Årets första prognos för vårflod och islossning i Torneälven

SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Den första prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd. Prognosen tyder på en lätt islossning samt en kraftigare och senare vårflod än normalt.

Islossningen i Torneälven vid Haparanda brukar ske i början av maj. I mitten av april varje år gör SMHI en tidig prognos grundat på istjocklek och vinterns sammanlagda nederbörd för att få en uppfattning om det kan bli en svår islossning med isproppar som följd eller en lättare islossning med få eller inga problem.

Tunnare is men mer snö än normalt

I år visar den tidiga prognosen att det finns förutsättningar för en lätt islossning i Torneälven, vilket beror på att isens tjocklek är något mindre än normalt. Däremot har den sammanlagda nederbörden varit mer än normalt för vinterperioden. Därför finns det över till mycket över den normala snömängden över hela avrinningsområdet.

Kulmen i maj eller början av juni

Vårfloden förväntas kulminera i slutet av maj eller i början av juni. Eftersom snömängden är över den normala väntas flödesvolym bli över det normala också.

Det är svårt att redan i mitten av april göra en prognos för islossningsdag. Senare i april kommer SMHI att ge en uppdaterad prognos för svårighetsgrad och då även ge en uppskattning av när islossning förväntas ske i Haparanda.

Definitioner

  • En svår islossning karaktäriseras av omfattande isdämmor med översvämningar och stora skador som följd. I denna kategori ingår för perioden 1960-2019 endast åren 1964, 1971, 1984, 1985, 1986 samt 2009.
  • En medelsvår islossning är ett mellanting mellan svår och lätt som inte kan klassas som svår.
  • En lätt islossning är en lugn islossning med inga eller få mindre isdämmor. Inga eller små skador rapporteras.