Rätt väder fick radarn att ”se” längre än förväntat

De meteorologiska förhållandena i atmosfären har stor påverkan på räckvidden för en radarsignal. Under gynnsamma väderförhållanden kan en radar upptäcka föremål långt bortom horisonten. Sådana väderförhållanden rådde när det ryska fartyget Moskva sänktes i Svarta havet. Det visar ny forskning från FOI där forskare från SMHI bidragit.

Att vädret och de meteorologiska förhållandena i atmosfären påverkar radarsignalens räckvidd har länge varit känt. Vid normala atmosfäriska förhållanden sätter horisonten begränsningen för hur långt en radar kan upptäcka objekt nära marken, men vid gynnsamma förhållanden kan radarn se betydligt längre.

I april 2022 sänkte Ukraina det ryska fartyget Moskva i Svarta havet. Fartyget befann sig ute till havs, utanför det område där det kunde förväntas bli upptäckt av landbaserade radaranläggningar. Genom ukrainsk media har det framkommit att fartyget trots det upptäckts via radar och det har spekulerats om vädret kan ha haft en effekt.

Meteorologiska data i analysen

Nyheten i ukrainsk media väckte nyfikenhet hos Lars Norin, forskare på FOI, som började studera händelsen. Han kontaktade Abhay Devasthale, forskningsledare inom meteorologisk fjärranalys på SMHI, för hjälp med meteorologiska data som kunde bekräfta hans tes.

– Satellit- och återanalysdata ger oss nuförtiden detaljerad kunskap om atmosfärens innehåll med hög kvalitet. Vi kunde se att vid det här tillfället fanns det exakt rätt förhållanden mellan temperatur, lufttryck, luftfuktighet och moln för att radarsignalen skulle kunna ha längre räckvidd än den vanligtvis har genom så kallad anomal vågutbredning, säger Abhay Devasthale.

– Våra beräkningar visar att rätt väderförhållanden rådde och att det då var möjligt för den radar som användes att upptäcka Moskva, men bara under några timmar just på eftermiddagen och tidig kväll den 13 april, säger Lars Norin, forskare på FOI. 

Hur vanliga är då dessa atmosfäriska förhållanden?

– Tillfällena är mycket vanligare än man tror, men jag kan inte svara på exakt hur vanliga de är. Däremot finns det återanalysdata med hög kvalitet och vi vet vilka meteorologiska situationer som ger förutsättning för radarsignalen att färdas långt i atmosfären, så det är möjligt att undersöka saken, säger Abhay Devasthale.

Läs mer och lyssna på FOI:s podd Rapporterat om denna forskning: Väderfenomenet som kan ha sänkt robotkryssaren Moskva

Vetenskaplig artikel i Bulletin of the American Meteorological Society: Anomalous propagation and the sinking of the Russian warship Moskva