December 2019 - Blåsig, mild och blöt

Denna decembermånad kan sammanfattas som mild, blöt och blåsig. Större delen av månaden täcktes landet av ett grått molntäcke och nästan dagligen passerade fronter med nederbörd. Temperaturen låg flera grader över det normala med det största temperaturöverskottet i norra Norrland. Det föll också generellt sett mer nederbörd än normalt i landet med upp till dubbla månadsnederbörden i vissa områden.

Temperatur

December som helhet blev varmare än normalt, med de största temperaturöverskotten på upp till 6 grader i norra Norrland. I södra delen av landet hamnade temperaturavvikelsen på omkring 3 till 4 grader över det normala. Med normalt menas medelvärdet för perioden 1961-1990.

För flera enskilda stationer i södra delen av landet med mätserier längre än hundra år var december 2019 den femte varmaste decembermånaden som uppmätts. Andra varma decembermånader var 1929, 1972, 2006 och 2015. Jämfört med de senaste sexton åren hamnar denna decembermånad tillsammans med sju andra år som hade minst 4-5 graders temperaturöverskott över större delen av landet. Fem av sexton år hade generellt ett temperaturöverskott på 1-3 grader och tre år var kallare jämfört med perioden 1961-1990.

Inledningsvis var temperaturerna under det normala i södra delen av landet medan de var över det normala i norr. Sedan var det övervägande temperaturöverskott i hela landet, och mycket över det normala i norra Norrland, med undantag vissa dagar. Månadens högsta uppmätta temperatur, +10,9°, noterades den 6 i Gladhammar i Småland samt 30 december på Harstena i Östergötland. Den lägsta rapporterade temperaturen för december var -31,0° i Naimakka i Lappland den 11.

Månadsmedeltemperaturen under december 2019.
Månadsmedeltemperaturen under december 2019. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under december 2019.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under december 2019. Förstora Bild

Nederbörd

Generellt föll det under december mer nederbörd i landet, med upp till dubbla mängden av det normala i delar av Svealand och västra Götaland samt längst i nordost. Enstaka områden var torrare än normalt. Månaden dominerades av i princip dagliga frontpassager med nederbörd som föll som regn i söder och snö i norr.  Månadens största rapporterade nederbördsmängd på 55,6 mm uppmättes i Jormlien i Jämtlandsfjällen den 31 december.

Karta över nederbörd december 2019.
Nederbördssumma i mm december 2019. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under december 2019.
Nederbördens avvikelse från det normala under december 2019. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i december 2019 (369 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i december 2019 (100 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under december 2019.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under december 2019. Förstora Bild

Större delen av månaden var blåsig med ostadigt väder. Blåsiga dagar i södra delen av landet var bland andra 10, 11, 15 och 18 december. Den 10 blåste det som mest 23,3 m/s i medelvind på Väderöarna och den 15 hade Falsterbo 28,9 m/s i byvind. Den blåsigaste dagen denna månad i fjällen var den 4 då det noterades 45,9 m/s i byvind och 40,4 m/s i medelvind i Stekenjokk. Även 27-31 december var det hårda vindar i norra delen av landet.

Snö

Under månaden låg det ett beständigt snötäcke i större delen av Norrland. Månadens största snödjup rapporterades redan den 3 då det uppmättes 121 cm snö i Katterjåkk i Lappland. I södra delen av landet var det enstaka dagar med snöflingor i luften, men inget som resulterade i ett utbrett varaktigt snötäcke.

Snödjupskarta för 31 december 2019.
Snödjupskarta för 31 december 2019. Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 december 2019.
Snödjupskarta för 15 december 2019. Förstora Bild

Solskenstid

Landet täcktes för det mesta av ett grått molntäcke med vissa undantag då en blek decembersol visade sig i luckor i molntäcket. Flest solskenstimmar under december hade Nordkoster på västkusten med 42 timmar tätt följt av Hoburg på södra Gotland och Falsterbo i sydligaste Skåne med 41 timmar.

Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under december 2019.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under december 2019. Förstora Bild
Karta med soltimmar under december 2019.
Antal soltimmar i december 2019. Förstora Bild

Åska

Det registrerades åska tre dagar under december månad, den 5, 15 och 16 december, och i de fallen rörde det sig om enstaka urladdningar.

Totalt antal blixtar under december 2019.
Totalt antal blixtar under december 2019. Förstora Bild
Antal åskdagar under december 2019.
Antal åskdagar under december 2019. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Kall inledning

December inleddes med kall luft över hela landet med ner mot -20° i Norrbotten, men som mildast runt 6° längs med västkusten. I Norrland var det blåsigt och en del snöbyar. Byvindar upp till 32 m/s uppmättes i Tarfala. Den 2 blev en klar dag i stora delar av landet med en blek decembersol. Det var fortfarande blåsigt i norr med byvindar upp till 37 m/s i Tarfala men vinden var avtagande under dagen. Snötäcket fylldes på något i Norrland och i Katterjåkk uppmättes 115 cm.

Fin is och soluppgång på Rödgölen i Östergötland 3 dec 2019.
Fin is och soluppgång på Rödgölen i Östergötland 3 dec 2019. Foto Erik Engström Förstora Bild

3 december inleddes med klart och kallt väder men en varmfront drog in från öster och förde med sig mildare luft och nederbörd. Regn föll i södra delen av landet på kalla vägbanor och det förekom blixthalka, medan det längre norrut föll som snö. I Katterjåkk i Lappland uppmättes 35,5 mm nederbörd och samtidigt månadens största snödjup på 121 cm på samma plats.

Blåsigt och milt

Följande dag blåste det friskt och mildluften täckte landet. Högsta temperaturen +8,9° rapporterades från Lungö i Ångermanland, men även så långt norrut som Kvikkjokk var det över 8° varmt. I Stekenjokk noterades som mest 40 m/s i medelvind och 46 m/s i byarna. Den 5 var det fortsatt milt och blåsigt i hela landet och en kallfront passerade och gav mest nederbörd i västra Götaland där Källsjö i Halland rapporterade knappt 30 mm regn. De friska vindarna höll i sig följande dag och på Hanö uppmättes omkring 20 m/s i medelvind medan det i Ed i Dalsland föll 31 mm regn.

Dagliga frontpassager

Ett lågtryck rörde sig den 7 in över Götaland och sedan vidare åt nordost över Svealand. Tillhörande fronter gav först i Götaland regn som mattades av och övergick till snöfall i Svealand. Mest regn rapporterades från Kållered i Västergötland med 17 mm. Andra advent passerade ytterligare regnområden södra delen av landet och på Väderöarna blåste det över 20 m/s i byarna. Följande dag drog en kallfront ner över landet åt sydost och regn över Svealand och Götaland övergick under natten till snö. Bakom fronten klarnade det upp och det blev en kall natt i hela landet. I Karesuando i Lappland sjönk temperaturen ner till -28°.

En kall dag

Den 10 börjande med en klar och kall morgon. Under dagen mulnade det på västerifrån och en frisk sydvästvind tilltog. Ett djupt lågtryck över Island ledde till att det under kvällen drog in ett kraftigt nederbördsområde från väst som berörde hela Sverige från norr till söder. På Rossö i Bohuslän kom det 25 mm regn och i Avesta i Dalarna föll det 14 cm snö. Vid Sylarna nådde vindstyrkan 38 m/s i byarna.

Åter mildväder

Från den 11 följde flera dagar med milda men hårda sydvästvindar och dagliga frontpassager och nederbördsområden spridda över landet. Lundsjön i Jämtland rapporterade denna dag 22 cm nysnö och fortsatt hårda vindar med byvindar upp till 36 m/s i Blåhammaren. Den lägsta rapporterade temperaturen för december var -31,0° i Naimakka i Lappland denna dag. Den 12 fylldes snötäcket på med 27 cm i Talljärv i Norrbotten.

Flera nederbördsområden rörde sig den 14 i nordostlig riktning över landet. Kraftigast nederbörd blev det i Ångermanland, där Västmarkum fick 44,3 mm. Till kvällen rörde sig ett lågtryck in över Götaland och det var hårda västvindar i Skåne. Vid Falsterbo kom vinden upp i 28 m/s i byarna.

Kalla nätter i norr

Kallare luft kom den 17 in över delar av Norrland och i Ljusnedal i Härjedalen gick termometern ner till -24°. En varmfront passerade södra delen av landet och nederbörd föll i ett brett band från Halland och upp åt nordost genom Västergötland. Mest uppmättes i Källsjö i Halland med 28 mm. Fler nederbördsområden passerade de kommande dagarna och i Katterjåkk var den 19 snötäcket 108 cm.

Det gråa och milda vädret fortsatte den 20 men längst i norr blev natten kall med -24° i Naimakka. Den 22 bildades ett lågtryck över Roslagen och gav en del regn över Svealands- och Norrlandskusten.

Lågtrycket rörde sig norrut mot Bottenviken och förde in snöfall över större delen av Norrland. Lågtrycket fortsatte följande dag vidare norrut och snöfallet avtog. I Nordanbäck i Ångermanland uppmättes 20 cm nysnö.

Vit jul i Norrland

Snötäcket i Sverige på morgonen 25 december 2019
Snötäcket i Sverige på morgonen 25 december 2019 Illustration SMHI Förstora Bild

På julafton var det lite kyligare i delar av Norrland och Nikkaluokta noterade -24°. En front rörde sig sakta åt norr över landet och gav först regn som sedan övergick i snö längre norrut. I Söderala i Hälsingland rapporterades 13 mm nederbörd. På juldagens morgon gick snögränsen från mellersta Värmland i väster till Gästrikland i öster. Under dagen drog snöfallet vidare över Norrland och temperaturen sjönk till -25° i Nikkaluokta i Lappland.

Lugn start på mellandagarna

Den 26 började ett högtryck växa in över landet och gav lugnt mellandagsväder. Nästa dag sprack molntäcket upp främst i Norrland och till natten sjönk temperaturen ner till -28° i Naimakka i Lappland. Samtidigt började vinden tillta i fjällen och Idre fjäll fick byvindar upp till 36 m/s.

Högtrycket försköts den 28 söderut mot Tyskland och det var fortsatt hårda och kalla sydvästvindar i norra Sverige och i Nikkaluokta noterades -29°. Följande dag vred de hårda vindarna till väst och i Stekenjokk blåste det 43 m/s i byarna. Nu kom mild luft in över landet och så långt norrut som i Abisko var det +5°.

Torr, blåsig och klar avslutning

Vinden fortsatte den 30 att blåsa friskt från väst till nordväst. Stekenjokk rapporterade 36 m/s i byvind. Den hårda vinden medförde för årstiden höga temperaturer med +10,9° på Harstena vid Östgötakusten, vilket var månadens högsta temperatur tillsammans med Gladhammar den 6, och över +5° i Kvikkjokk-Årrenjarka. Molntäcket sprack under dagen upp över delar av Norrland och nordvästra Svealand och det förekom snöfall i Norrland där de i Olden uppmätte 21 mm nederbörd. Nyårsafton inleddes med klart väder i stora delar av landet, men i fjällen förekom delvis täta snöbyar som i smält form gav 55,6 mm i Jormlien. Den fortsatt hårda vinden vred tillfälligt mot nord. Trots den nordliga vinden var det fortfarande temperaturöverskott i landet och även årets sista dag låg Harstena i Östergötland i topp med 9,7°, medan det så långt norrut som Lycksele var +4°. Det på många klara vädret gjorde att vackra pärlemormoln syntes på många platser i landet som naturens eget fyrverkeri.  

Pärlemormoln ovanför Kiruna 29 december 2019.
Pärlemormoln ovanför Kiruna 29 december 2019. Foto Marie Stålnacke
Högsta temperatur, december 2019
Norrland +8.9° den 4 Lungö (Ångermanland)
Svealand +10.4° den 30 Örebro flygplats (Närke) och Säffle (Värmland)
Götaland +10.9° den 6 Gladhammar (Småland) och den 30 Harstena (Östergötland)
Lägsta temperatur, december 2019
Norrland -31.0° den 11 Naimakka (Lappland)
Svealand -24.5° den 19 Särna (Dalarna)
Götaland -12.0° den 1 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, december 2019
Norrland 162.8 mm Jormlien (Jämtland)
Svealand 113.7 mm Västerhaninge (Södermanland)
Götaland 189.6 mm Källsjö (Halland)
Lägsta nederbörd, december 2019
Norrland 28.4 mm Sveg A (Härjedalen)
Svealand 32.0 mm Finnbacka (Dalarna)
Götaland 30.0 mm Ölands norra udde (Öland)
Högsta lufttryck, december 2019
Norrland 1041.1 hPa den 28 Edsbyn (Hälsingland)
Svealand 1042.4 hPa den 28 Karlstad flygplats (Värmland)
Götaland 1043.3 hPa den 28 Hagshult (Småland) även Helsingborg och Ängelholm/Barkåkra och Malmö/Sturup samt Falsterbo A (Skåne)
Lägsta lufttryck, december 2019
Norrland 964.8 hPa den 9 Holmön (Västerbotten) och Järnäsklubb (Ångermanland)
Svealand 967.4 hPa den 8 Hamra (Dalarna)
Götaland 972.7 hPa den 8 Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, december 2019
Norrland 121 cm den 3 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 75 cm den 25 och 26 Gördalen (Dalarna)
Götaland 8 cm den 1-3 Tjällmo (Östergötland) samt den 1-3 Korsberga (Småland)

Dygnsnederbörd över 40 mm december 2019 (92 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i december 2019 (89 kB, pdf)