Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Juli 2017 - Låga flöden i söder, höga flöden i norr

I södra Sverige var det torrt med låga flöden. I norra Sverige var flödena höga på grund av nederbörd och snösmältning. Fortsatt lågt vattenstånd i de fyra största sjöarna.

Senast uppdaterad:

Juni 2017 - Fortsatt låga vattenstånd i de stora sjöarna

Vattenståndet i de stora sjöarna var fortsatt lågt. Flödena var under det normala i östra Götaland och Svealand.

Senast uppdaterad:

Maj 2017 - Lugn vårflod i norr. Låga flöden i söder

I norr kom en lugn vårflod igång i mitten av månaden. I söder var det torrt vilket medförde problem för jordbruk och dricksvattenproduktion.

Senast uppdaterad:

Årets fjärde prognos över vårflod och islossning i Torneälven

Årets fjärde prognos pekar mot att islossning i Torneälven kommer ske 13 maj, två dagar tidigare än föregående prognos indikerade. Islossningen är förhållandevis sen; den senaste gången islossningen var senare än 13 maj var år 1997. Svårighetsgraden förväntas fortfarande vara av lättare …

Senast uppdaterad:

Årets tredje prognos över vårflod och islossning i Torneälven

Årets tredje prognos pekar på en relativt sen islossning i Torneälven. Den förväntas nu ske den 15 maj, alltså en betydligt senare islossning än vad som varit fallet de senaste åren. Svårighetsgraden förväntas fortfarande vara av lättare karaktär. Ytterligare en prognos kommer i vecka 19.

Den …

Senast uppdaterad:

Årets andra prognos över vårflod och islossning i Torneälven

I år förväntas islossningen i Haparanda ske först den 11 maj, alltså lite senare än vad som varit fallet de senaste åren. Det här är en tidig prognos som kommer att uppdateras. Hur svår islossningen till slut blir och när den inträffar beror till stor del på utvecklingen av temperaturen och flödet …

Senast uppdaterad:

Årets första prognos över vårflod och islossning i Torneälven

Årets första prognos för islossning i Torneälven visar på en svår till medelsvår islossning samt en vårflod med något större volym än normalt. SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Den första prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd.

Senast uppdaterad:

Fortsatt låga vattennivåer – följ läget på smhi.se

Uppdaterad 19 juni: Stora delar av Sverige har under hösten och vintern fått en mindre mängd snö och regn än normalt. Därför är det låga nivåer i flera sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin. SMHIs roll är att övervaka och informera om aktuella vädersituationer. I denna artikel uppdateras …

Senast uppdaterad:

Mars 2017 - Lite snö och låga vattenstånd

Snötäcket minskade under månaden och mot slutet av mars hade stora delar av Götaland och Svealand barmark. Snösmältning gav något ökande flöden i västra delarna av Svealand och Norrland. Det är fortfarande låga vattenstånd i Vättern och Hjälmaren.

Senast uppdaterad: