Januari 2021 - Snömagasinen byggdes på i stora delar av landet

Efter flera kraftiga snöfall fick Västerbotten och delar av Ångermanland upp till tre gånger så mycket snö som är normalt för årstiden. Vattenföringen var över det normala i nästan hela landet.

Vattenföring

Vattenföringen var kring eller över det normala i Götaland och östra Svealand i början av månaden. Som följd av mycket nederbörd började flödena stiga kring mitten av månaden för att nå höga nivåer i andra halvan av januari.  

För övriga delar av Svealand samt mellersta Norrland låg vattenflödet kring eller strax över det normala. I andra delar av Norrland låg den klart över det normala för månaden. Undantaget var delar av Lapplands fjälltrakter som hade vattenflöde under det normala i hela januari.

Vattenföring vid 20 mätstationer januari 2021 (510 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

I Värnen har vattenståndet stigit till det normala under januari.

Vattenståndet i Vättern är fortfarande mycket under det normala.

Mälaren, Hjälmaren, Siljan och Storsjön har alla vattenstånd över de normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar januari 2021 (5 kB, pdf)

Markvatten

I mitten på månaden var markvattenhalten under till mycket under det normala i stora delar av Norrlands och Svealands fjälltrakter.

I Norrlands kustland samt södra och sydöstra Götaland inklusive Gotland var markvattenhalten över det normala. I övriga delar av landet var den nära det genomsnittliga.

Snö

I mitten av månaden var hela landet snötäckt. Över östra Svealand och stora delar av östra Götaland låg dubbelt så mycket snö som normalt. Även i centrala delar av Götaland och södra Svealand låg mer snö än normalt. I västra och södra Götaland samt norra Svealand låg dock mindre snö än det brukar finnas för årstiden.

Det kom stora mängder snö i delar av landet. Södra Hälsingland 2021-01-21 Foto: Ghasem Alavi
Det kom stora mängder snö i delar av landet. Södra Hälsingland 2021-01-21 Foto: Ghasem Alavi

Mest snö återfanns i Norrlands fjälltrakter men dock i mindre mängder mot normalt. Även södra och norra Norrland hade mindre snö än normalt i mitten av månaden.

I mellersta Norrland och Norrlandskusten låg mer snö än normalt. I slutet av månaden och efter några kraftiga snöfall fick Västerbotten och delar av Ångermanland upp till tre gånger så mycket snö som är normalt för årstiden.

Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 januari 2021 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 19
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 januari 2021 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Förstora Bild
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 januari 2021.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 januari 2021. Förstora Bild

Grundvattennivå

I de sydöstra delarna av landet fanns det stora grundvattenmagasin med nivåer som fortfarande var under eller mycket under de normala för årstiden. När det gäller de små magasinen skedde en snabbare återhämtning som gjorde att nivåerna i större delen av landet blev över eller mycket över de normala.

I norra Sverige syntes främst sjunkande nivåer för såväl små som stora magasin, vilket är det normala i januari. I södra Sverige steg nivåerna ordentligt på många håll i de små magasinen, och även i de stora magasinen skedde en återhämtning.

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 26 januari 2021 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 26 januari 2021 enligt SGU. Förstora Bild

Små grundvattenmagasin

De små grundvattenmagasinen hade på de flesta håll i landet nivåer som var över eller mycket över de normala för årstiden. Nivåer nära de normala återfanns främst i sydligaste Götaland, kring Jönköpings län samt i delar av fjällkedjan.

En ordentlig återhämtning syntes i södra Sverige och vid normal nederbörd förväntas påfyllningen fortsätta i små magasin i de södra delarna av landet.

Stora grundvattenmagasin

När det gäller de stora grundvattenmagasinen var nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av södra och nordöstra Götaland, på Öland och i östra Svealand. Nivåer över eller mycket över de normala för årstiden återfanns främst i delar av nordvästra Götaland och västra Svealand, samt i Norrland.

Den senaste tidens nederbörd gör att nivåerna har återhämtat sig i sydöstra Sverige. Fortfarande krävs dock mer nederbörd än normalt de närmsta månaderna för att få en återgång till en normal situation.