Grunden till modern klimatmodellering i årets Nobelpris

Årets Nobelpristagare i fysik, Syukuro Manabe och Klaus Hasselmann, var pionjärerna som lade grunden till den moderna klimatmodelleringen. Idag är klimatmodeller ett centralt verktyg för att bedöma hur klimatet förändras utifrån samhällets utsläpp av växthusgaser.

På SMHI har klimatmodeller utvecklats sedan slutet av 1990-talet. Nu är SMHIs enhet för klimatmodellering, Rossby Centre, en internationell aktör. Här bidrar forskarna till utvecklingen av den globala klimatmodellen EC-Earth och är mycket framstående inom regional klimatmodellering. Arbetet förser bland annat FN:s klimatpanel IPCC och SMHIs klimattjänst med scenarier som visar möjlig framtida klimatutveckling.

– Klimatmodellering och årets Nobelpris i fysik är högaktuellt för hela samhället i arbetet med att begränsa klimatförändringen och klimatanpassa samhället, säger Ralf Döscher, forskare och chef för SMHI Rossby Centre. 

Utveckling av Manabes dynamiska modell

Dagens klimatmodeller är en vidareutveckling av grundprinciperna i Manabes dynamiska modell om luftrörelser som han kombinerade med fysikaliska beskrivningar av processer i klimatsystemet.

Schematisk skiss över Manabes klimatmodell med solinstrålning (in), IR-värmestrålning (ut) samt cirkulation av kall och varm luft och hur atmosfären absorberar del av strålningen så att jorden värms upp
Syukuro Manabe var först att utveckla en dynamisk modell som visade storskaliga luftrörelser och fysikaliska processer på liten skala. Illustration Johan Jarnestad, Kungliga Vetenskapsakademien Förstora Bild

– Klimatforskare har successivt lagt till fler och fler beskrivningar, inte bara för atmosfären, utan också för hav, havsis, land och vegetation. Även biologiska och kemiska processer påverkar klimatet. De nyaste versionerna av klimatmodellerna omfattar därför också detta, säger Ralf Döscher.

Med klimatmodeller kan forskarna studera bland annat hur klimatet varierar och hur känsligt det är för ökade utsläpp av växthusgaser som koldioxid. De kan också användas för att undersöka hur extrema väderhändelser kan relateras till klimatförändringen.

Jordglob med rutnät, pil till Europakarta med tätare rutnät, pil till stadsmiljö. Illustration.
Global modellering ger en översiktlig bild av hur klimatet förändras i världen. Regional modellering berättar mer detaljerat om förändringen i ett mindre område. Den mest detaljerade modelleringen kan visa förändringar i till exempel en stadsmiljö. Förstora Bild