Forskare har skrivit om havsmiljön för unga – med de ungas hjälp

Det oceanografiska forskningsprojektet ClimeMarine har provat nya grepp för att nå ut med kunskap till en yngre generation. Först arrangerade de en konsttävling på temat klimatförändringars effekter på den marina miljön. Då togs en illustration fram som används i ett faktablad. Efter det skrevs en vetenskaplig artikel för ungdomar som nyligen publicerades. Den granskades av en grupp ungdomar som gav feedback på både innehåll och språkbruk.

Illustration över miljön i havet
Bild: Frontiers for Young Minds / Creative Commons CC-BY licence

Webbplatsen för tidskriften Frontiers for Young Minds innehåller mängder av artiklar om resultat från forskning, skrivna av forskare. Men texterna är inte bara anpassade till en yngre målgrupp, de är även granskade av ungdomar mellan 8 och 15 år – allt för att på så sätt göra forskningen tillgänglig för fler. Det är vetenskap för unga, med texter granskade av unga.

På webbplatsen är artiklar om olika slags forskning publicerade. Tyngdpunkten ligger på naturvetenskapliga ämnen, men även ekonomi och psykologi finns representerat. Grundidén är att ungdomar mellan 8 och 15 år läser forskarnas texter och ger synpunkter via en redaktör för att texterna ska bli ännu enklare att förstå även av en ung målgrupp. På så sätt kan fler barn och ungdomar ta till sig kunskapen. Artiklarna är på engelska och fria att använda, till exempel av skolor i hela världen samt andra medier.

Ett sätt att nå en yngre målgrupp

Den vetenskapliga artikeln som artikeln på Frontiers For Young Minds bygger på är Wåhlström et. al., “Projected climate change impact on a coastal sea—As significant as all current pressures combined” som publicerades 2022.

Porträtt på en kvinna.
Emilie Breviere, SMHI.

– I projektet var vi måna om att bidra till utbildningen av de yngre generationerna om vad som händer i deras nära havsmiljö i Sverige. Rik på erfarenheterna från konsttävlingen kändes det naturligt att göra en variant av den vetenskapliga artikeln där vi riktade oss till en yngre målgrupp. Frontiers for Young Minds visade sig vara det perfekta mediet, säger Emilie Breviere, forskare på FoU-Oce och som inom projektet ClimeMarine bland annat arbetar med resultatkommunikation.

Klimatförändringen påverkar haven lika mycket som alla andra faktorer tillsammans

Artikeln som nu är publicerad i Frontiers for Young Minds heter ”Why We Must Think About Climate Change When Planning How to Use Our Seas” (Varför vi måste tänka på klimatförändringar när vi planerar hur vi ska använda våra hav). Från SMHI har förutom Emilie, även de oceanografiska forskarna Iréne Wåhlström, Lars Arneborg och Elin Almroth-Rosell arbetat med artikeln.

Artikeln handlar om vikten av att ta hänsyn till klimatförändringen när det kommer till hur haven påverkas av olika faktorer som människan orsakar, som till exempel turism, fiske och båttrafik.

– Våra resultat visar att i slutet av detta århundrade kommer klimatförändringen påverka de svenska haven ungefär lika mycket som alla de andra mänskliga aktiviteterna tillsammans. Därför är det viktigt att de som planerar för den långsiktiga användningen av haven räknar med att klimatet förändras, säger Emilie.

Artikeln kan användas inom flera skolämnen

Målgruppen för artikeln är 13–14-åringar, så forskarna har justerat texten som används för att förklara vetenskapliga frågor, vilket gör artikeln till en bra läsning för alla.  

– I slutändan hoppas vi kunna nå alla som är nyfikna på vad vi gör i Sverige när det gäller användning och skydd av våra hav. Speciellt svenska ungdomar tycker säkert att det är extra intressant eftersom det handlar om haven som finns nära dem och inte på andra sidan jorden. Det skulle vara väldigt bra om svenska lärare i naturvetenskap eller engelska använder artikeln i sin undervisning och diskuterar klimatförändringar som sker i haven, säger Emilie, som mer än gärna vill ha feedback från såväl ungdomar som lärare om hur de har använt sig av texten.

”En mycket värdefull övning”

Det är första gången som FoU-Oce publicerar en artikel med Frontiers for Young Minds. Att arbeta tillsammans med tonåringarna har varit både utmanande och utvecklande.

– Det var utmanande att justera ord och meningar. Vi var tvungna att tona ner den skrivande vetenskapliga forskaren i oss och låta berättaren ta över. Det var en mycket värdefull övning i att översätta spjutspetsvetenskap till tydliga sammanfattningar som är enkla att förstå, säger Emilie.

Sju ungdomar granskade texten

Textförslaget från författarna skickades till redaktören på Frontiers for Young Minds som i sin tur höll kontakten med granskarna: i det här fallet sju ungdomar mellan 12 och 15 år. De skickade in detaljerade och kloka kommentarer och frågor om texten, som Emilie och medförfattarna tog sig an.

– Några av tonåringarnas kommentarer var ganska insiktsfulla, de kunde genast slå fast ett avsnitt som var lite otydligt och som vi hade svårt att förklara. Några av dem var kritiska och direkta med förslag, vilket var intressant att läsa men för att kunna svara var vi tvungna att gräva i vetenskapen, berättar Emilie.

Rekommenderar andra forskare att prova

Emilie tycker att det var en rolig upplevelse att ”tvingas” kommunicera forskningen på ett mer lättillgängligt sätt och rekommenderar andra forskare att göra detsamma.

– Redaktören ger bra riktlinjer för hur man kan anpassa texten till en yngre publik. En aspekt de förklarade är vad som händer medan barn läser. Som vuxen tänker vi inte längre på det, men när någon av oss läser skapar vi successivt en mental modell för att placera ny information i sammanhanget. Ju mer arbete en person måste lägga på att bygga själva modellen, desto mindre ny information kan läras in och lagras. Barnens läsförmåga utvecklas fortfarande så det kan vara särskilt utmanande för dem att lägga till ny information till modellen. Så strukturen och stilen i vårt skrivande bör hjälpa den unga läsaren att skapa en bra mental representation, det handlar inte bara om att översätta till klarspråk, säger Emilie.

Ytterligare en artikel på gång

Emilie och ett par kollegor från forskningsavdelningen på SMHI, håller redan på med ytterligare en annan artikel för Frontiers for Young Minds.

– Den här gången är inte texten baserad på en publicerad forskningsartikel utan det blir mer en konceptartikel. För närvarande är planen att förklara konceptet med numerisk havsmodellering – de viktigaste verktygen som används på SMHIs forskningsavdelning inom oceanografi, avslutar Emilie.