April 2021 - Lugn vårflod i delar av Norrland

Under april smälte delar av snötäcket längs Norrlandskusten och delar av inlandet. Ostadigt väder fördröjde snösmältningen och vårfloden har hittills varit lugn. I stora delar av Götaland och Svealand var vattenflödena lägre än normalt.

Vattenföring

Månaden var torrare än normalt bland annat längs västkusten och i sydöstra Götaland. I stora delar av Götaland och Svealand var vattenflödena lägre än normalt för månaden och i övrigt kring det normala.  

Under andra hälften av april skedde en del snösmältning längs med Norrlandskusten som förstärktes av kraftig nederbörd. Detta gav flöden över det normala för månaden. Även Norrlands inland hade flöden över det normala. Men flödena var ändå lägre än en normal vårflod. Vid slutet av april fanns det fortfarande snö kvar på vissa platser och vårfloden var inte över.

Vattenföring vid 20 mätstationer april 2021 (503 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

I Vänern har vattenståndet varit normalt för månaden. I Vättern och Mälaren har vattenstånden varit lite under det normala medan Storsjön, Siljan och Hjälmaren har legat över det normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar april 2021 (5 kB, pdf)

Markvatten

Markvattenhalten var i mitten av april kring det normala för månaden i nästan hela landet, det fanns dock några områden som sticker ut. Delar av Norrlandskusten, norra Norrland och inre Götaland hade markvattenhalt över det normala. Delar av fjällen och Gotland hade en markvattenhalt under eller mycket under det normala för april.

Snö

I början av månaden fanns det snö kvar i större delen av Norrland. Den smälte av även om det kom tillfällig påspädning av snötäcket. Under andra hälften av april smälte snön främst längs kusten och i inlandet i mellersta delen av landet. I fjällen låg snön kvar på grund utav det kalla vädret.

Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 april 2021 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 19
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 april 2021 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Förstora Bild
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 april 2021.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 april 2021. Förstora Bild

 

Grundvattennivå

Karta över grundvattensituationen i små magasin, 27 april 2021 enligt SGU.
Karta över grundvattensituationen i små magasin, 27 april 2021 enligt SGU. Förstora Bild

Situationen försämrades något för landets små grundvattenmagasin medan den var relativt oförändrad i de stora magasinen.

Små grundvattenmagasin

Under april försämrades situationen i de små magasinen i södra Sverige, vilket var förväntat i och med att snösmältningen inträffade tidigt i år. I större delen av Götaland och delar av Svealand var grundvattennivåerna under de normala för årstiden. På Gotland var nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden, medan de i Norrland fortfarande till största delen var över eller mycket över de normala.

Stora grundvattenmagasin

I de stora grundvattenmagasinen var situationen relativt oförändrad, vilket innebar att nivåerna var under de normala för årstiden i delar av södra och östra Götaland samt östra Svealand. I delar av Skåne och Östergötlands län var nivåerna till och med mycket under de normala på sina håll. I större delen av Norrland och i delar av västra Svealand och nordvästra Götaland var grundvattennivåerna däremot fortsatt över eller mycket över de normala i de stora magasinen.