Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020

Copernicus klimattjänst sammanfattar läget för klimatet i Europa 2020 i den nya rapporten European State of the Climate 2020. Där står att läsa om 2020 som var det varmaste året i Europa med flera tillfällen med stora nederbördsmängder och däremellan torrare perioder.

Vid sidan av en allmän överblick över klimatet i världen fokuserar Copernicus rapport på förhållandena i Europa och Arktis.

Rapporten visar på en tydligt fortsatt uppvärmning av klimatet i Europa. År 2020 var medelårstemperaturen den högsta som noterats, åtminstone 0,4 °C varmare än det tidigare varmaste året. De fem varmaste åren i Europa har alla inträffat under det senaste årtiondet. I Arktis var 2020 det näst varmaste året som uppmätts.

Karta över temperaturanomalier i Europa 2020.
År 2020 hade nästan hela Europa temperaturer som var varmare än medel för referensperioden 1981-2010. Illustration Copernicus klimattjänst C3S/ECMWF

– Rapporten kompletterar WMO:s rapport om klimatet i världen med en gedigen sammanställning om klimatet i Europa och Arktis. Den visar att klimatförändringen är tydlig även i vår del av världen och pekar därmed på behovet av utsläppsminskningar och klimatanpassningsåtgärder, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI.

Copernicus rapport baseras på data som sammanställts från en mängd observationer, både på plats (in situ) och via satellit. De använder även återanalysdata i sin rapportering. Det betyder att de kombinerar observationer med modellberäknade data och skapar på så sätt en tredimensionell modell av tillståndet i atmosfären.

– Återanalyser ger mycket användbara data för oss som forskare som komplement till observationer och satellitdata, förklarar Erik Kjellström.

Hela rapporten med många detaljer om bland annat 2020 års temperatur, nederbörd, snö och is, översvämningar, torka och bränder i Europa och Arktis finns att läsa på European State of the Climate 2020 på Copernicus webbplats