Följ professorsinstallationen med SMHIs hydrologiska forskning i centrum

Torsdagen den 20 oktober sker installationen av SMHIs professor i hydrologi: Berit Arheimer. Det blir ett fullspäckat program i hörsalen på SMHI i Norrköping och du är välkommen att delta digitalt.

Många olika aktörer inom vattensektorn kommer att vara på plats – både från andra myndigheter, lärosäten och intresseorganisationer.

Berit Arheimer
Berit Arheimer.

– Det blir en något otraditionell installation och vi ser fram emot en spännande eftermiddag med en talkshow om samhällsutmaningar, hur SMHIs forskning bidrar och hur den kan bli ännu bättre, säger Berit Arheimer.

Diskussion med användare

Forskningsledarna vid den hydrologiska forskningsenheten vid SMHI kommer snabbt redovisa sina fokusområden och få en extern forskares perspektiv. Sedan blir det diskussion med en panel av utvalda samarbetspartners som behöver olika typer av vatteninformation i sin verksamhet. Varje fokusdiskussion avslutas med frågor från publiken.

Program

13:00 Håkan Wirtén, generaldirektör SMHI, hälsar välkommen och Helén Andersson, forskningschef SMHI, berättar om SMHIs forskning.

13:10 Professor Berit Arheimer berättar om sin forskning

13:30–15:00 Talkshow:

Hållbar vattentillgång / Planering inför vattenbrist och torka

Forskningsledare: Jafet Andersson (SMHI)
Extern forskare: Anna Tengberg (SIWI / LUCSUS)
Panel: Eva Johansson (Jordbruksverket), Thérèse Rudebeck (WaterAid), Johan Andreasson (Nodra).

Minskad förstörelse vid skyfall / Bättre prognoser och riskkartering

Forskningsledare: Jonas Olsson (SMHI)
Extern forskare: Rolf Larsson (TVRL)
Panel: Pär Dalhielm (Svenskt vatten), Ulrika Postgård (MSB), Staffan Moberg (Svensk försäkring).

Biodiversitet och dricksvattenförsörjning / Åtgärdsplanering

Forskningsledare: Alena Bartosova (SMHI)
Extern forskare: Magdalena Bieroza (SLU)
Panel: Sofia Bastviken (Länsstyrelsen Östergötland), Signhild Nerheim (HaV), Måns Lindell (Länsstyrelsen Jönköping) och

15:00 Paus

15:30 Talkshow:

Framtidens extremer / Robusta beslutsunderlag

Forskningsledare: Peter Berg (SMHI)
Extern forskare: Deliang Chen (Göteborgs universitet)
Panel: Anders Rimne (Boverket), Maria Bartsch (Svenska kraftnät), Magnus Edström (Länsstyrelsen Östergötland) och

Att förstå och kunna använda data / Vetenskapskommunikation

Forskningsledare: René Capell (SMHI)
Extern forskare: Åsa Gerger Swartling (SEI)
Panel: Karin Lexén (Naturskyddsföreningen), Irene Bohman (Länsstyrelsen Kalmar), Konstantin Economou (Social change and culture, LiU).

16:30–16:45 Avslutning av Håkan Wirtén och Helén Andersson