Internationell konferens visade samhällsnytta med satelliter

Stora och små satelliter och samhällsnyttan med satellitdata var i fokus under den europeiska meteorologiska satellitorganisationen EUMETSAT:s årliga konferens. Den bjöd på ett intensivt kunskapsutbyte när 579 forskare och experter från hela världen träffades i Malmö.

Den senaste europeiska satelliten, den geostationära MTG-I1 som observerar atmosfär och hav kring Europa och Afrika, visar potential att öka produktkvaliteten i väderprognoser när den tas i operationell drift kring årsskiftet. På konferensen visades en försmak av satellitbilder som bygger på data från satellitens två instrument, Flexible Combined Imager och Lightning Imager, som levererar data med högre upplösning och tätare uppdatering.

– Våra prognoser har satellitdata som ingångsvärden. Med bättre och mer högupplöst data har du bättre underlag för väderprognoserna, säger Eva Strandberg, SMHIs internationella koordinator för EUMETSAT.

Ny satellit med nya instrument kan bidra till ännu bättre prognoser

Brett konferensprogram

Konferensprogrammet spände över flera teman, alltifrån översikt över nuvarande och kommande satellitprogram till analys och visualisering av satellitdata och samhällstjänster utvecklade från satellitdata. Under veckan löpte konferensen i fyra parallella sessioner med en lång rad 15-minuterspresentationer, där forskare berättade och svarade på frågor om sin senaste forskning.

Samhällsnytta i fokus

Adam Dybbroe presenterar på EUMETSAT konferens
Adam Dybbroe höll ett välbesökt föredrag om branddetektering med satellit, ett system SMHI utvecklat tillsammans med MSB och SOS Alarm. Foto Jonas Persson/EUMETSAT

Ett exempel på tydlig samhällsnytta från satellitdata – som också rönte stor uppmärksamhet bland konferensdeltagarna – var den presentation som SMHIs forskningsledare och satellitexpert Adam Dybbroe höll. Den handlade om det system SMHI byggt upp tillsammans med MSB och SOS Alarm, där satelliter övervakar skogsbränder och direkt larmar SOS Alarm vid upptäckt brand.

SMHIs forskningsledare Abhay Devasthale upplevde också god respons när han presenterade sin helt nya forskning om hur satellitdata kan bidra till ökad kunskap om solstrålning och moln för solenergiproduktion.

SMHI har i många år varit engagerade i två av EUMETSAT:s arbetsområden för satellitdata kring klimatövervakning respektive Nowcasting. Flera SMHI-forskare tog under konferensen vara på möjligheten att presentera de senaste resultaten från detta arbete.

Många forskare som nätverkar vid posterutställning
Vid posterutställningen hade forskare och experter som besökte konferensen möjlighet att prata med varandra och bygga nya nätverk. Foto Jonas Persson/EUMETSAT

Prototyp till ny småskalig satellit

En eftermiddag ägnades åt nya typer av små satelliter, såsom prototypen Arctic Weather Satellite som planeras att sändas upp nästa år. Det är en svenskbyggd minisatellit som i en polär bana kring jorden ska öka satellitobservationerna över nordliga breddgrader. Under eftermiddagen presenterades såväl satelliten som instrumenteringen och hur AWS data kan förväntas förbättra underlaget till de numeriska väderprognosmodellerna och nowcasting. Även andra initiativ med små satelliter behandlades under sessionen.