Forskningsnyheter

Forskning och samarbete i fokus på årets Havs- och vattenforum

HydrologiOceanografiKlimat

Vatten är en livsviktig resurs. Nu är det dags för Havs- och vattenforum som i år har temat ”Vatten i landskapet”. Under två dagar samlas vattensverige till samtal och kunskapsbyte kring de stora utmaningar samhället står inför på grund av bland annat klimatförändringar och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare undersöker klimatets påverkan på framtidens vindkraftsproduktion

KlimatSMHI Rossby Centre

Hur påverkar ett varmare klimat framtidens vindresurser och hur påverkar det vindkraftsproduktionen? Svaret på de frågorna är viktiga för vindkraftsindustrin och för att fatta beslut om framtidens energiproduktion. Pågående forskning, i ett projekt som forskare från SMHI deltar i, använder …

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO: 50 procents risk att globala temperaturen tillfälligt når över 1,5-graders-tröskeln under kommande fem år

Klimat

Enligt en rapport från WMO som publicerades igår är det 50 procents risk att den årliga globala medeltemperaturen tillfälligt kommer att nå 1,5 grader över förindustriell nivå, åtminstone något av de kommande fem åren. Och sannolikheten ökar med tiden. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatmodell som ”ser” stormar: ett steg mot mer användbar information om klimat och klimatextremer

KlimatSMHI Rossby Centre

Sverige har de senaste åren upplevt en spännvidd av extrema väderhändelser som troligtvis kommer vara starkare och ske oftare i ett varmare klimat. Med hjälp av den nya generationens klimatmodeller kan vi vara ett steg närmare mer användbar information om klimat och klimatextremer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tidig mänsklig påverkan på klimatet i Europa

KlimatSMHI Rossby Centre

Långt före industrialiseringen har människor huggit ned skog för att ge plats åt åker- och betesmark eller för att förbättra jaktmöjligheterna. Sådana förändringar i växtligheten påverkar det lokala klimatet, och därför finns det skäl att tro att människan har påverkat klimatet i Europa så tidigt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Copernicus summerar 2021: Rekordvarm sommar i Europa och fortsatt ökande halter av växthusgaser i atmosfären

Klimat

Idag publicerar Copernicus klimattjänst sin årliga rapport European State of the Climate.

– Rapporten pekar på att den globala medeltemperaturen nu nått 1,2 grader Celsius över förindustriell nivå och att halterna av växthusgaser fortsätter öka i atmosfären. Sammantaget visar detta på svårigheten …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare från SMHI undersöker samband mellan hydrologi och biologisk mångfald

Hydrologi

Under ett halvår har forskare genomfört en studie som utvecklat SMHIs arbete med våtmarker till att inkludera biodiversitet. Genom ett tvärvetenskapligt samarbete har forskare arbetat med att kombinera hydrologisk kompetens för att undersöka biologisk mångfald i våtmarker, vilket har …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny film: Europas klimat 2050

Klimat

Alla regioner i Europa påverkas av den pågående klimatförändringen. Den här filmen är producerad av forskare inom ramen för det europeiska projektet EUCP - European Climate Prediction System. Filmen visar och förklarar variationer i temperatur, nederbörd och extrema klimathändelser som invånare i …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nationellt symposium i Norrköping sätter fokus på klimatforskning

KlimatSMHI Rossby Centre

Vad är det som händer med klimatet och vilken roll har klimatforskningen för samhället? Tillsammans med de strategiska forskningsområdena MERGE och BECC, samt Bolincentret för klimatforskning, arrangerar SMHI ett klimatsymposium i Norrköping den 16-18 maj 2022: Swedish Climate Symposium.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Projektet ARCPATH avslutat: på god väg mot resilienta och hållbara samhällen

KlimatSMHI Rossby Centre

Forskningsprojektet ARCPATH (Arctic Climate Predictions: Pathways to Resilient, Sustainable Societies) är avslutat efter fyra år. Syftet med projektet har varit att undersöka vägar till resilienta och hållbara samhällen genom att ta fram klimatprojektioner i Arktis och att tolka effekterna av …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden