Forskningsnyheter

Nya globala klimatberäkningar visar på snabbare uppvärmning

KlimatSMHI Rossby Centre

Nya beräkningar över hur klimatet förändras i världen bekräftar att mängden utsläppta växthusgaser gör skillnad. De visar också att uppvärmningen sker snabbare än vad tidigare beräkningar visat. SMHI har nu gjort de första beräkningarna med den nya versionen av den globala klimatmodellen EC-Earth.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI arrangerar stor klimatkonferens i Peking

KlimatSMHI Rossby Centre

Den 14-18 oktober träffas närmare 500 internationella forskare, beslutsfattare och användare av regional klimatinformation från mer än 70 länder i Peking. De ska diskutera hur forskning om regional klimatinformation kan användas för att möta klimatförändringarna. Arrangör …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI organiserar klimatkonferens i Peking hösten 2019

SMHI Rossby Centre

SMHI organiserar en stor konferens för forskare, intressenter och användare av regional klimatinformation i Peking, Kina, den 14-18 oktober 2019. Konferensen är en del i arbetet med att möta det ökande behovet av tillförlitlig regional klimatinformation för effektiv regional och lokal planering som …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare om hur den globala klimatmodellen EC-Earth utvecklats

KlimatSMHI Rossby Centre

De senaste årens forskning och utveckling har gjort att klimatmodellen EC-Earth finns i en ny version färdig för att utföra nya beräkningar av hur klimatet förändras. Möt några av SMHIs forskare som berättar mer om hur modellen utvecklats för att kunna svara på nya forskningsfrågor och ge mer …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny generation klimatberäkningar ger mer kunskap om ett förändrat klimat

KlimatSMHI Rossby Centre

Nu har SMHI startat produktion av nya globala klimatberäkningar med en uppdaterad modell som ska ge mer kunskap om hur klimatet förändras. Beräkningarna ska bland annat svara på frågor om vad som händer om vi inte lyckas begränsa den globala uppvärmningen till två grader, och vad som händer om …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny svensk molnradar ger bättre förståelse för molnstrukturer

MeteorologiKlimatSMHI Rossby CentreAtmosfärisk fjärranalys

För första gången har en molnradar blivit installerad i Sverige. Den öppnar för möjligheter till ny spännande forskning och för samarbeten i internationella projekt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Registrera dig och skicka in bidrag till nästa internationella konferens om regionalt klimat

KlimatSMHI Rossby Centre

Nu kan du registrera dig och skicka in förslag till presentationer och postrar till den fjärde internationella regionala klimatkonferensen ICRC-CORDEX 2019. Konferensen, som hålls i Peking i Kina den 14-18 oktober 2019 kommer att föra samman forskare och användare av forskningsresultat om regionalt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Temperaturen i Sverige stiger mer än för jorden som helhet

KlimatSMHI Rossby Centre

Årsmedeltemperaturen i Sverige ökar ungefär dubbelt så snabbt som genomsnittet på jorden. SMHI har nu uppdaterat klimatindikatorerna för Sverige med 2018 års data. Av de senaste 30 åren är det bara två år som varit kallare än normalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tredje året med samverkan mellan forskare och gymnasieelever

KlimatSMHI Rossby Centre

Ökad kunskap om klimatet hos unga och att hitta nya sätt att kommunicera klimat med en yngre målgrupp. Det är målen med det samarbete mellan SMHI och Kunskapsgymnasiet i Norrköping som nu går in på tredje året.

Publicerad: Senast uppdaterad:

2018 det fjärde varmaste året som uppmätts, enligt Copernicus klimattjänst

KlimatSMHI Rossby Centre

De senaste fyra åren har varit de varmaste i världen samtidigt som koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att stiga. Detta enligt en summering som det europeiska jordobservationsprogrammet Copernicus klimattjänst gjort för 2018.

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad
Alla ämnesområden