December 2019 - Snöfattig och blöt månad för södra Sverige

En nederbördsrik månad gav höga flöden i södra Sverige och relativt mycket snö i norr. Även i norra delarna av Sverige gav periodvis milt väder högre flöden än vad som är normalt för månaden. 

Vattenföring

Under mitten av månaden var det höga flöden i delar av södra Svealand och norra samt västra Götaland. Flödena var i nivåer som uppnås vartannat till vart tionde år. Anledningen var mildväder, temperaturen var generellt över det normala över hela landet och det föll upp till dubbla mängden av normal nederbörd i delar av Svealand och västra Götaland.

Vattendrag som det var höga flöden i var bland annat Upperudsälven, Säveån, Byälven, Eskilstunaån och Fyrisån.

. En vanlig syn på många håll i december 2019. Grådisigt väder och ett vattendrag, här vid Igelfors i Östergötland, som svämmat över bräddarna ut på närliggande mark.
En vanlig syn på många håll i december 2019. Grådisigt väder och ett vattendrag, här vid Igelfors i Östergötland, som svämmat över bräddarna ut på närliggande mark. Foto Lena Andersson
Mycket vatten i Emmaån i Östergötland.
Mycket vatten i Emmaån i Östergötland. Foto Jenny Axén Mårtensson


 

Även i norra delarna av landet var det betydligt mer vatten än normalt för årstiden. Detta på grund av kortare perioder av mildväder som smälte av snö och gav flöden då det normalt är låga flöden under vintersäsong.

Vattenföring vid 20 mätstationer december 2019 (429 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivåerna i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren steg under hela december månad. I Mälaren och Hjälmaren orsakade detta problem på vissa håll. I Mälaren öppnades alla luckor för att avbörda sjön och sjöns nivå sjönk mot slutet av månaden.

Högt vattenstånd i Mälaren och höga flöden i delar av Götaland och södra Svealand

Vätterns vattennivå var mot slutet av månaden fortfarande under det normala för månaden men närmade sig normala nivåer.

Vänerns vattennivå var över det normala.

Siljans vattenstånd låg stabilt kring något över det normala för månaden.

Vattenståndet i Storsjön var sjunkande och kring normala nivåer för årstiden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar december 2019 (83 kB, pdf)

Markvatten

I mitten av månaden resulterade blidväder och nederbörd till att det var mycket blött i markerna i stora delar av Götaland och Svealand. Markvattenhalten var då över normal. Mot slutet av månaden låg markvattenhalten kring det normala i Götaland och Svealand med undantag av området kring Mälaren.

I Norrland var markvattenhalten mestadels kring det normala för årstiden. Den var något över det normala i kustområdena och mindre än normalt i delar av fjälltrakterna och inlandet.

Snö

I december månad var det snöfattigt i de södra delarna av landet. I Götaland och södra delarna av Svealand var det barmark under stora delar av månaden. Där det låg snö däremot var snötäcket över det normala med undantag av delar av Jämtlands län och Västernorrlands län samt Svealands och Norrlands kustland.

Snötäckets beräknade vattenvärde, 15 december 2019.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde, 15 december 2019. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 december 2019.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 december 2019. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 december 2019 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 december 2019 enligt SGU. Förstora Bild

Nivåerna i de små magasinen har i allmänhet stigit sedan början av december och var nu nära eller över de normala i hela landet. I de stora magasinen var nivåerna fortfarande under eller mycket under det normala på många håll i landets östra och södra delar.

Små grundvattenmagasin

Den senaste veckornas nederbörd har medfört att grundvattennivåerna har stigit avsevärt och i nordvästra Götaland, Svealand och södra Norrland var nivåerna mycket över de normala för årstiden. I övriga delar av landet var nivåerna över de normala eller nära de normala.

Stora grundvattenmagasin

I de västra och de nordligaste delarna av landet samt i södra Norrland var nivåerna nära de normala i de större magasinen. I sydöstra Svealand och nordöstra Götaland fanns ett område med nivåer som fortsatt var mycket under de normala. I resten av landet var nivåerna något lägre än normalt.