Interaktivt verktyg ger vattenkraftsektorn beslutsunderlag om sediment

Sedimentering i vattenkraftsdammar är ett av de största problemen för vattenkraftsproducenter runt om i Europa och globalt. Nu finns en första utgåva av en helt ny webbportal som ger kraftproducenter möjlighet att enkelt kombinera satellitdata med modelldata och observationer för att utvärdera läget i dammar och floder.

Fram till nu har vattenkraftsektorn haft en begränsad mängd information när de designar sina dammar eller beslutar om spolning eller muddring av dammarna. Genom en kombination av data från satellit, hydrologisk modell och observation kan vattenkraftsproducenter få en bättre överblick av läget från historisk period till nutid som grund för planering och åtgärder. I framtiden kan det också finnas möjlighet att bygga på med prognoser för sediment.

Vatten som forsar nedan dammluckor i kraftverksdamm.
Runt om i Europa är sedimentering i kraftverksdammar ett av de problem som vattenkraftsektorn brottas med. Foto Sten Bergström

Inom ett europeiskt utvecklingsprojekt har forskare utvecklat ett nytt interaktivt verktyg som ska underlätta för vattenkraftsektorn. Under utvecklingsprojektet har forskarna testat verktyget på fyra floder och dammar i Schweiz, Albanien och Georgien. Nu är det dags att demonstrera resultatet och samla in användarbehov, för att under 2022 lansera ett verktyg som går att använda i hela världen.

I Sverige har vi idag inte lika stora problem med sedimentering i våra kraftverksdammar som på andra platser, men tekniken som vi använder när vi kombinerar satellitdata med modelldata och observationer är även intressant för annat. Den går att använda i till exempel kustzonen där sediment tillförs från älvar och floder, säger Alena Bartosova, forskningsledare i vattenkvalitet på SMHI.

Digital demonstration av verktyget

Den 15 december 2021 demonstrerar forskarna det nyutvecklade verktyget HYPOS vid ett kostnadsfritt webbinarium.

Inbjudan till webbinarium: HYPOS - Hydropower Management from Space (351 kB, pdf)

Forskning och utveckling har skett inom HYPOS, ett projekt finansierat via EU:s Horisont 2020-program. Verktyget är utvecklat av forskare och experter från SMHI, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), italienska Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) och det schweiziska företaget Stucky Ltd som bland annat arbetar med konstruktion av stora dammar. Projektet har letts av tyska EOMAP specialiserade på satellitbaserade vattentjänster.

Läs mer om projektet på Webbplats för projektet HYPOS (på engelska).