Årets andra prognos för vårflod och islossning i Torneälven

Islossning vid Haparanda väntas ske 7 maj och vara av svårighetsgrad lätt enligt prognos från SMHI. En uppdaterad prognos kommer inom några dagar.

Enligt årets andra prognos väntas islossningen i Torne älv vid Haparanda ske den 7 maj och vara av lätt karaktär. Hur svår islossningen till slut blir beror på väderutvecklingen under de närmaste två veckorna. Om det blir en snabb flödesökning ökar risken för att isproppar bildas. I så fall kan kvarliggande fastis i skärgården utanför Haparanda också bidra till bildning av isproppar.

Snömängderna i Torneälvens avrinningsområde är över det normala för årstiden. Temperaturerna fortsätter vara låga över hela området, vilket gör att snösmältning och början på vårfloden kommer att fördröjas. Vårfloden väntas därför ske senare och bli något kraftigare än det normala.

Den här prognosen baseras på ett större antal parametrar jämfört med förra prognosen; bl.a. ingår nederbörds- och temperaturdata från mätstationer i Haparanda och Pajala, samt vattenflödesdata från Kukkolankoski.

Definitioner

  • En svår islossning karaktäriseras av omfattande isdämmor med översvämningar och stora skador som följd. I denna kategori ingår för perioden 1960-2019 endast åren 1964, 1971, 1984, 1985, 1986 samt 2009.
  • En medelsvår islossning är ett mellanting mellan svår och lätt som inte kan klassas som svår.
  • En lätt islossning är en lugn islossning med inga eller få mindre isdämmor. Inga eller små skador rapporteras.