Berit Arheimer utsedd till SMHIs professor i hydrologi

Berit Arheimer tillträder 1 december 2021 som SMHIs professor i hydrologi. "Berit Arheimer har en mycket hög vetenskaplig och pedagogisk kompetens. Hon har ett brett internationellt nätverk och gedigen erfarenhet av strategisk forskningsledning. I rollen som professor kommer hon ha möjlighet att utveckla SMHIs hydrologiska forskning ytterligare", säger Håkan Wirtén, SMHIs generaldirektör. 

Porträtt på Berit Arheimer
Berit Arheimer är utnämnd till SMHIs professor i hydrologi.

Anställningen som professor på SMHI omfattar forskning och handledning av forskning. I arbetet ingår även vetenskaplig ledning och utveckling av forskningsmiljön på SMHI. 

Vetenskaplig huvudinriktning för professuren i hydrologi kommer att vara utveckling av kunskap och verktyg för vattenförvaltning samt hydrologiska processer och modellering.

– Berit Arheimer har under sina år på SMHI gjort betydelsefulla insatser för att utveckla såväl nationell som internationell hydrologi. Som SMHIs professor i hydrologi kommer hon att kunna fokusera än mer på att stärka och utveckla vår roll som en relevant forskningsaktör på en hög, internationell nivå, säger Helén Andersson, chef för SMHIs forskningsavdelning.

Berit Arheimer har också ett stort intresse för vetenskapskommunikation och spridning av forskningsresultat så att de kan komma samhället till nytta, inte minst inom internationella, kapacitetshöjande sammanhang.

Tillträder 1 december 2021

SMHIs instruktion ändrades inför 2017 och ger nu myndigheten möjlighet att anställa en professor inom varje ämnesområde meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi.

Beslut om tillsättning av professuren i hydrologi har tagits av generaldirektören, efter föredragning av Helén Andersson, chef för Forskningsavdelningen. Beslutet grundas på utlåtande av sakkunniga professorer från Sverige, Holland och England efter granskning av 16 sökande. Berit Arheimer tillträder som professor den 1 december 2021. Sedan tidigare är professuren i klimatologi tillsatt och innehas av Erik Kjellström.

SMHI är en expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat. Hela myndighetens verksamhet bygger på vetenskaplig grund. SMHIs forskningsavdelning har drygt 120 medarbetare som arbetar med tillämpad forskning, metod och modellutveckling och därigenom bidrar till god samhällsplanering och ett uthålligt och säkert samhälle.