November 2019 - Vart tog solen vägen?

Solen lyste med sin frånvaro under en stor del av november 2019, himlen dominerades av moln, det var disigt och dimmigt på många håll och antalet soltimmar var betydligt under det normala. Månaden inleddes kallt och den meteorologiska vintern anlände till södra Norrland och västra Svealand i början av månaden.  Från mitten av månaden drog mildare luft upp över landet, men under månadens sista dagar återkom kalluften och vi berördes av snöfall långt ner i Götaland. 

Temperatur - Kall inledning gav tidig vinter

November inleddes kallare än normalt på de flesta håll i landet. Det gjorde att den meteorologiska vintern avancerade söderut i början av månaden och den 3 november hade stora delar av Norrland och delar av västra Svealand meteorologisk vinter, i Svealand var den då ca två veckor tidigare än normalt.

Natten mot den 11 blev klar och kall i delar av Lappland och månadens lägsta temperatur uppmättes i Nikkaluokta på -34,6°. Att det blir så kallt så tidigt i november är ovanligt och har bara hänt ett fåtal gånger de senaste 75 åren.

Under månadens andra hälft var det istället något varmare än normalt i landet. Men varmast var det ändå under inledningen av månaden då det den 3 uppmättes 12,3° i Falsterbo.

Sett till hela månaden var november 2019 varmare än normalt i landets södra del, medan det i landets norra del blev kallare än normalt. I Nikkaluokta och i Kvikkjokk-Årrenjarka har det inte varit en så kall novembermånad sedan 2010. Ute på Ölands södra udde blev det den 6:e mildaste månaden som uppmätts, men i närtid har både 2015 och 2014 varit mildare.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala under november 2019.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under november 2019. Förstora Bild
Månadsmedeltemperaturen under november 2019.
Månadsmedeltemperaturen under november 2019. Förstora Bild


 

Nederbörd

I framförallt västra Götaland, norra Norrland och i fjällkedjan har vi under november 2019 fått mindre nederbörd jämfört med en normal novembermånad. I landets övriga delar motsvarar nederbördsmängden en normal eller något mer än en normal novembernederbörd. I Särna, Dalarna, blev det den blötaste novembermånaden sedan 2009.

Största dygnsnederbörden under månaden föll den 16 i Ånimskog i Dalsland på 50,5 millimeter då ett regnområde rörde sig norrut över Götaland och Svealand.

Karta över nederbörd november 2019.
Nederbördssumma i mm november 2019. Förstora Bild
Nederbördens avvikelse från det normala under november 2019.
Nederbördens avvikelse från det normala under november 2019. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i november 2019 (369 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i november 2019 (100 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under november 2019.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under november 2019. Förstora Bild

Inga höststormar förekom under månaden och den genomsnittliga byvinden var något lägre än normalt på de flesta håll i landet. Den högsta medelvinden uppmättes den 30 vid Stekenjokk i sydligaste Lappland på 22,8 m/s. Den högsta byvinden uppmättes vid Blåhammaren, Jämtland, den 29 på 32,0 m/s

Snö

När november inleddes hade vi ett snötäcke i stora delar av norra Norrland samt ner över södra Norrlands fjälltrakter och månadens största snödjup uppmättes i Katterjåkk i norra Lapplandsfjällen den 5-6 på 63 cm. Mellan den 7 och 10 fylldes snötäcket på även längre söderut. På morgonen den 10 noterades snödjup även nere i Götaland då bland annat Malmbäck i Småland uppmätte 5 cm.

Mildare luft rörde sig in söderifrån efter det och snötäcket smälte bort i Götaland och stora delar av Svealand samt södra Norrland. Men under månadens sista dagar drog kallare luft åter ner över landet och snön lade sig långt ner i Götaland.

Snödjupskarta för 30 november 2019.
Snödjupskarta för 30 november 2019. Förstora Bild
Snödjupskarta för 15 november 2019.
Snödjupskarta för 15 november 2019. Förstora Bild

Solskenstid

November 2019 var solfattig och på de flesta håll i landet var antalet soltimmar under månaden lägre än under en normal novembermånad. Storlien-Visjövalen hade mest sol under månaden med 47 soltimmar. Minst soligt var det i Abisko och Katterjåkk med 5 soltimmar. 

Ett digram som visar soltimmar i nobemver
Solskenstid november 2019 per station, markerad med orange sol-symbol. I bakgrunden syns motsvarande solskenstid för övriga år då stationen har varit i drift, angivet med årtal. Enheten är genomsnittlig solskenstid per dag (timmar) under månaden. Illustration SMHI Förstora Bild
Karta med soltimmar under november 2019.
Antal soltimmar i november 2019. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under november 2019.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under november 2019. Förstora Bild

Åska

Åska noterades två dagar under månaden, den 8 och 13 november.

Totalt antal blixtar under november 2019.
Totalt antal blixtar under november 2019. Förstora Bild
Antal åskdagar under november 2019.
Antal åskdagar under november 2019. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Kall inledning

November 2019 inleddes kallare än normalt i stort sett i hela landet. På kvällen den 1 rörde sig ett snöfallsområde in västerifrån över norra Norrland. När snöfallet nådde norra Norrlands kustland övergick det delvis i regn. Snöfallet och regnet låg kvar över Västerbotten och Norrbotten under den 2 och drog långsamt bort österut under dagen. Bakom snöfallet växte ett högtryck in över Norrland och natten mot den 3 blev klar och kall på många håll.

I landets södra del rörde sig mildare luft in söderifrån under den 2 och regn berörde stora delar av Götaland 2 och den 3. Den milda luften gjorde att temperaturen i Falsterbo steg till 12,3° den 3, vilket blev månadens högst uppmätta temperatur. När regnet under den 3 nådde upp över Svealand övergick det delvis i snöfall då kall luft tryckte på norrifrån. I Norrland var den 3 en solig dag men ett polarlågtryck utanför norska kusten förde in täta snöbyar över norra Lapplandsfjällen.

Soligt i norr

Högtrycket i norr förstärktes och låg kvar över landets mellersta och norra del den 4-6. Det här gav kalla nätter och soligt väder på många håll i Svealand och Norrland, men i nordostvinden, söder om högtrycket, fördes också moln och en del snöbyar in över främst södra Norrland och Dalarna. Ett lågtryck rörde sig upp över Baltikum den 4 och tillhörande regnområden berörde södra Götaland under den 4 och den 5. På höglandet övergick regnet delvis i snö och det rapporterades om halka på flera håll i södra Sverige.

Halo i Åre
I samband med soligt väder i Åre den 4 november uppstod en halo. Foto Martin Gräntz

Den 7 försköts högtrycket i norr österut och det blev en mulen dag på de flesta håll i landet. Mildare luft fördes tillfälligt in över landets södra del den 8-9. Det föregicks av ett regnområde som rörde sig norrut över Götaland den 8. När regnet nådde nordvästra Götaland och västra Svealand övergick det i snöfall och på sina håll blev det kraftigt. I Norrland fortsatte molnen att dominera och lätt snöfall förekom här och var ur de kalla molnen. Ytterligare ett regnområde rörde sig in söderifrån över östra Götaland och östra Svealand under den 9.

Under natten mot och morgonen den 10 rörde regnet sig bort österut och i och med att det åter blev kyligare övergick regnet delvis i snöfall i östra Götaland. Samtidigt rörde sig ett annat snöfallsområde norrut över Norrland och intensifierades över södra Lappland natten mot den 11. Norr om snöfallet förekom en del klara områden, natten blev kall och månadens lägsta och säsongens ditintills lägsta temperatur uppmättes i Nikkaluokta med -34,6°.

Snöfallet fortsatte att röra sig norrut över norra Norrland under den 11, samtidigt rörde sig ett nytt snöfallsområde in över västra Svealand och rörde sig sakta norrut under följande dygn. I samband med det fördes mildare luft upp över landet och i Svealand och sydöstra Norrland övergick snöfallet delvis i regn.

Dis och dimma

Mildare luft fortsatte att strömma upp över landet under den 12 och den 13 och den värsta kylan i norr dämpades. Nya lågtryck på Norska havet förde in nederbördsområden över landet. I Götaland, stora delar av Svealand och upp längs Norrlandskusten föll det mest som regn, medan det i Dalarna och inre Norrland föll som snö. 

I och med att mildare och fuktigare luft nu låg över landet följde den 13-15 gråmulet väder med dis och dimma på många platser. Samtidigt drog ett lågtryck upp över Finland och regn berörde främst Östersjölandskapen under den 14. 

Gråmulen dag på Mälaren
En mulen dag vid Morrarö i Mälaren den 13 november. Foto Susan Brandfors

Ett nytt regnområde rörde sig in över Götaland natten mot den 16. Under dagen fortsatte det upp över Svealand och södra Norrland. Från norra Värmland och norrut övergick det i snöfall och på morgonen den 17 uppmättes en snödjupsökning på 1-3 dm på flera håll i Dalarna och södra Norrland. Under den 17 fortsatte snöfallet norrut över norra Norrland och avtog först till kvällen.

Ingen sol i sikte

Det fortsatte vara molnen som dominerade över landet och mildare luft och nya regnområden drog in söderifrån den 18 och 19. I norra Norrlands inland och i fjälltrakterna övergick det helt eller delvis i snö. Mellan den 20 och 25 fortsatte lätt regn, eller i norr snö, förekomma av och till och solen lyste med sin frånvaro.

Efterhand kyligare i hela landet

Den 26 drog ett regnområde in söderifrån. När regnet nådde i höjd med norra Värmland övergick det i snö som även berörde södra Norrland. I norra Norrland fick vi mest uppehåll då ett högtryck växte in under dagen och molntäcket sprack upp allt mer. Högtrycket låg kvar i norr även under den 27 och gav klart väder över norra Norrlands inland. Söder om högtrycket, över sydligaste Norrland och norra Svealand mattades snöfallet långsamt av under dagen.

Till kvällen den 27 förde ett lågtryck på Atlanten in nytt regn över Götaland. Regnet drog under den 28 vidare upp över Svealand och Norrland, där det helt eller delvis övergick i snöfall. Lågtrycket passerade Götaland under dagen och natten mot den 29 drog kallare luft ner över landet och regnet i Svealand och Götaland övergick i snö då det rörde sig bort åt sydost. Bakom snöfallet klarnade det upp och, den för många efterlängtade, solen tittade fram.

Högsta temperatur, november 2019
Norrland +8.8° den 19 Gävle (Gästrikland)
Svealand +9.6° den 20 Berga (Södermanland)
Götaland +12.3° den 3 Falsterbo och Falsterbo A (Skåne)
Lägsta temperatur, november 2019
Norrland -34.6° den 11 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand -16.6° den 5 Särna (Dalarna)
Götaland -10.0° den 30 Hagshult (Småland)
Högsta nederbörd, november 2019
Norrland 101.3 mm Åsnorrbodarna (Hälsingland)
Svealand 156.3 mm Säffle (Värmland)
Götaland 180.8 mm Ånimskog (Dalsland)
Lägsta nederbörd, november 2019
Norrland 7.2 mm Abisko (Lappland)
Svealand 36.5 mm Eskilstuna A (Södermanland)
Götaland 23.2 mm Hallands Väderö A (Skåne)
Högsta lufttryck, november 2019
Norrland 1032.0 hPa den 21 Holmön och Bjuröklubb (Västerbotten)
Svealand 1029.8 hPa den 20 Örskär (Uppland) och Hamra (Dalarna)
Götaland 1027.3 hPa den 21 Gotska Sandön (Gotland)
Lägsta lufttryck, november 2019
Norrland 984.4 hPa den 29 Karesuando (Lappland)
Svealand 982.7 hPa den 29 Landsort (Södermanland)
Götaland 980.7 hPa den 28 Jönköpings flygplats (Småland)
Största snödjup, november 2019
Norrland 63 cm den 5 och 6 Katterjåkk (Lappland)
Svealand 41 cm den 17 Storbron (Dalarna)
Götaland 9 cm den 29 Vänersborg (Västergötland)

Dygnsnederbörd över 40 mm november 2019 (104 kB, pdf)

Medelvind över 21 m/s i november 2019 (81 kB, pdf)