Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Årets tredje prognos över vårflod och islossningen i Torneälven

Islossning vid Haparanda väntas ske 30 april och vara av svårighetsgrad medel enligt prognos från SMHI. En uppdaterad prognos kommer efter helgen.

Senast uppdaterad:

Årets andra prognos över vårflod och islossningen i Torneälven

Islossning vid Haparanda väntas ske 2 maj och vara av svårighetsgrad medel enligt prognos från SMHI. En uppdaterad prognos kommer inom några dagar.

Senast uppdaterad:

Första prognosen över vårflod och islossning i Torneälven

Årets första prognos för islossning i Torneälven indikerar på en lätt islossning och vårfloden förväntas bli kring det normala.

Senast uppdaterad:

Mars 2019 - Stigande vattenflöden och vattennivåer i södra Sverige

Rikligt med nederbörd medförde att vattenflödena i södra Sverige steg i början och mitten av mars. Flödena var höga i delar av västra Götaland. Vattennivån i Mälaren och Hjälmaren var högre än normalt.

Senast uppdaterad:

Läget inför vårfloden

De närmaste dagarna väntas plusgrader långt upp i landet. Det kommer att innebära en viss avsmältning av snötäcket, men flödena beräknas inte nå varningsnivå.

Senast uppdaterad:

Välbehövlig nederbörd fyller på i sjöar och vattendrag

Senaste månadens snösmältning och nederbörd har gett tillfälliga flödestoppar på många håll i södra delen av landet. Påfyllnaden av sjöar och vattendrag är välkommen och har gett en ökning i mindre och medelstora vattendrag i Götaland och snöfria delar av Svealand. I vissa större sjöar är …

Senast uppdaterad:

Februari 2019 - Höga flöden i västra Götaland

I Götaland var flödena högre än normalt på grund av mycket nederbörd. Vattenstånden i de stora sjöarna var fortsatt låga eller strax kring det normala.

Senast uppdaterad:

Januari 2019 - Mer snö kring Vänern, Hjälmaren och Mälaren

Låga flöden och vattenstånd under de normala, men snötäckets vatteninnehåll i södra Svealand fylls på i mitten av månaden.

Senast uppdaterad:

December 2018 - Modest snötäcke men en vit jul

Låga nivåer kan sammanfatta december månad. Vattenståndet i de stora sjöarna var under det normala och vattenföringen i stora delar av landet var låga och sjunkande. Även snötäcket hade mindre vatteninnehåll jämfört med normalt med undantag av Norrlands inland.

Senast uppdaterad:

November 2018 - Lågt vattenstånd i de stora sjöarna

Det var fortsatt lågt vattenstånd i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Flödena var fortsatt låga i främst den södra delen av landet.

Senast uppdaterad: