April 2020 - Kallt i Kanada, milt i Sibirien

April 2020 bjöd på en del väderdramatik i världen, framför allt i Vanuatu där den mycket intensiva orkanen Harold orsakade stora skador. Delar av USA drabbades i samband med ett stort tornadoutbrott. I västra Sibirien blev det en mycket mild aprilmånad medan det i västra Kanada var en kylig eller mycket kylig april. I Centraleuropa blev det på många håll en varm och torr aprilmånad. I Geneve (startår 1864) i Schweiz noterades en rekordlång torrperiod.

Global temperaturanomali (vänster bild) i april 2020 samt för Europa (höger bild).
Global temperaturanomali (vänster bild) i april 2020 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var april 2020 globalt sett den näst varmaste aprilmånaden. Marginalen till den hittills varmaste aprilmånaden, 2016, var obetydliga 0,01°. Även amerikanska NOAA rankade april som den näst varmaste efter 2016. Dock var marginalen till 2016 något större, nämligen 0,07°. NASA däremot klassade årets aprilmånad som den varmaste som observerats. Marginalen till 2016 var 0,04°.

Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till april 2020 jämfört med medelvärdet för 1981-2010.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till april 2020 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive aprilmånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Europa - Torrt på många håll 

April blev varmare än normalt i nästan hela den västra delen av Europa. Temperaturöverskotten uppgick på många håll i mellersta Europa samt södra Skandinavien till 2-3 grader från vad som är normalt. I Frankrike var överskotten än större med lokalt 3-4 grader. Där blev det den tredje varmaste aprilmånaden som observerats sedan 1901. Bara 2007 och 2011 var varmare där. I grannlandet Schweiz var detta den tredje varmaste aprilmånaden efter 2007 och 2018. Mätningarna i Schweiz inleddes 1864.

I Syd- och Osteuropa var temperaturbilden blandad. Spanien, södra Frankrike, Korsika och Sardinien noterade alla temperaturöverskott medan södra Portugal och södra Italien hade smärre temperaturunderskott. I Östeuropa var det däremot en kylig månad över Balkan liksom över Ryssland med 0-2 grader från vad som är normalt. Temperaturunderskotten övergick i överskott allra längst i öster vid ryska Uralbergen.

I april uppmäts de lägsta temperaturerna under månadens inledning medan det omvända gäller för slutet av månaden. Årets april utgjorde inget undantag. Månadens lägsta temperatur på -27,8° den 4 svarade svenska Nikkaluokta för.

Månadens högsta temperatur i Europa i uppmättes den 19 i Dalgopol i Bulgarien där det var 31,3°. Nästan lika varmt var det den 18 i Grekland där Larissa noterade 30,6°.Annorstädes var det den 19 varmt även i Caltaglirone på Sicilien där temperaturen kom upp i 29,6°. Nästan lika varmt var det i Calafat i Rumänien och Leskovac i Serbien som båda nådde 29,4°. Det kan nog ses som något förvånande att månadens högsta temperatur i april var lägre jämfört med i mars då temperaturen i Spanien kom upp i 31,9° den 11.

Kall inledning av månaden

I början av månaden noterades för årstiden mycket låga temperaturer i delar av mellersta Europa. På sina håll, bland annat i Tjeckien, uppmättes säsongens lägsta temperatur vid inte mindre än 60 stationer på morgonen den 1 april. I köldhålet Kořenov uppmättes vinterns lägsta temperatur på -23,9° den 1 april. I Přerov med 137 års temperaturmätningar överträffades det gamla aprilrekordet från 1915 med hela två grader. För sju stationer med mer än 100-åriga mätserier slogs de gamla köldrekorden för april. 

I Ungern uppmättes -11,9° i Zabar den 1 april. För att finna en lägre apriltemperatur i Ungern får man gå tillbaka ända till 1929 då det var -12,0° i Galyatető.

I Österrike noterade fem stationer med 80-85 års mätningar köldrekord för april den 1 och i mindre grad även den 2. I Freistadt med mätningar från 1936 och framåt slog man först aprilrekordet från 1951 på morgonen den 1 med -8,5° som lägst. Morgonen därpå putsades det nya rekordet till -8,7°. Även i Tyskland och Frankrike noterades nya köldrekord i april för stationer med medellånga mätserier. Även i Frankrike noterade några stationer säsongens lägsta temperatur den 1. Exempelvis i Vichy och Paray le Monial.

Medellufttryck över Europa i april 2020.
Medellufttryck över Europa i april 2020. Förstora Bild

Mycket torrt i delar av Europa

Tryckkartan över Europa avslöjar att högtryck dominerade vädret i april. Detta gjorde att det i flera länder blev en torr och solig månad.

I Basel i Schweiz var detta den tredje soligaste aprilmånaden efter 2007 och 1893. Även i Zürich var detta den tredje soligaste april efter 1893 och 2007. I Bern var utöver 1893 och 2007 även 2011 soligare än årets upplaga som hamnade på en fjärdeplats. 

I Geneve (startår 1864) i Schweiz noterades en extremt lång torrperiod. Mellan den 13 mars och fram till den 22 april föll ingen mätbar nederbörd under 43 dygn. Detta är den längsta torrperiod som observerats där. Det tidigare rekordet på längsta torrperiod i Geneve var 41 dygn och inträffade i januari-februari 1896.  

Också i Grenobleområdet beläget i de franska Alperna noterades en rekordlång torrperiod. Även där föll ingen mätbar nederbörd under 43 dygn vilket är den längsta torrperioden i området sedan mätningarna inleddes 1946. Det tidigare rekordet var 42 dygn vilket skedde från slutet av november 2016 fram till trettondagen 2017.

Ett annat land där det var mycket torrt i april är Österrike. I Wien (startår 1872) finns bara två torrare aprilmånader, 1974 och 1946, medan det var lika torrt där 1986. Månaden var även extremt solig i Österrike. Endast april 2007 var soligare än årets upplaga.

I Tyskland var detta den tredje torraste april som observerats sedan 1881. Bara aprilmånaderna 1893 och 2007 har varit torrare. I Tyskland var detta den allra soligaste aprilmånaden som observerats. Där inleddes landstäckande solskensdata 1951. Det tidigare solrekordet var från 2007.

I Holland blev det den absolut soligaste aprilmånaden som observerats. Också där var det tidigare rekordet från 2007.

Blött på Iberiska halvön

Över Iberiska halvön var det istället en lågtrycksbetonad månad med flera tillfällen med mycket stora regnmängder och översvämningar. Detta gäller även östra Grekland samt de västra delarna av Norge. 

Vid observatoriet i Barcelona (startår 1914) i Spanien blev det en rekordblöt aprilmånad med totalt 259 mm. Det tidigare aprilrekordet på 185 mm var från 1942. Större delen av aprilnederbörden, 214 mm, föll den 18-21 april. I regionen Katalonien som Barcelona tillhör är det bara aprilmånaderna 1942, 1969 och 1946 som varit mer nederbördsrika de senaste 100 åren. Den 21 föll 160 mm i Fontmartina i provinsen Barcelona. Dagen innan hade även stora mängder regn fallit i Italien där Barge noterade 163 mm. 

Månadens största mängd noterades emellertid i Skiathos i Grekland där det den 5 föll 183 mm

I slutet av månaden var det mycket snö i delar av norra Skandinavien. Vid den finska stationen Sodankylä Tähtelä (startår 1911) noterades hela 102 cm den 1 maj och det är det största snödjupet som observerats där i maj. 

Nordamerika - Kallt i Kanada

Det blev en kall aprilmånad i en stor del av Kanada. I de inre delarna av västra Kanada var temperaturunderskottet på många håll 2-5 grader från vad som är normalt. Även i ett mindre område av den amerikanska prärien noterades betydande underskott. Dit hör delstaterna Montana, North Dakota och South Dakota där det var 2-4 grader kallare än normalt. 

Den 23 april uppmätte stationen Kapuskasing (startår 1937) i provinsen Ontario -20,0° vilket var rekordsent. Det tidigare rekorddatumet som -20° uppmätts är den 13 april vilket inträffade 1947.   

Månadens lägsta temperatur uppmättes på månadens första dag då Kugaaruk i Kanada rapporterade -42,6°. Från det extrema köldhålet Peter Sinks i Utah i USA rapporterades -37,8° den 17 april.

I västra Alaska, Florida, sydvästra USA samt Mexiko blev det en varm månad. Temperaturöverskotten låg här på 1-4 grader över vad som är normalt i april.

Månadens högsta temperatur på 48,8° uppmättes den 12 i Mexiko vid två stationer, Gallinas och Tamúin. Enligt den franska sidan Geoclimat uppmättes samma dag 49,5° i Ciudad Mante i Mexiko. Värdet har dock av allt att döma bedömts som osäkert och den mexikanska vädertjänsten nämnde inte det i sin månadsbulletin för april.

I slutet av månaden registrerades mycket höga temperaturer i sydvästra USA. Det välkända värmehålet Death Valley i Kalifornien uppmätte 44,4° vilket inte var långt från stationens aprilrekord på 45,0°. Flera stationer med långa eller medellånga mätserier noterade då nya aprilrekord. Några exempel är Elko (Nevada, startår 1888), Willcox (Arizona, startår 1898) och Cheyenne (Wyoming, startår 1915). För några stationer som exempelvis Winnamucca (Nevada, startår 1877) och Grand Junction (Colorado, startår 1900) blev det tangerat aprilrekord.

April som en mycket varm majmånad i Miami

I Florida blev det en mycket varm månad. På delstatsnivå var det den sjätte varmaste aprilmånaden som observerats. Flera stationer i delstaten noterade en rekordvarm aprilmånad.

I Miami (startår 1895) var april så exceptionellt varm att den skulle ha rankats som den femte varmaste majmånaden. Och det på en 125 år lång mätserie. Miami noterade dessutom nytt aprilrekord i högsta apriltemperatur. Den 20 uppmättes 36,1°. Det tidigare aprilrekordet på 35,6° i Miami uppmättes så sent som 2015 samt, enligt Etienne Kapikian, i april 1971.

Även Fort Lauderdale (startår 1912) noterade sin varmaste aprilmånad. Även där var det tidigare månadsrekordet för april från 2015. I Naples är det istället bara april 1947 som varit varmare.

Nationellt aprilrekord på Kuba den 10-12

Det var inte bara i Florida som det var extremt varmt i april. På närliggande Kuba slogs det nationella värmerekordet på 39,1° från 2019 inte mindre än tre dagar i rad den 10-12 april. Till slut stannade rekordet på 39,7° i Veguitas den 12. 

Extremt stor dygnsmängd i Columbus i Georgia den 19

En stor del av östra USA liksom södra Kalifornien fick en nederbördsrik april. Den 19 uppmättes månadens största dygnsmängd på 249 mm i Black Warrior River i den amerikanska delstaten Alabama. Samma dag föll 150 mm regn i Columbus (startår 1891) i delstaten Georgia. För Columbus del var detta den näst högsta dygnsnederbördsmängden som observerats oavsett kalendermånad. Absolutrekordet på 151 mm härrör från 1903. Både Georgia och angränsande Virginia hade sin sjätte blötaste april. I West Virginia var det den femte nederbördsrikaste aprilmånaden som observerats.

Medan det var blött i öster och i södra Kalifornien var det desto torrare i de centrala delarna av USA. Delstaterna Nebraska och Colorado noterade sin sjätte torraste aprilmånad. I den tidigare OS-staden Salt Lake City var månaden rekordtorr med endast 6,6 mm totalt. Det gamla aprilrekordet från 1981 och 1934 var på 11,4 mm.

Påskhelg med dödligt tornadoutbrott i USA

Under påskdagen och annandag påsk den 12-13 april skedde ett stort utbrott av tornados från Texas till Maryland. Mer än 30 människor omkom till följd av tornadoutbrottet som var det dödligaste i april sedan 2014. 

Asien - Mycket milt i västra Sibirien

April 2020 blev mycket mild i nästan hela Asien. Allra mildast var det i västra Sibirien där temperaturöverskotten var omkring 10° över det normala. För några stationer var detta en rekordvarm april. Exempelvis Antipayuta (startår 1959) vid mynningen av floden Taz, Yeniseisk (startår 1853) samt stationen Kyzyl-Ozek (startår 1929) i södra Sibirien.

Månadens högsta temperatur blev 46,4° uppmätt i Nawabshah i Pakistan den 27. Ännu någon tiondel varmare var det samma dag i Benazirabad men den pakistanska vädertjänsten angav på sin hemsida endast ett avrundat värde på 47°. Utifrån avrundningsregler skulle det innebära ett värde på 46,5°-47,4°. Utanför Pakistan kom Chauk i Burma/Myanmar upp i 46,3° den 16.

Extremt varmt i slutet av månaden

I slutet av månaden uppmättes extremt höga temperaturer i centrala Asien i länder som Ryssland, Kazakstan, Mongoliet och Kina.

Den 23-25 uppmättes 25-30° på åtskilliga ställen i ett område kring Krasnoyarsk och Novosibirsk i Ryssland. Flera stationer noterade då nya aprilrekord. Allra varmast var det den 25 i Suhobuzimskoe med 32,1°. I Boguchany  (startår 1930) pulvriserades det gamla aprilrekordet på 25,1° från 2011. Det nya rekordet lyder på 31,0° och uppmättes den 25.

Den 29 rapporterade Chemal, Kyzyl-Ozek och Nizne-Usinskoje, samtliga i Ryssland, hela 33,6°. För både Kyzyl-Ozek och Chemal var detta nytt aprilrekord. Det gamla rekordet från 1972 var på 33,4° respektive 1997 på 32,7°.

I Mongoliet blev det enligt klimatologen Etienne Kapikian ett nytt nationellt aprilrekord den 28 då Khovsgol och Hanbogd rapporterade 33,0° samt 32,3°. Det tidigare aprilrekordet på 32,2° var från valborgsmässoafton 1959. Det nya nationsrekordet putsades sedan den 30 då Hadatyn som räknas som en första klassens station uppmätte 33,8°. Vid en andra klassens station i Bayankhongorprovinsen, enligt Geoclimat Ekhiyun-Gol, noterades samma dag hela 36°. Värdet är avrundat varför det verkliga värdet utifrån avrundningsregler låg på 35,5°-36,4°.

Även i nordvästra Kina i Xinjiangprovinsen noterades extremt höga temperaturer i slutet av månaden. Allra varmast var det i dalsänkan Aydingkol i Gobiöknen cirka 150 meter under havsytans nivå där temperaturen kom upp i 43,5° den 29. Enligt Geoclimat är detta nytt nationellt aprilrekord för Kina.

Några områden i Asien hade en kylig aprilmånad

Områden med mindre temperaturunderskott noterades främst i delar av Mellanöstern, Koreahalvön, sydöstra Kina samt södra Japan. Underskotten var där i allmänhet 0-1 grad från normalvärdet. I sydöstra Kina samt lokalt på de norra öarna av Ryukyu Islands (Japan) var det omkring 2 grader kallare än normalt. Månadens lägsta temperatur på -39,0° uppmättes emellertid den 5 i Bilibino i Sibirien.

Månadens största regnmängd blev 315 mm och uppmättes den 13 i Owase i Japan.

Arktis - Mer havsis än normalt i området kring Svalbard

Havsisen i Arktis smälte i relativt maklig takt under månaden. På månadens första dag var utbredningen den sjätte lägsta som observerats för årstiden enligt NSIDC. Till den sista hade utbredningen krympt till den fjärde lägsta.

I slutet av april var havsisens utbredning i farvattnen kring Norge ett av de största som observerats sedan slutet av 1960-talet. Isflak noterades i området kring Bjørnøya vilket är ovanligt den här tiden på året.

Det blev trots detta en mild eller mycket mild månad för Arktis som helhet med särskilt stora överskott på 5-9 grader från normalt i ryska Arktis, norra Grönland samt på kanadensiska Ellesmere Island. Lokalt var det frågan om en rekordmild månad. Golomyanny Island (startår 1936) som tillhör ögruppen Severnaya Zemlya i ryska Arktis slog sitt tidigare aprilrekord från 2007.

Alert på Ellesmere Island i Kanada hade en mycket mild aprilmånad.
Alert på Ellesmere Island i Kanada hade en mycket mild aprilmånad. Källa: Wikipedia/NOAA. Förstora Bild

Månadens högsta temperatur blev 14,8° och uppmättes vid två tillfällen på sydvästra Grönland. Först i Narsarsuaq den 24 och därefter dagen därpå i Söndre Strömfjord. Som vanligt var det som kallast uppe på den grönländska inlandsisen. Den 5 rapporterade Summit (3200 möh) -43,0°.

På lägre höjder blev den lägsta uppmätta temperaturen istället -38,5° vilket skedde på månadens första dag vid Hall Beach och Gjoa Haven, båda i Kanada. Noterbart är att Hall Beach har både en manuell station och en automatstation vilka båda hade samma temperatur denna morgon. 

I Utqiagvik (tidigare Barrow) i nordligaste Alaska sjönk temperaturen den 29 till -28,9° (-20°F). Detta är det senaste datumet på säsongen som en temperatur på -28,9° (-20°F) eller lägre uppmäts där. Det tidigare rekordet var den 28 april 1964. Temperaturmätningarna i Utqiagvik inleddes 1921.

Den 22 noterades nytt aprilrekord på Kotelny Island (startår 1936) i ryska Arktis då temperaturen kom upp i 1,2°. Det tidigare aprilrekordet var 0,3° uppmätt 1967.

Temperaturavvikelsen i april 2020 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt perioden 1981-2010.
Temperaturavvikelsen i april 2020 för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) relativt perioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service. Förstora Bild

Antarktis - Nära normal tillväxt av havsisen

Havsisen kring Antarktis fortsatte växa till sig i april. Tillväxttakten var nära den normala för årstiden. Vid månadsskiftet var utbredningen något under vad som är normalt. 

Temperaturmässigt var det varmare än normalt över större delen av Antarktis, särskilt i södra Weddellhavet samt de kustnära områdena i Östantarktis som angränsar till Stilla havet. Månadens högsta temperatur uppmättes den 17 då Base Esperanza rapporterade 10,4°. Den lägsta temperaturen uppmättes några dagar tidigare. Den 10 sjönk temperaturen vid Dome Fuji (3810 möh) till -76,1°.

Sydamerika - Övervägande varm höstmånad

Större delen av Sydamerika fick en varm höstmånad. De största avvikelserna återfanns i Chile samt i den nordligaste delen av kontinenten. I sydöstra Brasilien var månaden däremot normal eller rentav lite kyligare än normalt.

Som varmast var det med 40,8° den 1 i Cnel Valois Rivarola i Paraguay. Enligt Geoclimat var det nytt nationellt aprilrekord för Paraguay. Som lägst var det i Chuapalca i Peru (4204 meter över havet) med -12,5° på annandag påsk den 13. Lika kallt var det samma morgon i Llano de Chajnantor (5000 möh) i grannlandet Chile.

På månadens första dag föll 168 mm i San Juan de Arama i Colombia. Än större mängder finns rapporterade från Franska Guyana i norra Sydamerika. I samband med kraftiga regn den 17-21 noterades 190 mm på 24 timmar i Macouria. Den 22-23 föll 169 mm på 24 timmar i Kourou. Ytterligare en period med kraftiga regn den 26-30 gav upphov till en maximal 24-timmarsmängd på 216 mm i Regina den 28.

Afrika - Värmen dominerade

Varmt väder dominerade stort i Afrika under april. Detta gäller särskilt i de ökenartade områdena i den västra delen av norra Afrika samt i ett mindre område kring Sydsudan. Temperaturöverskotten uppgick på flera håll till 2-3 grader över vad som är normalt. I ett par områden förekom mindre temperaturunderskott på 0-1 grad från vad som är normalt i april. Det största området med underskott återfanns kring Egypten.

Månadens högsta temperatur på 47,2° uppmätt den 6 stod Birni-N’Konni i Niger för. Kallast var det i Sydafrika där höjdstationen Buffelsfontein (1783 möh) noterade -7,0° den 8. Ett värde på -7,3° i Maspalomas på Kanarieöarna den 22 finns registrerat men förefaller vara mycket tveksamt.

På den franska ön Reunion var årets april endast marginellt varmare än normalt och där får man gå tillbaka till 2014 för att finna en aprilmånad med ungefär lika litet överskott. Medan det var torrt på öns nordvästra del var det blötare än normalt i den sydostligaste delen. Där uppmättes även månadens största dygnsnederbördsmängd den 24 då Le Baril rapporterade 189 mm. Nästan lika mycket, 188 mm, föll denna dag vid närliggande Gros Piton Ste Rose.

Australien/Oceanien - Varmare än normalt på många håll

Australien erfor den femte varmaste aprilmånaden som observerats. I delstaten Western Australia var detta den näst varmaste aprilmånaden. Endast 2005 var varmare. Den 2 noterades ett nytt nationellt aprilrekord då den lägsta temperaturen vid Argyle inte sjönk under 31,1°. Det gamla rekordet för april var på 31,0° uppmätt i Roebourne 1986. Den 11 noterades några nya aprilrekord för stationer med medellånga mätserier, bland annat i Broome (startår 1939). Den högsta temperaturen för månaden var 42,8° i Mardie den 23 april i samband med en ovanligt sen värmeepisod. Några dagar senare, den 26, uppmätte Mandora på västkusten 42,0° vilket är den högsta temperatur som uppmätts så sent på säsongen i Australien.

Delstaten Northern Territory hade sin tredje varmaste april. Även där är april 2005 den varmaste som observerats. Den 4 uppmättes delstatens fjärde högsta apriltemperatur då Victoria River rapporterade 40,9°. Delstatens aprilrekord på 41,5° är från 2015.

I Queensland var detta den sjätte varmaste aprilmånaden som observerats. Fyra stationer med medellånga mätserier (60-80 år) noterade sin allra varmaste april.

I sydöstra Australien blev det en regnig månad. Delstaten Victoria hade sin tredje blötaste aprilmånad och den blötaste sedan 1974. På Tasmanien var detta den nionde blötaste april och den blötaste sedan 1960. 

Månadens lägsta temperatur noterades den 19 i Thredbo i New South Wales då temperaturen sjönk till -4,0°.

Harold årets första kategori 5-orkan

I början av månaden bildades ett tropiskt lågtryck väster om Solomon Islands. Strax innan passagen söder om Solomon Islands den 2 uppgraderades lågtrycket till en tropisk storm och namngavs då Harold. Stora mängder regn föll på öarna. Munda rapporterade 144 mm den 2-3. Efter att ha rört sig bort från Solomon Islands den 3 började Harold snabbt att intensifieras och uppgraderades kort därefter till en orkan. Till den 5 nådde Harold kategori 4 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan. Dagen därpå, den 6, drog Harold in över Vanuatu med full kraft. Strax efter att orkanen börjat lämna öriket nådde orkanen Saffir-Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5.

Den tropiska orkanen Harold drabbade Vanuatu med full kraft i början av april.
Den tropiska orkanen Harold drabbade önationen Vanuatu med full kraft i början av april. Öster om Vanuatu syns Fiji och i nedre vänstra hörnet syns Nya Kaledonien. Källa: Himawari. Förstora Bild

Endast en tropisk orkan, Pam 2015, har drabbat Vanuatu med högre styrka. Tillförlitlig statistik över tropiska orkaner i den här delen av världen sträcker sig endast från omkring 1980 och framåt.

Efter att Harold lämnat Vanuatu fortsatte orkanen på en sydostlig bana och natten till den 8 svensk tid rammades Kadavu Island, en av Fijis sydligaste öar, av orkanen. Då Harold nådde fram till Kadavu Island klassades den som en kategori 4. I Monasavu på huvudön Viti Levu föll 213 mm. En annan av Fijis öar längre åt sydost, Ono-i-Lau, drabbades också. Där föll 187 mm samma dag.

Harold nedgraderades senare till kategori 3 och passerade den 9 strax sydväst om östaten Tonga. Därefter fortsatte Harold på en sydostlig bana mot kallare havsvatten och för tropiska orkaner ogynnsamma atmosfäriska förhållanden där den förlorade sin tropiska karaktär.

Största regnmängden inte från Harold

De 213 mm som orkanen Harold gav ifrån sig på Fijis huvudö Viti Levu blev inte månadens största regnmängd i Oceanien. Den äran tillskrevs istället Lupepau'U på Tonga som den 29-30 fick 221 mm på 24 timmar. 

Mycket varmt väster om Australien

Farvattnen väster om Australien var mycket varma och både Christmas Island (startår 1972) och Cocos Island (startår 1952) som båda tillhör Australien noterade sin allra varmaste aprilmånad.

Torrt på Nya Zeeland

På Nya Zeeland blev april i allmänhet en torr eller mycket torr historia. Detta gäller särskilt landets östra delar som hamnade i regnskugga från nederbördsförande västvindar. Lokalt föll mindre än 10% av normal nederbörd i den nordöstra delen av Sydön samt den sydöstra delen av Nordön. Mer nederbörd än normalt noterades däremot längs Sydöns västsida.

Månadens lägsta temperatur på Nya Zeeland var nästan lika låg som Australiens. Som lägst var det -3,9° i Middlemarch på Sydön den 29.

Extremt varmt på Hawaii

Enligt NOAA var det den varmaste aprilmånaden som observerats för Hilo och Kahului på Hawaii.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från nationella meteorologiska instituts och forskningsinstitutioners webbsidor och sociala medier samt från det ordinarie globala observationsutbytet.