Årets första prognos för vårflod och islossning i Torneälven

SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Den första prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd. Prognosen tyder på en lätt islossning samt en relativt normal vårflod.

Islossningen i Torneälven vid Haparanda brukar ske i början av maj. I mitten av april varje år gör SMHI en tidig prognos grundat på istjocklek och vinterns sammanlagda nederbörd för att få en uppfattning om det kan bli en svår islossning med isproppar som följd eller en lättare islossning med få eller inga problem.

I år visar den tidiga prognosen att det finns förutsättningar för en lätt islossning i Torneälven, vilket beror på att isens tjocklek är mindre än normalt. Den sammanlagda nederbörden för vinterperioden har varit nära det normala.

Tidiga prognoser för vårfloden tyder på att den kan komma att kulminera i slutet av maj, d.v.s. något senare än det normala. Eftersom snömängden är i snitt nära det normala för årstiden väntas flödestopp och volym också bli nära det normala.

Det är svårt att redan i mitten av april göra en prognos för islossningsdag. Senare i april kommer SMHI att ge en uppdaterad prognos för svårighetsgrad och då även ge en uppskattning av när islossning förväntas ske i Haparanda.

Definitioner

  • En svår islossning karaktäriseras av omfattande isdämmor med översvämningar och stora skador som följd. I denna kategori ingår för perioden 1960-2019 endast åren 1964, 1971, 1984, 1985, 1986 samt 2009.
  • En medelsvår islossning är ett mellanting mellan svår och lätt som inte kan klassas som svår.
  • En lätt islossning är en lugn islossning med inga eller få mindre isdämmor. Inga eller små skador rapporteras.