November 2019 - Stigande vattenstånd i de stora sjöarna i södra Sverige

I de stora sjöarna i södra Sverige har vattenståndet stigit under månaden. Många vattendrag främst i Svealand har flöden över det normala för årstiden.

Vattenföring

I stora delar av Sverige var nederbördsmängderna under november normala eller något över det normala. I västra Götaland, norra Norrland och i fjällkedjan har nederbörden varit mindre än normalt.

Nederbörden har gett fortsatt flöden över de normala i främst Svealand. Längs med Götalands, Svealands och södra Norrlands östkust har det gett ökande vattenflöden från omkring de normala till över de normala.

I sydvästra Götaland och norra Norrland är flödena ungefär normala för årstiden, endast delar av fjällkedjan har lägre flöden än normalt för årstiden.

Vattenföring vid 20 mätstationer november 2019 (429 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vätterns vattenstånd är fortfarande under det normala, som lägst under månaden var det cirka 25 cm under det normala och under slutet av månaden steg vattenståndet till ungefär 15 cm under det normala.

Hjälmaren har haft stigande vattenstånd, från 6 cm till 24 cm över det normala.

Siljans vattenstånd är strax över det normala. Storsjöns nivåer var i början av månaden över de normala och har under månaden sjunkit till normala nivåer.

Vänern och Mälaren har vattennivåer nära de normala. Bägge sjöarna har stigande vattenstånd i slutet av månaden.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar november 2019 (83 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten har varit normal eller något över normal under hela månaden.

Snö

I början av månaden fanns snö främst i Norrland, under månaden bredde snön ut sig söderut över Svealand. I slutet av månaden fick även stora delar av Götaland ett tunt snötäcke.

Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 november 2019.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 november 2019. Förstora Bild
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 november 2019.
Karta över beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 15 november 2019. Förstora Bild

Grundvattennivå

Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 november 2019 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 november 2019 enligt SGU. Förstora Bild

I de små magasinen var nivåerna nära de normala eller över de normala för årstiden i stora delar av landet. I östra Götaland och Svealand fanns dock ett område med mycket låga nivåer. Nivåerna i de stora magasinen var fortfarande under eller mycket under de normala i betydande delar av landet.

De senaste veckorna har nederbörden varierat mellan olika delar av landet vilket återspeglas av variationer i grundvattennivåerna. I de små magasinen var nivåerna vanligtvis normala eller över de normala för årstiden men områden med låga nivåer förekom. I delar av Östergötland och Södermanland var nivåerna mycket under de normala. I de stora magasinen var nivåerna fortsatt under eller mycket under de normala i större delen av landet.

Små grundvattenmagasin

I de små magasinen var nivåerna under de normala i Skåne och Blekinge, och under eller mycket under de normala i Östergötland och Södermanland. Även landets nordligaste delar hade nivåer under de normala för årstiden. I övriga delar av landet var nivåerna nära de normala eller över de normala.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen var nivåerna nära de normala i västra Norrland, västra Svealand samt nordvästra Götaland. I östra Svealand och östra Götaland var nivåerna fortsatt mycket under de normala. Övriga delar av landet hade nivåer som var under de normala.