Årets tredje prognos för vårflod och islossning i Torneälven

Islossning vig Haparanda väntas ske 9 maj och vara av svårighetsgrad lätt enligt prognos från SMHI. Om läget ändrar sig kommer en uppdaterad prognos inom några dagar.

Enligt årets tredje prognos väntas islossningen i Torne älv vid Haparanda ske den 9 maj och vara av lätt karaktär. Hur svår islossningen till slut blir beror på väderutvecklingen under kommande veckan. Om det blir en snabb flödesökning ökar risken för att isproppar bildas. I så fall kan kvarliggande fastis i skärgården utanför Haparanda också bidra till bildning av isproppar.

Snömängderna i Torneälven avrinningsområde är över det normala för årstiden. Temperaturerna fortsätter vara låga över hela området vilket gör att snösmältning och början på vårfloden kommer att fördröjas. Vårfloden väntas därför ske senare, troligtvis på slutet av maj eller början av juni, och bli kraftigare än det normala.

Den här prognosen baseras på ett antal parametrar, bl.a. nederbörds- och temperaturdata från mätstationer i Haparanda och Pajala, samt vattenflödesdata från Kukkolankoski.

Definitioner

  • En svår islossning karaktäriseras av omfattande isdämmor med översvämningar och stora skador som följd. I denna kategori ingår för perioden 1960-2019 endast åren 1964, 1971, 1984, 1985, 1986 samt 2009.
  • En medelsvår islossning är ett mellanting mellan svår och lätt som inte kan klassas som svår.
  • En lätt islossning är en lugn islossning med inga eller få mindre isdämmor. Inga eller små skador rapporteras.