December 2020 – Vattenföring över det normala i stora delar av Sverige

En mild december med något mer nederbörd än normalt har gjort att vattenflödena har varit över det normala i stora delar Sverige. De sista dagarna av året steg flödet till varningsnivåer i delar av nordvästra Götaland och sydvästra Svealand.

Vattenföring

Efter en nederbördsrik december fylldes vattendrag i nordöstra Götaland med vatten. Hyttabäcken, Krokek, 2012-12-23 Foto: Maud Goltsis Nilsson
Efter en nederbördsrik december fylldes vattendrag i nordöstra Götaland med vatten. Hyttabäcken, Krokek, 2020-12-23 Foto: Maud Goltsis Nilsson

I början på månaden var flödena över normalt för årstiden i hela Sverige förutom östra Svealand och de södra och östra delarna av Götaland där flödena var under de normala. Milt väder och nederbörd har gjort att flödena har fortsatt vara höga i stora delar av Sverige. I Götaland har flödena ökat och mot slutet av månaden var det endast en mindre del i sydöstra Götaland som hade flöden under det normala.

I slutet av december blev det höga flöden i Värmland och Dalsland och mycket höga flöden i Byälven. Sjöarna i området var fulla efter den nederbördsrika hösten och när ytterligare nederbörd kom dagarna efter jul ökade flödet snabbt till varningsnivåer.

Vattenföring vid 20 mätstationer december 2020 (428 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Siljan och Storsjön har vattenstånd över de normala.

I Mälaren och Hjälmaren har vattenståndet stigit under månaden till normala nivåer.

Vätterns och Vänerns vattenstånd ligger under de normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar december 2020 (83 kB, pdf)

Markvatten

I mitten på månaden var markvattenhalten över till mycket över det normala från nordvästra Götaland upp mot södra Norrland och längs Norrlands kustland. I stora delar av södra och sydöstra Götaland inklusive Gotland samt Norrlands fjälltrakter var markvattenhalten under till mycket under det normala. I övriga delar av landet var markvattenhalten nära det genomsnittliga.

I slutet på månaden hade markvattenhalten ökat i Götaland och minskat i Norrlandsfjälltrakter.

Snö

Ett sammanhängande snötäcke har endast funnits i större delen av Norrland och norra Svealand medan resten av Sverige har varit i stort sett snöfritt. Snötäcket har varit mindre än normalt och det var först i slutet av december som snömängderna späddes på till normala främst i norra Norrland.

Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 december 2020 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 19
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 december 2020 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Förstora Bild
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 december 2020.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 december 2020. Förstora Bild

 

 

 

Grundvattennivå

Grundvattensituationen var i stort sett oförändrad i praktiskt taget hela landet men i sydöstra Sverige var grundvattennivåerna fortfarande låga eller mycket låga för årstiden i både små och stora magasin.

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 29 december 2020 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 29 december 2020 enligt SGU. Förstora Bild

Små grundvattenmagasin

I de små grundvattenmagasinen var grundvattensituationen under eller mycket under den normala i södra och nordöstra Götaland, på Öland och Gotland samt i delar av östra Svealand. I delar av nordvästra Götaland, västra Svealand och i Norrland var nivåerna över eller mycket över de normala för årstiden.

En svag återhämtning har noterats i de delar av Götaland och Svealand där nivåerna är under eller mycket under de normala för årstiden. Det krävs dock mer nederbörd än normalt för att få en normal situation. 

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen var grundvattensituationen under eller mycket under den normala i södra och nordöstra Götaland, på Öland och Gotland samt i östra Svealand. I större delen av nordvästra Götaland, västra Svealand och i stora delar av Norrland var nivåerna över eller mycket över de normala för årstiden.

För en återgång till mer normala nivåer för årstiden i de sydöstra delarna av landet krävs betydligt mer nederbörd än normalt under flera månader.