Forskningsnyheter

Första satellitbilden från MTG-I1 avslöjar ökad detaljrikedom

MeteorologiAtmosfärisk fjärranalys

Satellitinformation är ett nödvändigt underlag för att ta fram väderprognoser. Den europeiska meteorologiska satellitorganisationen EUMETSAT delar nu den första satellitbilden från MTG-I1, den nya geostationära satelliten som sköts upp i december 2022.”Det är en tydlig utveckling av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatet 2022 i Europa: extrem hetta och utbredd torka

Klimat

Idag presenterar Copernicus klimattjänst sin rapport om klimatet i Europa det gångna året, European State of the Climate 2022. Rapporten beskriver stigande temperatur och intensifierade extrema väderhändelse i ett Europa där temperaturen ökar snabbare än det globala genomsnittet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu är det enklare att ta fram statistik om extrema regn – och se hur skyfall påverkas av ett förändrat klimat

Meteorologi

Webbtjänsten ”Skyfallsstatistik: Regional statistik för extrema korttidsregn” bidrar med värdefull information både för samhällsplaneraren och för den regnintresserade privatpersonen. Den gör det enklare att ta fram statistik om skyfall – och få information om hur extrema regn påverkas av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hydrologiprofessor inför historiskt FN-möte: ”Det behövs ett IPCC för vattenfrågor”

Hydrologi

Den 22 mars, på Världsvattendagen, startar FN:s stora vattenkonferens i New York. Berit Arheimer, professor i hydrologi vid SMHI, deltar.

"När det gäller vattenfrågor är gapet mellan forskning och dagens beslutade policys stort. För att stödja beslutsfattande att nå hållbarhetsmålen behövs en …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Luftmiljöforskare använder planeten Mars som laboratorium i nytt projekt

MeteorologiLuftmiljöAtmosfärisk fjärranalys

Stoft från sandstormar i ökenområden försämrar luftkvaliteten även på långa avstånd och kan ställa till problem i samhället också på andra sätt. Samtidigt har forskare svårt att studera och beskriva processerna med tillräcklig noggrannhet, eftersom det finns andra aerosoler i luften som stör. Men …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs forskare undersöker: Hur påverkas vattenflödet och näringsämnen av återställda våtmarker?

Hydrologi

I en rad olika projekt restaureras utdikade våtmarker i Sverige. Det görs dels för att minska markens utsläpp av koldioxid, dels för ökad biologisk mångfald. Det finns också en förhoppning om att återställda våtmarker kan ha en dämpande effekt på extrema vattenflöden, och minska problem med …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI arbetar för att förbättra regional klimatinformation i Afrika

HydrologiKlimatSMHI Rossby Centre

Nu har arbetet med förstudien CRD4Afrika (Climate Resilient Development for Africa) startat! Den syftar till att tillsammans med lokala partners kartlägga behoven av regional klimatinformation i Afrika. Förhoppningen är att kunna utveckla ett program för att tillhandahålla …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs klimatforskning lyfts fram av Europeiska kommissionen

KlimatSMHI Rossby Centre

Europeiska kommissionen lyfter fram SMHIs forskningsbidrag till den naturvetenskapliga grunden för IPCC:s rapporter. Kommissionen har publicerat en översikt över ett tjugotal EU-finansierade forskningsprojekt vars resultat bidragit till IPCC:s arbetsgrupp I rapport. SMHIs klimatforskningsenhet har …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Gustav Strandberg är ny ledamot i Nationella expertrådet för klimatanpassning

Klimat

Regeringen utser Gustav Strandberg, doktor i atmosfärsvetenskap och forskare på Rossby Centre, SMHI, till ledamot i Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI delar öppna data för bättre övervakning av nederbörd

MeteorologiHydrologi

En noggrann övervakning av nederbörd är viktigt för att kunna planera för ett hållbart samhälle. Ändå är övervakningen utmanande på många sätt. Genom att dela högupplöst data, framtagna med hjälp av mikrovågslänkar i telekommunikationsnätverk, underlättar nu SMHI för vidare forskning och teknisk …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden