November 2020 - Riklig nederbörd gav stigande flöden i stora delar av Sverige

En månad med mycket nederbörd och stigande flöden i stora delar av Sverige. Endast sydöstra Götaland har flöden och markvattenhalt under det normala.

Vattenföring

November inleddes nederbördsrikt och milt vilket gav flöden över det normala för månaden i stora delar av Sverige förutom i södra och östra Götaland. Där har man haft flöden under de normala hela månaden.

Längs med Norrbottens och Västerbottens kustland gav nederbörden de första dagarna i månaden snabbt stigande flöden och det blev problem med översvämningar i bland annat delar av Umeå och Örnsköldsvik.

I Värmland ökade flödet i Byälven och vattenståndet i Glafsfjorden steg i början av månaden. Glafsfjorden kulminerade den 8 november på 46,78 m (RH2000) ungefär 2 m lägre än vid översvämningarna år 2000.

Vattenföring vid 20 mätstationer november 2020 (429 kB, pdf)

Vattenstånd i sjöar

Vattenståndet i Hjälmaren har stigit något under november men är fortfarande mycket under det normala. Vätterns vattenstånd är i slutet av november under det normala.

Vänerns och Mälarens vattenstånd är nära de normala.

Siljans vattenstånd är över det normala och Storsjöns vattenstånd är mycket över den normala.

Detaljerad bild över vattenståndet i sjöar november 2020 (83 kB, pdf)

Markvatten

I mitten av månaden var markvattenhalten över eller mycket över det normala i stora delar av Norrland och västra Svealand. I östra Svealand var markvattenhalten nära den normala och i större delen av Götaland var markvattenhalten under den normala.

Snö

Första halvan av november minskade snötäcket, i mitten av månaden fanns endast snö i norra Norrlands fjälltrakter. I slutet på månaden har större delen av Norrland och norra Svealand ett sammanhängande snötäcke.

Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 november 2020.
Karta över snötäckets beräknade vattenvärde 15 november 2020. Förstora Bild
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 november 2020 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 19
Kartan visar beräknad markvattenhalt 15 november 2020 jämfört med medelvärdet för samma dag sedan 1981. Förstora Bild

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundvattennivå

Grundvattennivåerna återhämtade sig i stora delar av landet, men i sydöstra Sverige dominerade fortfarande nivåer som var låga eller mycket låga för årstiden i både små och stora magasin.

Situationen har förbättrats i små och stora magasin både i Norrland och i västra delarna av Svealand och Götaland. I sydöstra Sverige sker dock återhämtningen långsamt.

Små grundvattenmagasin

Karta över grundvattennivåer i små magasin, 25 november 2020 enligt SGU.
Karta över grundvattennivåer i små magasin, 25 november 2020 enligt SGU. Förstora Bild

I Götaland var nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i södra och östra delarna, medan de var över de normala eller mycket över de normala i nordväst. I Svealand var nivåerna under de normala i öster och längs ostkusten mycket under de normala, medan de var över eller mycket över de normala i väster. I Norrland var de generellt över eller mycket över de normala.

Det sker nu påfyllning av de små magasinen över hela landet. I sydöstra Sverige krävs dock mer nederbörd än normalt för att få en normal situation.

Stora grundvattenmagasin

I de stora magasinen var nivåerna under eller mycket under de normala i östra Svealand och i södra och östra Götaland. Nivåer över eller mycket över de normala fanns framför allt längs västkusten, i fjällkedjan och i Norrbottens län. I övriga delar av landet dominerade nivåer nära de normala.

För en återgång till mer normala nivåer i de sydöstra delarna av landet krävs betydligt mer nederbörd än normalt under flera månader.