WMO: ökad sannolikhet att den globala medeltemperaturen överstiger 1,5-gradersmålet inom fem år

FN:s världsmeteorologiorganisation WMO publicerar idag en uppdatering om det globala klimatet under de kommande fem åren. De konstaterar att det är ungefär 40 procents risk att åtminstone ett av de kommande fem åren kommer att ha en global temperaturökning på 1,5 grader jämfört med förindustriell tid. SMHI har bidragit med underlag från den globala klimatmodellen EC-Earth. 

WMO:s generalsekreterare professor Petteri Taalas säger i en kommentar i ett pressmeddelande från WMO:

”Detta är mer än statistik. Ökande temperaturer betyder mer smältande is, högre havsnivåer, flera värmeböljor och annat extremt väder, och större påverkan på livsmedelssäkerhet, hälsa, miljö och hållbara utveckling”.

Petteri Taalas beskriver detta som ännu en väckarklocka och pekar på att världen måste minska utsläppen av växthusgaser snabbt och nå koldioxidneutralitet.

Enligt WMO är det 90 procents sannolikhet för att åtminstone ett av åren 2021-2025 kommer att vara det varmaste någonsin. Samtidigt är det mycket osannolikt att årsmedeltemperaturen för hela femårsperioden 2021-2025 kommer att vara 1,5 grader varmare än förindustriell nivå. 

Data kommer från Global Annual to Decadal Climate Update som produceras av Met Office i Storbritannien på uppdrag av WMO. SMHI har bidragit med data från den globala klimatmodellen EC-Earth som ett av nio modellsystem som ger underlag till rapporten.

– Risken att vi överstiger 1,5 graders uppvärmning de närmaste fem åren hänger mycket ihop med den naturliga variabiliteten från år till år ovanpå den uppvärmningsnivå vi redan har nått. För att långsiktigt påverka utvecklingen och begränsa uppvärmningen till maximum 1,5-2 grader så måste vi snabbt minska utsläppen, säger Torben Königk, ansvarig för den globala klimatmodelleringen på SMHIs Rossby Centre.

Sannolikheten att temporärt nå 1,5 graders temperaturökning har ungefär fördubblats sedan förra årets beräkningar, enligt WMO. Det beror framför allt på en förbättrad uppskattning av den långsiktiga globala temperaturförändringen.