Forskningsnyheter

Tidig mänsklig påverkan på klimatet i Europa

KlimatSMHI Rossby Centre

Långt före industrialiseringen har människor huggit ned skog för att ge plats åt åker- och betesmark eller för att förbättra jaktmöjligheterna. Sådana förändringar i växtligheten påverkar det lokala klimatet, och därför finns det skäl att tro att människan har påverkat klimatet i Europa så tidigt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Copernicus summerar 2021: Rekordvarm sommar i Europa och fortsatt ökande halter av växthusgaser i atmosfären

Klimat

Idag publicerar Copernicus klimattjänst sin årliga rapport European State of the Climate.

– Rapporten pekar på att den globala medeltemperaturen nu nått 1,2 grader Celsius över förindustriell nivå och att halterna av växthusgaser fortsätter öka i atmosfären. Sammantaget visar detta på svårigheten …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare från SMHI undersöker samband mellan hydrologi och biologisk mångfald

Hydrologi

Under ett halvår har forskare genomfört en studie som utvecklat SMHIs arbete med våtmarker till att inkludera biodiversitet. Genom ett tvärvetenskapligt samarbete har forskare arbetat med att kombinera hydrologisk kompetens för att undersöka biologisk mångfald i våtmarker, vilket har …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny film: Europas klimat 2050

Klimat

Alla regioner i Europa påverkas av den pågående klimatförändringen. Den här filmen är producerad av forskare inom ramen för det europeiska projektet EUCP - European Climate Prediction System. Filmen visar och förklarar variationer i temperatur, nederbörd och extrema klimathändelser som invånare i …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nationellt symposium i Norrköping sätter fokus på klimatforskning

KlimatSMHI Rossby Centre

Vad är det som händer med klimatet och vilken roll har klimatforskningen för samhället? Tillsammans med de strategiska forskningsområdena MERGE och BECC, samt Bolincentret för klimatforskning, arrangerar SMHI ett klimatsymposium i Norrköping den 16-18 maj 2022: Swedish Climate Symposium.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Projektet ARCPATH avslutat: på god väg mot resilienta och hållbara samhällen

KlimatSMHI Rossby Centre

Forskningsprojektet ARCPATH (Arctic Climate Predictions: Pathways to Resilient, Sustainable Societies) är avslutat efter fyra år. Syftet med projektet har varit att undersöka vägar till resilienta och hållbara samhällen genom att ta fram klimatprojektioner i Arktis och att tolka effekterna av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt forskningsprojekt undersöker potentialen för privata nederbördsstationer

Skyfall kan ställa till med plötsliga problem som översvämningar och andra risker för samhället. Att kunna mäta nederbörd  tätare kan leda till bättre kunskap om skyfallen, och på sikt även  säkrare prognoser, vilket forskare från bland annat SMHI ska undersöka i projektet SPARC. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI och CORDEX kapacitetsutvecklar inom regionalt klimat i Bangladesh

Klimat

Tillsammans med bland andra The international Center for Integrated Mountain Development (ICIMOD) arrangerade SMHI och det internationella CORDEX-kontoret en workshop i Bangladesh om hur regionala klimatmodeller kan användas.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI och CORDEX bidrar till nya samarbeten och ökad kapacitet i Central- och Sydamerika

Klimat

Det internationella CORDEX-kontoret vid SMHI har initierat en workshopserie  för forskare i Syd- och Centralamerika. Dessa har lett till nya teambildningar vilket ökat den regionala kapaciteten inom klimatforskning. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

CORDEX-workshop om klimatinformation med 1 400 deltagare från Sydostasien

Klimat

Olika delar av Sydostasien (SEA) har olika behov av klimatinformation inför klimatförändringar nu och i framtiden. En välbesökt online workshop i november 2021 främjade fortsatt kapacitetsutveckling och smart användning av regional och lokal klimatinformation.

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden