Högt vattenstånd i Mälaren och höga flöden i delar av Götaland och södra Svealand

SMHI har utfärdat klass 1-varningar för höga flöden i vissa, främst medelstora vattendrag i delar av Götaland och södra Svealand. Även i Mälaren är det högt vattenstånd och vattenståndet beräknas vara över varningsnivå kommande vecka. 

I ett antal vattendrag i främst södra Svealand och norra samt västra Götaland är vattenflödena just nu på en nivå som i snitt uppkommer mellan vartannat och vart tionde år. Det beror på att höstens nederbörd och det milda vädret fyllt på både markvattenmagasin och sjömagasin. Ytterligare regn har sedan gett ökande flöden i vattendrag och stigande vattennivåer i sjöar.

Högt vattenstånd i Mälaren

Under tisdagen den 17 december utfärdades det varning för högt vattenstånd i Mälaren. Den senaste månaden, från mitten av november, har Mälarens vattenstånd stigit cirka 40 cm.  Det högsta uppmätta vattenståndet efter 1968, då nuvarande reglering startade, var år 2000 med 1,42 m, det vill säga cirka 20 cm högre än idag. Alla vattenstånd ovan är i höjdsystemet RH2000.

För information om tappningen ur Mälaren, se Stockholms hamnars webbplats.

Enligt senaste prognos beräknas Mälarens vattenstånd att fortsätta stiga ytterligare några centimeter och kulminera över varningsnivå under kommande veckan. 

Mälaren
Vattenstånd i Mälaren 1968 – 2019. Högsta mätta vattenståndet är 2000 med drygt 2 dm högre än idag. Förstora Bild

Höga flöden i Byälven

Under tisdagen har hydrologer från SMHI mätt vattenföringen i Byälven vid Säffle.

– Just nu är flödet 195 kubikmeter per sekund. Det är ganska mycket lägre än vad det var hösten 2000, då det var drygt 400 kubikmeter per sekund, säger fälthydrolog Gustav Sandehed på SMHI.

Vattenståndet i Glafsfjorden är fortsatt stigande. I Kyrkviken i Arvika är vattenståndet ungefär 1,5 m lägre än vad det var i slutet av november 2000, enligt Arvika kommuns webbplats. 

Enligt senaste prognos kommer vattenståndet i Glafsfjorden fortsätta stiga under kommande veckan.

Foto
Gustav Sandehed gör vattenföringsmätning i Byälven vid SMHIs station Säffle Övre. Foto Christer Gustafsson, SMHI

SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar.