Januari 2021 - Flera snöoväder

Januari 2021 blev en månad då flera intensiva snöfall berörde Sverige. I Norrland var det besvärligt väder med drivbildning då det blåste kraftigt i samband med det intensiva snöandet. Vid stationer i Ångermanland och Jämtland mättes en snödjupsökning på över 50 cm under ett dygn. Även i Götaland snöade det intensivt i början och slutet av månaden.

Avvikelsekartorna från och med januari 2021 baseras på normalperioden 1991-2020.

Temperatur

Temperaturen var under det normala i stora delar av landet. Kallast jämfört med normalt var det i Norrlands inland. Där var det ner till 7-8 grader kallare än normalt. Längs Upplandskusten samt Öland och Gotland var det strax över det normala.

Den lägsta temperaturen som uppmättes under januari var i Nattavaara i Lappland, som vid klart väder den 14 hade -39,7°.

Några av stationerna noterade den kallaste januarimånaden sedan 2010. Däribland Särna (Dalarna) och Sveg (Härjedalen).

Karta över månadsmedeltemperaturen för januari 2021.
Månadsmedeltemperaturen för januari 2021. Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under januari 2021.
Medeltemperaturens avvikelse från det normala under januari 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild

Jämförelse med tidigare januarimånader i Sverige och globalt

Medeltemperaturer i januari i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i januari (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i januari (data från CRU). Förstora Bild

Jämfört med tidigare januarimånader så har medeltemperaturen i Sverige bara varit lägre fem gånger de senaste 30 åren. Dessa fem år är 2010, 2016, 2003, 2004 och 2013.

Nederbörd

Nederbörden var över det normala i stort sett i hela landet. Det största överskottet finns längs Norrlandskusten där de två kraftiga snöfallen bidrog till stor del till detta. Det var även stort överskott i de sydöstra delarna. I norra fjällkedjan och nordligaste Norrland var det mindre nederbörd än normalt.

Största nederbördsmängden under ett dygn föll i samband med snöfallet i Norrland den 12 januari. Då mätte Nordanbäck i Ångermanland 65,0 mm nederbörd i smält form.

Flera av stationerna noterade sin nederbördsrikaste januarimånad sedan mätningarna började. Ett urval av stationer med långa mätserier:

  • Härnösand (Ångermanland) 198 mm, tidigare rekord 147 mm från 1959, startår 1858
  • Gladhammar/Västervik (Småland) 122 mm, tidigare rekord 110 mm från 1867, startår 1859

  • Visby (Gotland) 125 mm, tidigare rekord 96 mm från 1921, startår 1859

Det var även ett antal stationer till i östra Sverige med lite kortare serier som fick rekord.

Nederbördens avvikelse från det normala under januari 2021.
Nederbördens avvikelse från det normala under januari 2021 (normalperiod 1991-2020). Förstora Bild
Karta över nederbörd januari 2021.
Nederbördssumma under januari 2021. Förstora Bild

 

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i januari 2021 (751 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i januari 2021 (24 kB, pdf)

Vind

Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under januari 2021
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under januari 2021. Förstora Bild

Byvinden var i genomsnitt runt det normala eller mindre. Lugnast var det i delar av södra Norrland och i nordligaste Norrland.

Det blåste orkanstyrka i byvinden vid ett fåtal stationer i fjällen under januari. Hemavan-Gierevarto var den station som noterade den kraftigaste byvinden på 36,7 m/s den 21.

Månadens kraftigaste medelvind nådde stormstyrka och uppmättes den 12 i Stekenjokk. Där blåste det 28,6 m/s.

Utanför fjällen var den högsta uppmätta medelvinden 23,8 m/s vid Järnäsklubb den 12.

Snö

Januari bjöd på flera kraftigare snöfall. Det första kom över de sydöstra delarna av landet den 6. Två stationer i Småland, Holmbo och Krokshult, registrerade 12 cm nysnö under ett dygn. Även fast den största snömängden hamnade i östra delen av Götaland var stora delar av Götaland snötäckt på morgonen den 7.

Efter en frontpassage den 10 var stora delar av landet snötäckt morgonen därpå.

Nästa kraftiga snöfall drabbade främst Norrlandskusten. På morgonen den 12 rapporterade Forse i Ångermanland en snödjupsökning det senaste dygnet på 60 cm.

Den 21-22 var det dags igen för Norrland för ett nytt område med kraftigt snöfall. Detta resulterade i att snödjupet ökade mycket på många håll i norra Sverige. Störst snödjup hade Kittelfjäll i Lappland med 168 cm. Detta är ett nytt rekord för den stationen, som i och för sig inte har så lång mätserie. Tidigare rekordet var 166 cm den 26 mars 2018.

Mycket av snön hade smält bort i Götaland när ett lågtryck drog in över västkusten den 27 med nästa snöfallsområde som gav rikligt med snö i de södra delarna. Snöandet höll i sig den 28 över östra Götaland och Svealand. 

I Katterjåkk/Riksgränsen var januari däremot snöfattig. Största snödjupet som observerades var 35 cm. Senast det var så lite snö där i januari var 1936. 

Snödjupskarta för 15 januari 2021.
Snödjupskarta för 15 januari 2021. Förstora Bild
Snödjupskarta för 31 januari 2021.
Snödjupskarta för 31 januari 2021. Förstora Bild

Solskenstid

Januari 2021 fick i allmänhet färre soltimmar än normalt. Minst antal soltimmar jämfört med normalt hade Östersund med bara 12 timmar, vilket är fem timmar ifrån minimum rekordet från 1984.  

Ett fåtal stationer fick fler soltimmar än normalt. Soligast blev det i Karlstad med 71 timmar. Storlien-Visjövalen och Nordkoster fick 67 timmar med sol. För Storlien-Visjövalen var detta 7 timmar ifrån rekordet från 1996.

Karta med soltimmar januari 2021.
Antal soltimmar i januari 2021. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under januari 2021.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under januari 2021. Förstora Bild

Åska

Den 22 registrerades 18 blixtar i det ymniga snöfallet längs Norrlandskusten.

Antal åskdagar under januari 2021.
Antal åskdagar under januari 2021. Förstora Bild
Totalt antal blixtar under januari 2021.
Totalt antal blixtar under januari 2021. Förstora Bild

Förklaring till åsk- och blixtkartorna

Vädret dag för dag

Det nya året inleddes med gråmulet väder i nästan hela landet och ett område med snö och blötsnö berörde de östra delarna av Götaland och Svealand.

Högtryck växer in

Den 2 började ett högtryck växa till sig i de norra delarna och gav allt mer klart väder. Till den 3 växte sig högtrycket allt starkare och solen visade sig på många platser. Kallare luft spred sig och större delen av landet fick temperaturer på minussidan.

Högtrycket styrde vädret även den 4 med klart väder i större delen av Norrland och temperaturer under noll i större delen av landet. Även den 5 låg högtrycket kvar och gav klart väder i delar av Norrland. I de klara områdena sjönk också temperaturen. Kallast var det i Sveg (Härjedalen) med -29,2°. Längs ostkusten drog regn- och snöbyar in i ostvinden.

Snö i sydöstra Sverige

Ett lågtryck närmade sig från sydost den 6 och förde med sig mer ihållande nederbörd till de sydöstra delarna av landet. Nederbörden föll mestadels som snö bortsett från kusterna där det mestadels var regn. På sina håll kom det rikligt med snö. Holmbo och Krokshult i östra Småland uppmätte 12 cm nysnö. Det var klart väder i delar av mellersta Sverige vilket gjorde att temperaturen sjönk. Särna (Dalarna) registrerade en temperatur på -31,0°.

Frostrosor på Locknesjön. Foto: Martin Gräntz
Frostrosor (isblommor) på Locknesjön i Jämtland i januari 2021. Foto Martin Gräntz

Lågtrycket i söder låg kvar även den 7-8 och gav mer snö i södra Sverige. Längs kusterna var nederbörden fortsatt mestadels som regn. Molnen dominerade i stort sett hela landet med undantag från delar av fjällkedjan där det var klart. Det klara vädret gjorde att temperaturen sjönk rejält. Nikkaluokta (Lappland) hade -34,9°.

Den 9 fortsatte molnen att dominera men det förekom några enstaka hål i molntäcket. Där ibland över Nikkaluokta som åter igen fick det rejält kallt, denna gången var det -35,4°.

Under natten till den 10 drog en ny front in från nordväst och berörde delar av landet med snö och vid kusterna regn. Bakom fronten klarnade det upp på en del håll.

Besvärligt väder i norr

Den 11 låg snöfallet kvar i norra Norrland medan ett nytt snöfallsområde drog in över södra Sverige från sydväst. Snöfallet spred sig norrut under dagen och gav besvärligt väder. Temperaturen steg tillfälligt i Götaland och snön övergick till regn.

Det besvärliga vädret fortsatte i mellersta Norrland den 12 med intensivt snöfall och blåst. Detta orsakade drivbildning och SMHI utfärdade en klass 3 varning. I Forse (Ångermanland) kom det 60 cm snö under ett dygn. Den kraftigaste medelvinden nådde stormstyrka och uppmättes i Stekenjokk (sydligaste Lapplandsfjällen) med 28,6 m/s. I övriga Sverige klarnade det upp när nederbördsområdet hade passerat och temperaturen sjönk åter igen.

Snöandet i Norrland försköts längre söderut den 13 men med minskad intensitet och en högtrycksrygg växte in över norra Skandinavien. Ett lågtryck passerade Skåne och gav rikligt med snö på en del håll.

Kallt och milt  

Natten till den 14 blev rejält kall i norr. Nattavaara hade -39,7° vilket var ett nytt säsongslägsta och även månadens lägsta temperatur. Ett högtryck försköts till mellersta Sverige och det drog då in mildare luft över de nordligaste delarna av landet. Detta gjorde att dygnets högsta temperatur den 15 uppmättes i Nikkaluokta (norra Lapplandsfjällen) till 1,6°.

Natten till de 16 blev kall med minusgrader i stort sett i hela landet, men i norra Lapplandsfjällen var det fortsatt milda vindar och lokalt någon plusgrad. Den 17 fortsatte det med minusgrader i stort sett i hela Sverige. Molnen dominerade bortsett från delar av Norrland där solen visade sig. Molnen fortsatte att dominera bortsett från delar av Norrland även den 18.

Stora snömängder i Nätra fjällskog den 17 januari 2021. Foto: Andreas Gustavsson
Stora snömängder i Nätra fjällskog den 17 januari 2021. Foto: Andreas Gustavsson

Den 19 rörde sig några lättare områden med snöfall och delvis regn norrut. Riktigt mild luft för årstiden drog in i Götaland och Svealand den 20 när en varmfront passerade. Med varmfronten kom det även nederbörd, mestadels som regn i Götaland och södra Svealand. I norra Svealand och södra Norrland tilltog ostvinden och ett snöfall intensifierades.

Mer snö i Norrland

Det blev åter igen besvärligt väder i norra Sverige den 21 med ymnigt snöfall och kraftiga ostliga vindbyar. På fjället i Jämtland och Lappland blåste det upp till storm i medelvinden. Det ymniga snöfallet och de kraftiga vindarna fortsatte den 22.

På morgonen den 23 uppmättes ett snödjup på 128 cm i Kusmark (Västerbotten), vilket var en snödjupsökning med 38 cm det senaste dygnet. Snöfallet i norr mattades av och vinden avtog något under den 23.

Ett lågtryck rörde sig norrut över Östersjön och gav Öland och Gotland nederbörd. Den 24 fortsatte lågtrycket över Östersjön långsamt norrut och försvagades. Ett nytt lågtryck över Östersjön på en bana norrut gav nederbörd på Gotland och i östra Svealand den 25 och fram mot kvällen nådde nederbördsområdet även till Norrlandskusten.

Den 26 skedde det en uppklarning och på många håll i landet visade sig januarisolen. Det var minusgrader i stora delar av landet, bortsett från kustområden i Götaland och Svealand.

Snöoväder i söder

Dagen därpå började klar på många håll, men ett lågtryck drog in västerifrån över västkusten med nederbörd. Nederbörden föll mestadels som snö och på sina håll var den riklig. I Moheda (Småland) uppmättes 18 cm nysnö morgonen den 28. Snöfallet rörde sig österut under dagen och berörde främst östra Götaland och sydöstra Svealand. På morgonen den 29 uppmätte flera stationer i Småland, Östergötland och Sörmland en snödjupsökning på 20 cm eller mer. Störst ökning var det i Kråkemåla (Småland) med 26 cm.

Den 30 var det klart väder på flera håll och temperaturen sjönk under nollan i nästan hela landet. Horn i Östergötland registrerade en temperatur på -19,3° och Särna i Dalarna registrerade -31,1°. Även den sista dagen i månaden bjöd på en del klara områden och låga temperaturer.

Högsta temperatur, januari 2021
Norrland +4,6° den 22 Eggegrund (Gästrikland)
Svealand +6,5° den 22 Landsort A (Södermanland)
Götaland +8,7° den 21 Lund (Skåne)
Lägsta temperatur, januari 2021
Norrland -39,7° den 14 Nattavaara (Lappland)
Svealand -31,1° den 30 Särna (Dalarna)
Götaland -19,3° den 30 Horn (Östergötland)
Högsta nederbörd, januari 2021
Norrland 198,0 mm Härnösand (Ångermanland)
Svealand 120,8 mm Västerhaninge (Södermanland)
Götaland 161,8 mm Tryseum (Småland)
Lägsta nederbörd, januari 2021
Norrland 3,6 mm Abisko Aut (Lappland)
Svealand 36,7 mm Idre (Dalarna)
Götaland 21,7 mm Visingsö A (Småland)
Högsta lufttryck, januari 2021
Norrland 1039,0 hPa den 4 Storlien-Storvallen (Jämtland)
Svealand 1036,5 hPa den 4 Älvdalen (Dalarna)
Götaland 1032,5 hPa den 3 Nordkoster (Bohuslän)
Lägsta lufttryck, januari 2021
Norrland 969,3 hPa den 22 Kuggören (Hälsingland)
Svealand 971,5 hPa den 22 Hamra (Dalarna)
Götaland 971,1 hPa den 22 Nordkoster (Bohuslän)
Största snödjup, januari 2021
Norrland 168 cm den 24 Kittelfjäll (Lappland)
Svealand 91 cm den 23 Storbron (Dalarna)
Götaland 40 cm den 29-31 Norra Vi (Östergötland)

Dygnsnederbörd på minst 40 mm januari 2021 (5 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i januari 2021 (5 kB, pdf)