December 2019 - Rekordvarmt och rekordtorrt i Australien

Australien hade utan någon nämnvärd tvekan det mest extrema vädret i december. På nationell basis var decembermånaden både den varmaste och torraste. Dessutom var deras skogsbrandindex det högsta för någon kalendermånad överhuvudtaget. Även i bland annat Europa var vädret ovanligt milt med flera nationella decemberrekord.

Global temperaturanomali i december 2019
Global temperaturanomali (vänster bild) i december 2019 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var december 2019 tillsammans med 2015 den hittills varmaste decembermånaden globalt. När marginalerna är så små kan dock rangordningen komma att ändras när resultat från fler beräkningsinstitut kommer in.

Månadsvis global temperaturavvikelse från januari 1979 till december 2019
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till december 2019 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive decembermånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Europa - Ovanligt varmt i nästan hela Europa

Europa var kanske den av kontinenterna som hade de mest enhetliga temperaturförhållandena denna julmånad. Temperaturöverskotten växte mot norr och öster, och nådde där lokalt närmare 8 grader.

Flera nationella värmerekord för december noterades under månaden.

  • Den 2 december satte Kvískerjum isländskt värmerekord med 19,7°
  • Den 28 december rapporterade Achfary i Skottland 18,7°, vilket är brittiskt decemberrekord.
  • Den 17 december noterade Feldkirch i Österrike med 21,3° den näst högsta decembertemperaturen för landet.

I Spanien var det vid några tillfällen över 25°. Motril rapporterade 27,5° på juldagen och på annandagen hade Murcia 26,4°.

Det fanns även några episoder med kallt väder i Europa. Till exempel var det drygt 20 minusgrader på Island i mitten av månaden. Den 26 december rapporterades -39,1° från Petrun' i Ryssland.

Stora regnmängder i Sydeuropa

Mycket stora regnmängder föll på flera håll i Sydeuropa. Under en 24-timmarsperiod den 1 december rapporterades 332 mm från i Estepona i Spanien. Samma dygn fick Cannes i Frankrike 201 mm.

Medellufttryck över Europa i december 2019.
Medellufttryck över Europa i december 2019. Illustration SMHI

Starkt bidragande till de stora temperaturöverskotten i Europa var en kraftig västlig till sydvästlig luftström, något som kartan över medellufttrycket indikerar.

Nordamerika - Kall julmånad i nordvästra Kanada

Även om milt väder dominerade så förekom några utbrott av riktigt kall luft över Nordamerika. Som helhet var månaden någon eller några grader kallare än normalt i nordvästra Kanada och norra Alaska.

Den 27 december hade Manley Hot Springs i norra Alaska -53,9°. I samma delstat hade samtidigt Bettles -49,4°.

Som kontrast var det däremot fem grader mildare än normalt i bland annat södra Alaska och sydvästra Kanada.

Enligt den mexikanska vädertjänsten rapporterades vid några tillfällen upp till 41,0° vid några stationer.

När det gäller stora regnmängder kan nämnas 257 mm den 17 december i Ocotepec i den mexikanska delstaten Chiapas.

Asien - Både kalla och mildare områden

I Centralasien avlöste kallare och mildare perioder varandra under december.

Som helhet var månaden omkring 2 grader kallare än normalt i bland annat de norra delarna av Pakistan och Indien samt i centrala Sibirien kring floden Lena.

Men det fanns även områden med temperaturöverskott upp mot 5 grader.

Den lägsta temperaturen rapporterades från Delyankir i Sibirien med -55,1° den 18.

I december brukar inte temperaturen nå över 40° i Asien och nu stannade den vid 39,1° i Bima i Indonesien den 1 december.

Tropiska cykloner

Filippinerna berördes av två tropiska cykloner. Det var dels Kammuri i början av månaden och Phanfone vid jultid.

Den högsta kända dygnsnederbördsmängden rapporterades dock från Taiwan med 354 mm i Qingtiangang den 6 december.

Arktis - Ännu en mild månad i Svalbard

I Arktis fanns en del områden med temperaturunderskott, bland annat i kanadensiska och ryska Arktis och på Grönland.

På Svalbard var det däremot ytterligare en mild månad, Där har, enligt norska vädertjänsten, Svalbard lufthavn inte haft en enda månad med kallare än normalt sedan december 2010.

Utbredningen av den arktiska havsisen var lägre än långtidsmedelvärdet och ungefär i paritet med de fyra senaste decembermånaderna.

Alldeles vid månadsskiftet november/december noterades 12,9° i Narsarsuaq på södra Grönland.

På inre Grönland hade stationen Geosummit (3216 möh) -56,7° den 10 december. För stationer i lägre höjdnivåer var det som kallast -47,7° på juldagen vid Thomsen River i kanadensiska Arktis.

Antarktis - Milt väder dominerade

I Antarktis dominerade milt väder över stora områden och utbredningen av havsisen var den tredje lägsta för december i en mätserie som sträcker sig tillbaks till 1979.

Från Dome A (4084 möh) rapporterades -43,2° den 2 december, medan den andra ytterligheten var +10,6° vid Possession Island den 18 december.

Polär temperaturanomali i december 2019
Temperaturavvikelsen för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) i december 2019 relativt perioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Sydamerika - Kraftiga regn i Argentina

I Sydamerika var det varierande temperaturförhållanden. Områden med värmeöverskott återfanns i bland annat norra Argentina och östra delarna av Brasilien.

Den ofta mycket varma argentinska stationen Rivadavia rapporterade 44,0° den 12 december och vid samma tillfälle hade exempelvis Villamontes i Bolivia 41,5°.

I bland annat de nordvästra delarna av kontinenten var det däremot på sina håll någon grad kallare än normalt. I de peruanska Anderna hade stationen Patahuasi -10,9° den 10 december.

Även om det på det hela taget var en ganska torr månad i Sydamerika, så förekom i bland annat Argentina en del tillfällen med kraftigt regn. Sauce Viejo i den nordöstra delen av landet rapporterade en dygnsmängd på 241 mm den 14. Det är enligt den argentinska vädertjänsten rekord för stationen.

Afrika - Värme dominerade

Över stora delar av Afrika, kanske främst de norra delarna, var december varmare än normalt.

Det fanns även områden med smärre temperaturunderskott, delvis kopplade till rikliga regnmängder. Enligt FN har de senaste månadernas regn i Östafrika krävt närmare 300 dödsoffer.

De högsta temperaturerna så här års återfinns på södra halvklotet. I Sydafrika steg temperaturen till 44,3° vid Addo Elephant Park den 23 december. En registrering på 46,2° i Mbaswana i Sydafrika känns lite osäkrare.

Som kontrast sjönk temperaturen i Naama i Atlasbergen i Algeriet till -4,7° på nyårsafton.

Tropiska cykloner

Flera tropiska cykloner bildades över Indiska oceanen. Någon vecka in i december förekom två tropiska cykloner på södra Indiska oceanen, varav den ena (Belna) drog in över Madagaskar.

Ungefär samtidigt fanns på norra delen av Indiska oceanen den tropiska cyklonen Pawan, som drog in över Somalia.

I slutet av december låg den franska ön Réunion på västflanken av den tropiska cyklonen Calvinia, och där fick Dimitile 331 mm regn den 30 december.

På Réunion blev julmånaden dessutom rekordvarm.

Australien/Oceanien - Nästan 50° varmt

Australien får bedömas ha haft de allra mest extrema väderförhållandena under december. På nationell basis var december både den varmaste och torraste.

Dessutom gav månaden ett nytt australiensiskt rekord för allra högsta temperatur i december, då Nullarbor i delstaten South Australia hade 49,9° den 19 december.

Mest uppmärksamhet i internationell nyhetsbevakning fick de mycket svåra och omfattande skogs- och gräsbränderna över framför allt sydöstra delarna av Australien.

Enligt den australiensiska vädertjänsten var deras skogsbrandsindex under december det högsta överhuvudtaget för någon kalendermånad.

Kallast i Australien hade man i Mount Wellington på Tasmanien, där temperaturen sjönk till -4,0° den 4 december.

Mer variabelt väder i Nya Zeeland

Nya Zeeland hade mer variabla förhållanden med mer normala temperaturer. På framför allt Sydön föll också stora regnmängder med flera fall av översvämningar. Den mycket nederbördsrika stationen Milford Sound fick den 2 december 271 mm.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.