EUMETSAT:s meteorologiska satellitkonferens i Sverige 2023

EUMETSAT Meteorological Satellite Conference 2023 hålls i Malmö den 11-15 September 2023. SMHI är nationell medarrangör till konferensen. 

EUMETSAT:s meteorologiska satellitkonferens är en årlig konferens som hålls i något av organisationens medlemsländer. I år välkomnar vi konferensen till Sverige och Malmö, där SMHI är medarrangör. På konferensen möts satellitexperter, forskare och användare av satellitdata för att utbyta kunskap. På SMHI använder vi satellitdata både som underlag till prognos- och varningstjänster och för forskning och kunskapsunderlag, och vi bidrar till EUMETSAT med vår kunskap om satelliter och med produkter för satellitdata.

Mötesplats för experter och användare från hela världen

Konferensprogrammet omfattar programpunkter som täcker stora delar av satellitfältet, från spetsforskning kring satelliter till geodatatjänster som är direkt användbara i vårt samhälle. Det kan till exempel vara tjänster som använder satellitdata för prognoser för extremt väder, förnybar energiproduktion, klimatövervakning och livsmedelsproduktion. Det ger också en utblick över aktuella och kommande satellitprogram, bland annat med sessioner kring AWS, Arctic Weather Satellite, en ny typ av liten, polär satellit som i en konstellation av flera satelliter har potential att öka satellittäckningen över Arktis och nordliga breddgrader. 

Illustration som berättar om EUMETSAT:s satellitkonferens i Malmö 11-15 september 2023, där SMHI är nationell partner.
EUMETSAT:s meteorologiska satellitkonferens 2023 hålls i Malmö.