Europeiska vädersatellitorganisationen – EUMETSAT

EUMETSAT, Europas meteorologiska satellitorganisation, övervakar väder och klimat från rymden. Sverige är en av medlemsstaterna i EUMETSAT och SMHI använder data från deras flotta av satelliter för jordobservation.

EUMETSAT förser dess 30 medlemsstater med meteorologiska bilder och data som är nödvändiga för att hålla samhället säkert och till nytta för andra samhällskritiska sektorer. De samarbetar med myndigheter världen över för att säkra ytterligare satellitdata till nytta för väderprognoser och klimatövervakning.

EUMETSAT är en nyckelpartner i EU:s Copernicusprogram för jordobservationer.

Tillsammans med ESA, den europeiska rymdorganisationen och ECMWF, det europeiska centret för medellånga väderprognoser, ingår EUMETSAT i EU:s initiativ Destination Earth för att skapa digitala tvillingar av hela jordsystemet.

Geostationära och polära satelliter

EUMETSAT opererar både geostationära och polära satelliter. Data och produkter från satelliterna är vitala för att skapa väderprognoser och ger ett tydligt bidrag till övervakning av miljö och klimat.

Läs mer om satellituppdragen på EUMETSAT:s webbplats:

  • Meteosat-serien, geostationära satelliter, bidrar med bildmaterial för tidig upptäckt av snabbutvecklade svåra väder, väderprognoser och klimatövervakning
  • Metop-serien, polära satelliter, bidrar med global data för väderprognoser upp till 10 dagar i förväd och för klimatövervakning
  • Sentinel-serien, levererar marina och atmosfärsuppdrag för Copernicusprogrammet, och
  • Jason-serien, bidrar med globala havsnivåobservationer för klimatövervakning samt havs- och säsongsprognoser.

Arkiv av satellitobservationer

EUMETSAT:s arkiv av satellitobservationer från mer än 40 år ger klimatforskare världen över långsiktiga, homogena data, vilket är nödvändigt för att övervaka klimatförändringen.

SMHI och EUMETSAT

SMHI använder data som EUMETSAT tillhandahåller både för meteorologiska och oceanografiska syften. Idag bidrar satelliter med en av de viktigaste datakällorna som används för att producera nya väderprognoser.

SMHIs forskning och utveckling bidrar till två av EUMETSAT:s Satellite Application Facilities (SAF):

  • I Nowcasting SAF (NWC-SAF) bidrar SMHI med verktyg för att analysera satellitdata för kunskap om och prognoser av moln.
  • I Climate Monitoring SAF (CM-SAF) leder SMHI alla aktiviteter relaterade till moln.