December 2019 - Lågtryckspassager

Flera lågtryckspassager gav snabba variationer i vattenstånden. Det högsta vattenståndet är från Kalix och det lägsta från Skanör. Signifikanta våghöjder på över 4 meter observerades både i de östra och västra farvattnen. Milda perioder varvades med några kallare perioder som gav istillväxt i Bottenviken. Kulingvindar bröt upp nyisen i slutet av månaden. Inga nya rekord för ytvattentemperatur noterades i de längre mätserierna.

Is och ytvattentemperatur

Under månaden har väderförhållanden pendlat flera gånger mellan milda perioder och kallare perioder med istillväxt.

Den nyis som låg i norra Bottenviken i månadsskiftet bröts snart upp av västvindar, eller fördes österut mot den finska kusten. Därpå följde en period av kallt men tidvis blåsigt väder. Isen växte till och nyis bildades, som ofta drev ut från kusten. Nyis lade sig i flera vikar i norra Bottenhavet.

Den 12 december pressade sydliga vindar isen norrut, så att en smal stampisvall bildades. Detta var inledningen på en mild period med mycket små förändringar i istäcke och ytvattentemperatur.

Under andra halvan av månaden var det främst två tillfällen då nordliga vindar gav ordentlig avkylning och istillväxt, dels omkring den 19 december, och dels den 28 december. Vid det senare tillfället lade sig is i vikar även i södra Bottenhavet. Redan dagen därpå bröts dock nyisen upp av sydliga kulingvindar. I Bottenviken pressades nyisen norrut, och lade sig i en stampisvall vid fastisens kant. Fastisen var i slutet av månaden upp till 35 cm tjock.

Vid månadens slut var ytvattentemperaturen i centrala Bottenviken 2-3 grader, i centrala Bottenhavet cirka 3 grader, i de centrala delarna av Egentliga Östersjön och Västerhavet 5-6 grader.

Förutom vid den korta mätserien i Norrbyn (startår 2015) noterades inga rekord i ytvattentemperatur under månaden.

Ytvattentemperatur i kustvatten december 2019 (85 kB, pdf)

Is och ytvattentemperatur i havet 31 december 2019.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 31 december 2019. Förstora Bild
Is och ytvattentemperatur i havet 15 december 2019.
Karta över is och ytvattentemperatur i havet 15 december 2019. Förstora Bild

Vattenstånd

Längs västkusten var vattenståndet* omkring medelvattenstånd vid månadens inledning. På de östra farvattnen var vattenståndet omkring 20-30 cm under medelvattenstånd. Flera lågtryckpassager gav snabba förändringar i vattenstånden under månaden. Månadsmedlen hamnade omkring 20 cm över medelvattenstånd på samtliga platser. Ett ganska normalt beteende för en lågtrycksbetonad månad.

Under månadens första vecka var det mestadels sydvästliga vindar som pressade vattnet in mot Skandinavien och vattenstånden steg på samtliga platser. Den 7 hade Göteborg +75 cm, Smögen och Kungsvik +70 cm. Vid Öresund hade Viken +83 cm.

Den 11 befann sig ett lågtryck på Norska havet och det var en sydlig vind på Bottenviken som pressade vattnet norrut. På kvällen den 10 var vattenståndet i Kalix +16 cm och på eftermiddagen den 11 hade det stigit till +116 cm vilket blev månadens högsta vattenstånd.

Den 15 passerade ett lågtryck södra Sverige. På Östersjön var det en sydvästlig vind som pressade vattnet åt nordost. Klockan 18 hade Skanör +20 cm och vid midnatt hade det sjunkit till -78 cm vilket blev månadens lägsta vattenstånd. Den 16 klockan 11 hade vattenståndet stigit till +48 cm.

Vattenståndet vid Kungsholmsfort, Kalmar och Degerby i Åland som visar svängningarna i Östersjön.
Vattenståndet vid Kungsholmsfort, Kalmar och Degerby i Åland som visar svängningarna i Östersjön. Förstora Bild

Den 18 passerade återigen ett lågtryck södra Sverige. Tillhörande vindar och tryckfält satte Östersjön i rörelse. Om man jämför stationen Degerby på Åland med Kalmar och Kungsholmsfort ser man hur Östersjön svänger i samband med lågtryckspassagerna.

Nästa större händelse med vattenståndet inträffade den 29-30 då det var en sydvästlig vind över Skandinavien. Vid västkusten och Bottenviken steg vattenståndet medan det i södra Östersjön som i Kungsholmsfort och Skanör sjönk istället. Kungsvik hade +63 cm och Skanör -47 cm.

*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).

Vattenstånd vid 7 mätstationer i december 2019 (141 kB, pdf)

Höga vågor

Det var flera lågtryckspassager i december som gav upphov till höga vågor. Signifikanta våghöjder* på över 4 meter observerades vid flera tillfällen. Detta är ganska normalt för en decembermånad.

Den 5-6 var det en sydvästlig vind över Sverige och längs västkusten blåste det 18 m/s. Vid Väderöarna och Brofjorden steg den signifikanta våghöjden till 4,0 meter. På Östersjön blåste det 14 m/s och Huvudskärsbojen registrerade en signifikant våghöjd på 3,9 meter och vid Knolls grund steg den till 3,1 meter.

Den 8 var det återigen sydvästlig vind längs västkusten. Denna gång 17 m/s och den signifikanta våghöjden vid Väderöarna steg till 4,2 meter och vid Brofjorden till 3,5 meter.

Den 10-11 befann sig ett lågtryck på Norska havet och gav blåsigt väder över Skandinavien. På västkusten var det en sydlig vind på 23 m/s och månadens högsta signifikanta våghöjd noterades vid Väderöarna till 4,8 meter. Vid Brofjorden steg den till 4,5 meter.

På Östersjön var det en sydlig vind på 16 m/s och den signifikanta våghöjden vid Huvudskärsbojen steg till 4,7 meter. Vid Knolls grund steg den till 3,4 meter.

På Bottenhavet var det en sydlig vind på 14 m/s och den signifikanta våghöjden vid Finngrundet steg till 2,8 meter.

Sedan var det en något lugnare period och den signifikanta våghöjden höll sig mestadels under 3 meter.

Den 30 rörde sig ett lågtryck in över norra Sverige. Längs västkusten var det en sydvästlig vind på 20 m/s. Vid Väderöarna steg den signifikanta våghöjden till 3,8 meter och vid Brofjorden till 3,4 meter.

*Signifikant våghöjd är medelhöjden för tredjedelen högsta vågor under tidsintervall som i dessa mätserier är 20-30 minuter. Avbrott i mätserierna förekommer.

Signifikant våghöjd vid Väderöarna december 2019..
Signifikant våghöjd vid Väderöarna december 2019. Förstora Bild
Signifikant våghöjd vid Knolls grund december 2019.
Signifikant våghöjd vid Knolls grund december 2019. Förstora Bild