April 2020 - Lugn start på vårfloden

Vårfloden kom under april sakta igång i de södra delarna av Norrland och var mycket lugn. I delar av Lapplandsfjällen fanns dubbelt så mycket snö som normalt.

Vattenföring

April månad var nederbördsfattig och vattenflödena i södra Sverige var sjunkande hela månaden. Flödena var lägre än normalt för årstiden, men inte så låga som de normalt är sommartid.

I delar av Norrland steg vattenflödena på grund av att snön smälte, men nådde inte några höga nivåer.  Vattenflödena i norra delen av landet var i allmänhet högre än normalt för årstiden.

Vattenföring vid 20 mätstationer april 2020 (429 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattennivån i Siljan har under en längre period varit hög och även under april var nivån fortsatt över det normala för årstiden. Som mest var nivån 0,9 m högre än medelvärdet för april. Även vattennivån i Storsjön var över den normala för årstiden, som mest nästan en halvmeter högre än medelvärdet för månaden.

Vattennivån i Vänern sjönk under april och var i slutet av månaden ca 0,3 m över normal aprilnivå. Vattennivån i Vättern var ungefär normal medan vattennivån i Mälaren och Hjälmaren var något under den normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar april 2020 (83 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var i mitten av månaden lägre än normal i den södra delen av landet. I norra delen var den på de flesta håll nära den normala.

Snö

I början av april fanns snö i norra Svealand och stora delar av Norrland. Under månaden smälte en del snö, främst under den milda perioden 19-23 april. I slutet av månaden fanns snö kvar i de södra fjälltrakterna och i norra Norrland förutom vid kusten.

Snöns vatteninnehåll var högre än normalt i större delen av fjälltrakterna. I  delar av Lapplandsfjällen var vatteninnehållet dubbelt så stort som normalt.

Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 april 2020.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 april 2020. Förstora Bild
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 april 2020 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981.
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 april 2020 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Förstora Bild

Grundvattennivå

 

Karta över grundvattennivåer i små magasin 15 april 2020 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 15 april 2020 enligt SGU. Förstora Bild

Några veckors torka och utebliven snösmältning gjorde att nivåerna i de små grundvattenmagasinen var under de normala för årstiden i stora delar av Götaland och Svealand. I stora magasin var nivåerna fortfarande under de normala i sydöstra Sverige, medan resten av landet hade nivåer nära eller över de normala.

I Götaland och Svealand har grundvattennivåerna i de små magasinen som regel sjunkit, medan de i Norrland har stigit eller är oförändrade. När det gäller de stora magasinen har nivåerna vanligtvis stigit något eller förblivit oförändrade.

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen var nivåerna under de normala för årstiden i östra och sydligaste Götaland samt i södra delarna av Svealand. I övriga delar av landet var nivåerna nära eller över de normala.

Nivåerna har sedan i mars sjunkit avsevärt i södra Sverige på grund av utebliven snösmältning och de senaste veckornas torka. En relativt tidig grönska minskar nu möjligheterna till grundvattenbildning. Under sommaren kan situationen därmed bli ansträngd beroende på väderutvecklingen. Det finns anledning för enskilda brunnsägare att vara uppmärksamma på sin vattentillgång.

För att få en normal grundvattensituation i de små magasinen behövs mer nederbörd än normalt under den närmaste månaden.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen var nivåerna under de normala för årstiden i östra och sydligaste Götaland samt i östra Svealand. I övriga delar av landet var nivåerna nära eller över de normala.

För närvarande bedöms det inte bli några omfattande problem med vattentillgången i de stora magasinen under kommande sommar. I de områden där nivåerna är under de normala, eller där vattenbrist ofta förekommer, bör dock vattenproducenterna vara observanta och följa utvecklingen noggrant. 

I de stora magasin där grundvattennivåerna är under det normala behövs mer nederbörd än normalt under flera månader för att få en normal grundvattensituation.