Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Juli 2019 - En månad med låga flöden

Månaden avslutades med vattenflöden under de normala i hela landet, i delar av både södra och norra Sverige var flödena mycket under de normala.

Senast uppdaterad:

Juni 2019 - En ordinär junimånad

Normal vattenföring i norra Sverige samt inledningsvis även i västra Svealand och västra Götaland. I östra Götaland och östra Svealand var vattenföringen under det normala hela juni.

Senast uppdaterad:

Maj 2019 - Vårflod i fjällen och låga vattenflöden i södra Sverige

Under månaden steg vattenflödena i Norrlandsfjällen och flödena var nära normala vårflodsnivåer. I södra Sverige var vattenflödena under de normala.

Senast uppdaterad:

April 2019 - Tidig start på vårfloden i norr och låga vattenflöden i södra Sverige

Små nederbördsmängder gav sjunkande vattenföring i södra Sverige och värmen i andra halvan av månaden startade vårfloden i nordvästra Svealand och Norrland. I nordvästra Norrland är årets vårflod en av de tidigaste uppmätta på flera stationer.

Senast uppdaterad:

Årets tredje prognos över vårflod och islossningen i Torneälven

Islossning vid Haparanda väntas ske 30 april och vara av svårighetsgrad medel enligt prognos från SMHI. En uppdaterad prognos kommer efter helgen.

Senast uppdaterad:

Årets andra prognos över vårflod och islossningen i Torneälven

Islossning vid Haparanda väntas ske 2 maj och vara av svårighetsgrad medel enligt prognos från SMHI. En uppdaterad prognos kommer inom några dagar.

Senast uppdaterad:

Första prognosen över vårflod och islossning i Torneälven

Årets första prognos för islossning i Torneälven indikerar på en lätt islossning och vårfloden förväntas bli kring det normala.

Senast uppdaterad:

Mars 2019 - Stigande vattenflöden och vattennivåer i södra Sverige

Rikligt med nederbörd medförde att vattenflödena i södra Sverige steg i början och mitten av mars. Flödena var höga i delar av västra Götaland. Vattennivån i Mälaren och Hjälmaren var högre än normalt.

Senast uppdaterad:

Läget inför vårfloden

De närmaste dagarna väntas plusgrader långt upp i landet. Det kommer att innebära en viss avsmältning av snötäcket, men flödena beräknas inte nå varningsnivå.

Senast uppdaterad:

Välbehövlig nederbörd fyller på i sjöar och vattendrag

Senaste månadens snösmältning och nederbörd har gett tillfälliga flödestoppar på många håll i södra delen av landet. Påfyllnaden av sjöar och vattendrag är välkommen och har gett en ökning i mindre och medelstora vattendrag i Götaland och snöfria delar av Svealand. I vissa större sjöar är …

Senast uppdaterad: