Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

September 2019 - Ökande flöden i västra Sverige, fortsatt lågt i östra delarna

Under september ökade flödena i de västra delarna av landet efter en riklig nederbörd under månaden. I stora delar av östra Sverige var flödena fortsatt under eller mycket under det normala.

Senast uppdaterad:

Augusti 2019 - Låga vattenflöden, men lokala översvämningar i tätorter

På de flesta håll var flödena i vattendragen under de normala för årstiden. Kraftig lokal nederbörd ledde dock till en del översvämningar inne i tätorter.

Senast uppdaterad:

Juli 2019 - En månad med låga flöden

Månaden avslutades med vattenflöden under de normala i hela landet, i delar av både södra och norra Sverige var flödena mycket under de normala.

Senast uppdaterad:

Juni 2019 - En ordinär junimånad

Normal vattenföring i norra Sverige samt inledningsvis även i västra Svealand och västra Götaland. I östra Götaland och östra Svealand var vattenföringen under det normala hela juni.

Senast uppdaterad:

Maj 2019 - Vårflod i fjällen och låga vattenflöden i södra Sverige

Under månaden steg vattenflödena i Norrlandsfjällen och flödena var nära normala vårflodsnivåer. I södra Sverige var vattenflödena under de normala.

Senast uppdaterad:

April 2019 - Tidig start på vårfloden i norr och låga vattenflöden i södra Sverige

Små nederbördsmängder gav sjunkande vattenföring i södra Sverige och värmen i andra halvan av månaden startade vårfloden i nordvästra Svealand och Norrland. I nordvästra Norrland är årets vårflod en av de tidigaste uppmätta på flera stationer.

Senast uppdaterad:

Årets tredje prognos över vårflod och islossningen i Torneälven

Islossning vid Haparanda väntas ske 30 april och vara av svårighetsgrad medel enligt prognos från SMHI. En uppdaterad prognos kommer efter helgen.

Senast uppdaterad:

Årets andra prognos över vårflod och islossningen i Torneälven

Islossning vid Haparanda väntas ske 2 maj och vara av svårighetsgrad medel enligt prognos från SMHI. En uppdaterad prognos kommer inom några dagar.

Senast uppdaterad:

Första prognosen över vårflod och islossning i Torneälven

Årets första prognos för islossning i Torneälven indikerar på en lätt islossning och vårfloden förväntas bli kring det normala.

Senast uppdaterad:

Mars 2019 - Stigande vattenflöden och vattennivåer i södra Sverige

Rikligt med nederbörd medförde att vattenflödena i södra Sverige steg i början och mitten av mars. Flödena var höga i delar av västra Götaland. Vattennivån i Mälaren och Hjälmaren var högre än normalt.

Senast uppdaterad: