Vårt livsviktiga vatten och klimat i fokus på World Water Week

Under nästa vecka pågår World Water Week, en årlig konferens som sätter fokus på det livsviktiga vattnet. Konferensen hålls i år online och det går fortfarande att registrera sig som deltagare för att lyssna på seminarier. SMHI medverkar i ett av seminarierna.

Att stärka olika samhällsaktörer, inklusive kvinnor och ungdomar, är en viktig grund för att förbättra hanteringen av klimatrelaterade risker och osäkerheter samt skapa rättvisa. På senare tid har flera rättsprocesser kring klimat väckts, ofta av barn som kräver ansvar och handling.

SMHI är medarrangör till ett seminarium under World Water Week 2021, där de tre sessionerna speglar på olika sätt arbetet att bygga resiliens kring extrema väder- och klimathändelser, vattenkriser och pandemier och hur det kan underlättas av bland annat data och information, förvaltning och juridik.  

Infografik som presenterar seminarieserien, tider presenteras i bildtexten.
Under World Water Week 2021 kommer SMHI medverka i ett seminarium om data och information, förvaltning och juridik för att skapa klimatresiliens. Sessionerna hålls online måndag 23 augusti kl 10 (session 1), tisdag 24 augusti kl 15 (session 2) samt onsdag 25 augusti kl 10 och torsdag 26 augusti kl 17 (session 3). Kostnadsfri registrering till seminariet via worldwaterweek.org/tickets. Förstora Bild

Konkreta exempel visar ökad hållbarhet

Under den första sessionen belyses frågorna med konkreta exempel där klimatinformation och aktivt beslutsfattande är kritiskt förbundet med att bygga en hållbar vattenframtid.

Jafet Andersson, forskningsledare på SMHIs hydrologiska forskningsenhet, visar ett konkret exempel på hur ett prognos- och varningssystem byggts upp tillsammans med lokala aktörer i Västafrika. Under det senaste året har detta bidragit till att rädda liv och egendom genom utfärdande av tidiga varningar för översvämningar.

Läs tidigare nyheter om FANFAR-projektet

Expertis kopplas ihop och bygger hållbar framtid

Den andra sessionen fokuserar på hur experter kan kopplas samman för att bygga ett hållbart samhälle i en värld som är allt mer ömtålig.

Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI, deltar i en panel som ska diskutera hur klimatdata, beslutsprocesser och en rättvis återhämtning och övergång bidrar till klimatresiliens i en allt bräckligare värld.  

Interaktiv session om rättsfall

Den avslutande sessionen är en interaktiv session som utforskar rättsfall, där deltagarna delar erfarenheter och lär sig om möjligheter och hinder vid tvister. Kan vi nå rättvisa kring klimat- och vattenfrågor via rättsprocesser?

Phil Graham, internationell projektledare vid Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, deltar i sessionen och gör slutkommentarer för hela seminarieserien. Phil Graham sitter i World Water Week Scientific Programme Committee och har haft en stor roll i att sätta ihop temat och engagera deltagande bidrag.