Dataspel och klimatquiz med SMHI populärt på Bolincentrets klimatfestival

I veckan pågår den årliga klimatfestivalen, som arrangeras av Bolincentret vid Stockholms universitet. På festivalen deltar elever från år 4 upp till gymnasiet för att lära sig mer om klimat och klimatanpassning. SMHI har bidragit till festivalen genom att bjuda in till både klimatquiz och workshops.

Precis som förra året hålls Bolincentrets klimatfestival digitalt. Istället för att välkomna elever och lärare till Stockholms universitet, så arrangeras föreläsningar, workshops och frågestunder online. Fredag är sista dagen för festivalen.

Frågesport med klimatforskare

På onsdagen och torsdagen höll Helena Martins och Gustav Strandberg, båda klimatforskare vid SMHIs Rossby Centre, SMHIs klimatquiz vid sex olika tillfällen, för lika många skolklasser. Quizen innehöll frågor om klimat och klimatförändringarna.

– Eleverna hanterade frågorna i quizet på ett utmärkt sätt, men kom även med egna frågor om väder och klimat. Det är viktigt för oss på SMHI att bidra till att rätt kunskap om klimatet och dess förändring sprids, berättar Gustav Strandberg.

Klimatforskare leder digital klimatquiz
Gustav Strandberg leder en av de digitala frågesporterna om klimat.

Workshop med Klimatanpassningsspelet

Det är viktigt att vi anpassar samhällen till effekterna som klimatförändringarna medför. SMHI har utvecklat ett dataspel som går ut på att rusta en stad för dessa effekter, men som även knyter an till de globala hållbarhetsmålen. Tre gymnasieklasser deltog i workshoppar med spelet som SMHI anordnade under klimatfestivalen.

– Varje workshop är ett rollspel där eleverna på olika sätt representerar stadens invånare. Tillsammans röstar de fram vilka beslut som ska tas i spelet. Det är inte lätt att klimatanpassa en stad med en begränsad budget och samtidigt nå de globala hållbarhetsmålen. Spelet ska vara svårt, och det leder ofta till livliga diskussioner om vad som är viktigast i samhället, berättar Aino Krunegård från Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, vid SMHI.

Stilig man sitter vid datorn och ler
Pontus Wallin var en av spelledarna för SMHIs workshops med Klimatanpassningsspelet.