Olika typ av översvämningar till följd av regnet

SMHI har just nu (11 augusti 2023) varningar ute för översvämning och höga flöden på västkusten och i Mellansverige. I delar av Dalarnas län är det mycket höga flöden med stor tillrinning till sjöarna i Dalälven.  I Gavleån mellan Forsbacka och Gävle, har SMHI gett ut en röd varning för höga flöden. 

Översvämmad väg
Krokån som rinner till Lagan vid Knäred, Hallands län. Foto Gustav Sandehed

Senaste tidens regnande med ovädret Hans på toppen, har lett till översvämningar på många håll. I Gavleån mellan Forsbacka och Gävle, har SMHI gett ut en röd varning för höga flöden. Det är den allvarligaste varningen och beror av mycket höga flöden i vattendraget på den sträckan. I mellansverige söker de stora mängderna nederbörd sig nedåt i de större vattendrag. I delar av Dalarnas län är det mycket höga flöden och stor tillrinning till sjöarna i Dalälven.

På västkusten har flödena kulminerat på de flesta håll även om det lokalt fortfarande är ansträngt på grund av översvämningarna. Vid SMHIs station Norekvarn i ett mindre biflöde till Lagan kulminerade flödet på över 25 års återkomsttid. Större vattendrag nådde dock inte upp i dessa nivåer i området. Framöver ser flödena ut att avta. Det kan dock komma in nederbördsområden vilket kan påverka situationen.

SMHI varnar för översvämningar och höga flöden vid vattendrag i Jämtlands, Västernorrlands, Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län samt i delar av Västra Götalands län, delar av Hallands län, västra Kronobergs län och nordvästra Skåne län. Se detaljer och aktuella varningar på smhi.se.  

Vattendrag i äng
Mycket vatten i Vänneån, ett biflöde till Lagan Foto Gustav Sandehed
Mycket vatten i vattendrag vid äng
Flödesmätning vid Norekvarn har gått bra där höga flöden uppmättes. Foto Gustav Sandehed
diagram och karta
Utdrag från vattenwebb som visar modellerat flöde för Norekvarn (vid grön punkt) samt flödets väg mot Lagan och ut i havet vid Laholm. Illustration SMHI Förstora Bild

Faktaruta: Skillnad mellan varning för översvämning och varning för höga flöden

Översvämningsvarningar: När det finns risk för skada på infrastruktur såsom vägar och byggnader

Översvämningar vid sjöar och vattendrag sker till följd av mycket nederbörd eller snösmältning. SMHI utfärdar varningar för översvämning vid sjöar och vattendrag om känsliga objekt som vägar och byggnader riskerar att översvämmas.

Läs mer i Kunskapsbanken på smhi.se.

Varning för höga flöden: Gäller enbart vattendrag men kan medföra översvämning

Höga flöden medför höga strömningshastigheter i vattendrag och kan innebära fara för personer som befinner sig i vattendraget. Det kan också medföra översvämning om vattendraget bräddar över sina gränser.

Läs mer i Kunskapsbanken på smhi.se.

Båda dessa två varningstyper gäller översvämningar som beror av höga flöden i vattendrag så kallade "fluviala översvämningar" och kan bedömas med hydrologisk modell (”varning för höga flöden”) och i vissa områden genom nivåberäkningar med hydraulisk modell (”översvämningsvarning”).

Översvämningar orsakade av intensivt regn så kallade ”pluviala översvämningar” styrs av lokala förhållanden i kombination med intensiv nederbörd och beskrivs inte av våra hydrologiska beräkningar. Däremot fångas risken upp i SMHIs varningar för intensivt regn.

Fortfarande vattenbrist?

Risk för vattenbrist ligger fortfarande ute för vissa vattendrag eller små eller stora grundvattenmagasin i delar av Kalmar, Blekinge, Kronoberg, Gotland, Skåne och Östergötlands län. Det kan verka underligt nu när det regnat mycket, men risken utfärdas för hela län vilket alltså innebär att delar av länet inte behöver ha risk.

I takt med att nederbörden letar sig ned i mark- och grundvattenmagasinen fylls dessa på. Det tar lång tid för större magasin när växtlighet och avdunstning fortfarande pågår. Därför kan det under perioder finnas både översvämningsvarningar och meddelanden om risk för vattenbrist ute samtidigt. Meddelande om risk för vattenbrist uppdateras varje tisdag. 

Läs mer om torka och vattenbrist i Kunskapsbanken på smhi.se.