Första animationerna av blixtar från satelliten MTG-I1

Idag visade EUMETSAT och ESA för första gången bildmaterial från blixtsensorn på satelliten MTG-I1, Lightning Imager. Instrumentet ger en heltäckande bild av blixtaktivitet dygnet runt över Europa, Afrika och omgivande hav.

Lightning Imager detekterar fortlöpande blixtpulser mellan moln och mark samt mellan och i moln. Det har fyra kameror som täcker Europa, Afrika, Mellanöstern och de östra delarna av Sydamerika. EUMETSAT kommer att leverera data till vädertjänster i medlemsländerna, men också till Afrika och andra regioner där blixtdetekteringen via marknät är mer begränsad.

Den nordligaste delen av den synliga ytan från blixtsensorn är norra Skandinavien, där det aldrig blir mörkt under sommarhalvåret. Lokala åskoväder uppstår under eftermiddagen i de centrala och södra delarna av Europa. Dessa oväder bildas när solen värmer upp marken under dagen och försvinner relativt fort efter solnedgången. Några mer varaktiga oväder syns över Medelhavet och de är aktiva även under natten. Den här animationen visar fyra dagars data inzoomat över Europa, 8-11 juni 2023. Animationen är sammanställd av rådata (ej för operationell användning).
Källa: EUMETSAT

“Kraftiga oväder föregås ofta av tvära förändringar i blixtaktivitet. Genom att observera dessa förändringar i aktivitet kommer data från Lightning Imager att ge prognosmeteorologer ytterligare tillförlitlighet i prognoser av kraftiga oväder”, säger EUMETSAT:s generaldirektör Phil Evans i ett pressmeddelande.

Visar var kraftiga oväder finns

– Blixtaktivitet är en viktig indikator för skyfall. Vi hoppas på att Lightning Imager ska ge ny och kompletterande data för att bättre prognosticera nederbörd och skyfall i synnerhet. Forskning pekar bland annat på att stor intra-moln-blixtaktivitet, men liten blixtaktivitet moln-till-mark, är en viktig indikator för om ett nederbördssystem kommer att utvecklas till ett kraftigt oväder. Där kan Lightning Imager tillsammans med det markbaserade nätet möjligen ge viktig ytterligare information som kan användas för Nowcasting, säger Adam Dybbroe, satellitexpert och forskningsledare inom nowcasting och fjärranalys på SMHI.

MTG-I1 är en geostationär satellit positionerad över ekvatorn. Eftersom satelliten mäter från en punkt ovanför ekvatorn är täckningen sämre närmare polerna. Det är en nackdel för bilder över Sverige och Skandinavien som ligger långt norrut, på högre breddgrader.

– Bildkvaliteten minskar ju längre norrut man kommer och det är ännu för tidigt att säga hur stort tillskott Lightning Imager kommer att vara för Sverige. Den skulle kunna bli ett komplement till det markbaserade blixtnätet. Däremot kommer Lightning Imager helt säkert att vara ett ytterligare viktigt verktyg för att bättre monitorera klimatet och bättre förstå den pågående klimatförändringen säger Adam Dybbroe.

Data från Lightning Imager kommer att göras operationella under 2024.