Termometer som visar omkring 12 grader

Senaste dygnets högsta och lägsta

Badboll på strand

Bye bye sommaren 2017!

Nyheter

Växthus

SMHI lanserar Grönt väder tillsammans med LRF Media

Nu lanseras en ny vädertjänst, Grönt väder, i ett samarbete mellan SMHI och LRF Media. Den nya tjänsten, som finns tillgänglig från och med idag, riktar sig till de gröna näringarna med specifika vädertjänster och redaktionellt innehåll. 

Solnedgång över hav

Nya forskningsprojekt med finansiering från Formas

Forskningsrådet Formas har beslutat om tilldelning av medel från Nationella forskningsprogrammet om klimat och Öppna utlysningen. SMHI kan därmed starta fyra nya projekt som tillsammans tilldelades närmare 15 miljoner kronor, och kommer att delta i ytterligare ett projekt.

Växthus

SMHI lanserar Grönt väder tillsammans med LRF Media

Nu lanseras en ny vädertjänst, Grönt väder, i ett samarbete mellan SMHI och LRF Media. Den nya tjänsten, som finns tillgänglig från och med idag, riktar sig till de gröna näringarna med specifika vädertjänster och redaktionellt innehåll. 

Solnedgång över hav

Nya forskningsprojekt med finansiering från Formas

Forskningsrådet Formas har beslutat om tilldelning av medel från Nationella forskningsprogrammet om klimat och Öppna utlysningen. SMHI kan därmed starta fyra nya projekt som tillsammans tilldelades närmare 15 miljoner kronor, och kommer att delta i ytterligare ett projekt.

Fler nyheter

TEMA Vinter

Vinter enligt meteorologen

Om dygnsmedeltemperaturen är lägre än 0°C fem dygn i rad, säger vi att vintern anlände det första av dessa dygn. Även om temperaturen därefter skulle bli högre så räknas det fortfarande som vinter.

Vinter enligt meteorologen

Om dygnsmedeltemperaturen är lägre än 0°C fem dygn i rad, säger vi att vintern anlände det första av dessa dygn. Även om temperaturen därefter skulle bli högre så räknas det fortfarande som vinter.

Professionella tjänster

översvämning, översvämmad gräsmatta, gräsmatta under vatten, gräsplan under vatten, vattendränkt, skyfall, efter skyfall

Undvik översvämningar med hjälp av kartering

För detaljplanering av bebyggelse nära vatten krävs noggranna beräkningar av vattennivåer. Vi utför tillförlitliga översvämningskarteringar som blir användbara beslutsunderlag. Vi kan även hjälpa dig att dra slutsatser utifrån historiska data och klimatscenarier.

Stockholm, Stockholm by the sea, båtar, båtar vid, slottet, Stockholms slott, gamla stan, Skeppsbron, speglar sig i vattnet

Utredningar för myndigheter

SMHI utför utredningar och konsekvensanalyser på uppdrag av andra myndigheter inom våra expertområden meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. En stor del av uppdragen handlar om klimatet och miljön.

Vattenmiljö

Planera för en bättre vattenmiljö

För att se till att ha god vattenkvalitet både idag och framöver behövs ett bra underlag för att planera för en bättre vattenmiljö. Våra experter hjälper dig med detta och utreder vilka åtgärder som kan behöva göras.

översvämning, översvämmad gräsmatta, gräsmatta under vatten, gräsplan under vatten, vattendränkt, skyfall, efter skyfall

Undvik översvämningar med hjälp av kartering

För detaljplanering av bebyggelse nära vatten krävs noggranna beräkningar av vattennivåer. Vi utför tillförlitliga översvämningskarteringar som blir användbara beslutsunderlag. Vi kan även hjälpa dig att dra slutsatser utifrån historiska data och klimatscenarier.

Stockholm, Stockholm by the sea, båtar, båtar vid, slottet, Stockholms slott, gamla stan, Skeppsbron, speglar sig i vattnet

Utredningar för myndigheter

SMHI utför utredningar och konsekvensanalyser på uppdrag av andra myndigheter inom våra expertområden meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. En stor del av uppdragen handlar om klimatet och miljön.

Vattenmiljö

Planera för en bättre vattenmiljö

För att se till att ha god vattenkvalitet både idag och framöver behövs ett bra underlag för att planera för en bättre vattenmiljö. Våra experter hjälper dig med detta och utreder vilka åtgärder som kan behöva göras.

Klimatet förändras

Klimatscenarie_jordglob (puff)

Så kan Sverige och andra delar av världen påverkas av 1,5 grads global uppvärmning

Klimatförändringen påverkar oss redan nu, men hur kan det bli i framtiden? En ny webbtjänst från SMHI visar vilka klimateffekterna blir i Sverige och andra delar av världen vid 1,5 grads global uppvärmning. 

stenpir i sjö, segelbåt

Nya klimatberäkningar för Vänern: förändrade vattennivåer, varmare vatten och mindre is

Sveriges största sjö påverkas av klimatförändringen. SMHIs nya beräkningar för Vänern visar att vattennivåerna kommer att variera mer i framtiden. Det blir vanligare med högre vattennivåer men också fler perioder med låga nivåer.

Solande på en sten i havet

Utbildningspaket om klimat

SMHI har tagit fram ett utbildningsmaterial om klimat och klimatanpassning. Materialet kan användas i skolan, exempelvis på gymnasienivå, eller i andra studiesammanhang.

Klimatscenarie_jordglob (puff)

Så kan Sverige och andra delar av världen påverkas av 1,5 grads global uppvärmning

Klimatförändringen påverkar oss redan nu, men hur kan det bli i framtiden? En ny webbtjänst från SMHI visar vilka klimateffekterna blir i Sverige och andra delar av världen vid 1,5 grads global uppvärmning. 

stenpir i sjö, segelbåt

Nya klimatberäkningar för Vänern: förändrade vattennivåer, varmare vatten och mindre is

Sveriges största sjö påverkas av klimatförändringen. SMHIs nya beräkningar för Vänern visar att vattennivåerna kommer att variera mer i framtiden. Det blir vanligare med högre vattennivåer men också fler perioder med låga nivåer.

Solande på en sten i havet

Utbildningspaket om klimat

SMHI har tagit fram ett utbildningsmaterial om klimat och klimatanpassning. Materialet kan användas i skolan, exempelvis på gymnasienivå, eller i andra studiesammanhang.

Klimatanpassning

sedlar

Finansiering i kommuner

Att hitta finansiering för klimatanpassning kan vara en utmaning för många kommuner. En ny vägledning visar på olika lösningar.  

Rörläggningsarbete i Kalmar

Höjd VA-taxa löste vattenläckage

Kalmar har höjt VA-taxan för att snabbare kunna förnya ledningsnätet och minska läckage. Det beskrivs i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Våg som bryter mot stranden

Se framtida havsnivåer

För Sveriges del kommer havsnivåhöjningen framförallt att påverka kustområden i södra landet. I SMHIs kartvisningstjänst går det att se vilka områden som kan vara översvämmade i framtiden.

sedlar

Finansiering i kommuner

Att hitta finansiering för klimatanpassning kan vara en utmaning för många kommuner. En ny vägledning visar på olika lösningar.  

Rörläggningsarbete i Kalmar

Höjd VA-taxa löste vattenläckage

Kalmar har höjt VA-taxan för att snabbare kunna förnya ledningsnätet och minska läckage. Det beskrivs i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Våg som bryter mot stranden

Se framtida havsnivåer

För Sveriges del kommer havsnivåhöjningen framförallt att påverka kustområden i södra landet. I SMHIs kartvisningstjänst går det att se vilka områden som kan vara översvämmade i framtiden.

Forskning

Satellitbild algblomning 2017

Rapport höjer kunskap om skadliga algblomningar och avsaltning av havsvatten

Skadliga algblomningar kan ge problem vid avsaltning av havsvatten. FN:s mellanstatliga oceanografiska kommission IOC-UNESCO har gett ut en rapport som höjer kunskapen inom området. SMHI har bidragit med ett kapitel om observationer av skadliga algblomningar.

Blåstång

Förändring i havsmiljön i Östersjön hotar blåstången

Pågående forskning, där SMHI och Göteborgs universitet deltar, tyder på att blåstången kan försvinna från norra Östersjön redan i slutet av seklet om klimatet förändras snabbt. Detta skulle kunna påverka ekosystemet i Östersjön.

Satellitbild algblomning 2017

Rapport höjer kunskap om skadliga algblomningar och avsaltning av havsvatten

Skadliga algblomningar kan ge problem vid avsaltning av havsvatten. FN:s mellanstatliga oceanografiska kommission IOC-UNESCO har gett ut en rapport som höjer kunskapen inom området. SMHI har bidragit med ett kapitel om observationer av skadliga algblomningar.

Blåstång

Förändring i havsmiljön i Östersjön hotar blåstången

Pågående forskning, där SMHI och Göteborgs universitet deltar, tyder på att blåstången kan försvinna från norra Östersjön redan i slutet av seklet om klimatet förändras snabbt. Detta skulle kunna påverka ekosystemet i Östersjön.

Forskningsnyheter