Senaste dygnets högsta och lägsta

Dela ditt väder med oss på Instagram

Ovanligt aktiv inledning av orkansäsongen på Atlanten

  • Senaste dygnets högsta och lägsta

  • Dela ditt väder med oss på Instagram

  • Ovanligt aktiv inledning av orkansäsongen på Atlanten

Nyheter

Klimatförändring ger nya tider för europeiska översvämningar

Det finns en koppling mellan klimatförändringar och översvämningar. Det har påvisats med hjälp av en ny omfattande internationell flödesdatabas som SMHI bidragit till. Det är första gången detta samband har demonstrerats på kontinental skala med observationsdata. Ett samarbete mellan 30 europeiska partners visar att tidpunkten för höga vattenflöden har ändrats över stora delar av Europa, dramatiskt på vissa områden.

Världsvädret i juli: Hettan i Sydeuropa nådde aldrig norrut

Medan det var varmt väder som dominerade på de flesta håll i juli så var det förhållandevis svalt i ett band som bland annat täckte Skandinavien. Tillfälliga perioder med ovanligt kallt väder förekom även i exempelvis Chile där det snöade.

Klimatförändring ger nya tider för europeiska översvämningar

Det finns en koppling mellan klimatförändringar och översvämningar. Det har påvisats med hjälp av en ny omfattande internationell flödesdatabas som SMHI bidragit till. Det är första gången detta samband har demonstrerats på kontinental skala med observationsdata. Ett samarbete mellan 30 europeiska partners visar att tidpunkten för höga vattenflöden har ändrats över stora delar av Europa, dramatiskt på vissa områden.

Världsvädret i juli: Hettan i Sydeuropa nådde aldrig norrut

Medan det var varmt väder som dominerade på de flesta håll i juli så var det förhållandevis svalt i ett band som bland annat täckte Skandinavien. Tillfälliga perioder med ovanligt kallt väder förekom även i exempelvis Chile där det snöade.

Fler nyheter

Tema: Sommar

Upptäck

Klimatanpassning

Konferens om klimatanpassning i Sverige 7 sep

SMHI är delarrangör för årets klimatanpassningskonferens med tema  "År 2030 och hur vi klimatanpassade samhället".

Se framtida havsnivåer

För Sveriges del kommer havsnivåhöjningen framförallt att påverka kustområden i södra landet. I SMHIs kartvisningstjänst går det att se vilka områden som kan vara översvämmade i framtiden.

Klimatanpassning inom lantbruket

Klimatet påverkar priserna på spannmål. Genom bättre kapacitet för att torka och lagra spannmålet kan en lantbrukare minska sin sårbarhet. Nu finns ett nytt exempel i vår idébank för klimatanpassning.

Konferens om klimatanpassning i Sverige 7 sep

SMHI är delarrangör för årets klimatanpassningskonferens med tema  "År 2030 och hur vi klimatanpassade samhället".

Se framtida havsnivåer

För Sveriges del kommer havsnivåhöjningen framförallt att påverka kustområden i södra landet. I SMHIs kartvisningstjänst går det att se vilka områden som kan vara översvämmade i framtiden.

Klimatanpassning inom lantbruket

Klimatet påverkar priserna på spannmål. Genom bättre kapacitet för att torka och lagra spannmålet kan en lantbrukare minska sin sårbarhet. Nu finns ett nytt exempel i vår idébank för klimatanpassning.

Tema: Hav

Torka

Var är det risk för vattenbrist?

Stora delar av Sverige har under hösten och vintern fått en mindre mängd snö och regn än normalt. Därför är det låga nivåer i flera sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin. Aktuell information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SGU och SMHI.

Vanliga frågor och svar om vattenbrist

Vi listar de vanligaste frågorna och svaren om vattenbrist och låga vattennivåer.

Var är det risk för vattenbrist?

Stora delar av Sverige har under hösten och vintern fått en mindre mängd snö och regn än normalt. Därför är det låga nivåer i flera sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin. Aktuell information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SGU och SMHI.

Vanliga frågor och svar om vattenbrist

Vi listar de vanligaste frågorna och svaren om vattenbrist och låga vattennivåer.

Professionella tjänster

Bli larmad vid åska

Förbered din verksamhet för extremt väder i tid. Kundanpassade sms- och e-postvarningar, webbtjänster och konsultation hjälper dig.

Vilket väder blir det under ditt evenemang?

Med hjälp av våra specialanpassade tjänster blir du uppdaterad på aktuellt väder inför och under ditt evenemang.

Klimatanpassa dina vattenresurser

Med ett förändrat klimat finns behov att göra klimatanpassade åtgärder idag för att möta förändringar i vattenresurser i framtiden. Vi hjälper dig att ta fram beslutsunderlag anpassade till din verksamhet.

Bli larmad vid åska

Förbered din verksamhet för extremt väder i tid. Kundanpassade sms- och e-postvarningar, webbtjänster och konsultation hjälper dig.

Vilket väder blir det under ditt evenemang?

Med hjälp av våra specialanpassade tjänster blir du uppdaterad på aktuellt väder inför och under ditt evenemang.

Klimatanpassa dina vattenresurser

Med ett förändrat klimat finns behov att göra klimatanpassade åtgärder idag för att möta förändringar i vattenresurser i framtiden. Vi hjälper dig att ta fram beslutsunderlag anpassade till din verksamhet.

Forskning

Klimatförändring ändrar tidpunkten för europeiska översvämningar

Tidpunkten för höga vattenflöden har ändrats över stora delar av Europa – dramatiskt i vissa områden – och det finns en koppling till klimatförändringar. Det visar forskare, bland annat från SMHI, med en ny internationell flödesdatabas. 

Klimateffektatlas för klimatförändring i Afrika blir verklig

Nu börjar forskare skapa en klimateffektatlas över Afrika. Den ska visa effekter av ett förändrat klimat. SMHI finns med som expertstöd när klimateffektatlasen skapas av forskare i Afrika.

Klimatförändring ändrar tidpunkten för europeiska översvämningar

Tidpunkten för höga vattenflöden har ändrats över stora delar av Europa – dramatiskt i vissa områden – och det finns en koppling till klimatförändringar. Det visar forskare, bland annat från SMHI, med en ny internationell flödesdatabas. 

Klimateffektatlas för klimatförändring i Afrika blir verklig

Nu börjar forskare skapa en klimateffektatlas över Afrika. Den ska visa effekter av ett förändrat klimat. SMHI finns med som expertstöd när klimateffektatlasen skapas av forskare i Afrika.

Forskningsnyheter

Klimatet förändras

Klimatstudie för Vättern och Hjälmaren

SMHIs nya beräkningar för Vättern och Hjälmaren visar att båda sjöarna kommer att få betydligt varmare vatten och det blir också vanligare med låga vattennivåer i framtiden.

Nytt utbildningspaket om klimat

SMHI har tagit fram ett utbildningsmaterial om klimat och klimatanpassning. Materialet kan användas i skolan, exempelvis på gymnasienivå, eller i andra studiesammanhang.

Karta som visar temperaturer för Europa i ett framtida klimat

Framtidens klimat - vilka effekter kan det ge?

Klimatforskningen visar att klimatet förändras. Här hittar du olika klimatscenarier och fakta om vilka effekter ett förändrat klimat kan ge.

Klimatstudie för Vättern och Hjälmaren

SMHIs nya beräkningar för Vättern och Hjälmaren visar att båda sjöarna kommer att få betydligt varmare vatten och det blir också vanligare med låga vattennivåer i framtiden.

Nytt utbildningspaket om klimat

SMHI har tagit fram ett utbildningsmaterial om klimat och klimatanpassning. Materialet kan användas i skolan, exempelvis på gymnasienivå, eller i andra studiesammanhang.

Karta som visar temperaturer för Europa i ett framtida klimat

Framtidens klimat - vilka effekter kan det ge?

Klimatforskningen visar att klimatet förändras. Här hittar du olika klimatscenarier och fakta om vilka effekter ett förändrat klimat kan ge.