Sök publikationer

Algrapport nummer 8, 2023

RapporterOceanografi

Diversiteten och totala cellantalen var generellt sett relativt höga vid samtliga stationer i västerhavet. Undantaget var Å17 där få celler och låg artdiversitet återfanns. Dinoflagellater var vanligast förekommande i Skagerrak, medan kiselalger var vanligast förekommande i Kattegatt.  De …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Anders Torstensson
Publicerad: 11 september 2023

Syresituationen i Östersjön 2022

RapporterOceanografi

Syrerapport 2022

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 74
Författare: Lena Viktorsson, Martin Hansson
Publicerad: augusti 2023

Algrapport nummer 7, 2023

RapporterOceanografi

Artdiversiteten var allmänt låg i både Skagerrak och Kattegatt. De större cellerna dominerades av dinoflagellatssläktet Tripos tillsammans med Proboscia alata vid de flesta stationer. De mindre cellerna var framför allt dominerade av Emiliania huxleyi som var talrik vid samtliga stationer. Värt att …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: juli 2023

Spatio-temporal characterization of warnings and advisories issued by SMHI 2011-2020 with focus on multiple hydrological hazards

RapporterRHHydrologi

Sweden is less affected by natural hazards compared to the most risk-prone regions in the world, however, it does experience several kinds of hazards that cause economical losses as well as increased mortality.  Moreover, recent studies show that single natural hazards may be in different ways …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RH 23
Författare: Wei Yang, Jonas Olsson och Lennart Simonsson
Publicerad: juli 2023

Algrapport nummer 6, 2023

RapporterOceanografi

Diversiteten var generellt låg vid samtliga stationer i västerhavet. Cellantalen var däremot normala och vid Å17 var de snudd på höga med en dominans av kiselalger. Samtliga stationer i västerhavet hade höga cellantal av kiselalgen Dactyliosolen fragilissimus som är vanlig på sommaren. Små celler …

 
Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg, Marie Johansen
Publicerad: juni 2023

Hydrografiska Byråns Årsbok 10 för året 1918

FaktabladHydrologi

Årsbok nr 10 avser 1918 (tryckt 1922)
Sammanställningar och bearbetningar av observationer och mätningar. De utgörs huvudsakligen av tabeller, kartor och grafiska framställningar.

 
Typ: Rapport
Publicerad: juni 2023

Hydrografiska Byråns Årsbok 9 för året 1917

FaktabladHydrologi

Årsbok nr 9 avser 1917 (tryckt 1921)
Sammanställningar och bearbetningar av observationer och mätningar. De utgörs huvudsakligen av tabeller, kartor och grafiska framställningar.

 
Typ: Rapport
Publicerad: juni 2023

Hydrografiska Byråns Årsbok 8 för året 1916

FaktabladHydrologi

Årsbok nr 8 avser 1916 (tryckt 1919)
Sammanställningar och bearbetningar av observationer och mätningar. De utgörs huvudsakligen av tabeller, kartor och grafiska framställningar.

 
Typ: Rapport
Publicerad: juni 2023

Hydrografiska byrån årsbok 7 för året 1915

FaktabladHydrologi

Årsbok nr 7 avser 1915 (tryckt 1918)                              
Sammanställningar och bearbetningar av observationer och mätningar. De utgörs …

 
Typ: Rapport
Publicerad: juni 2023

Hydrografiska byrån årsbok 6 för året 1914

FaktabladHydrologi

Årsbok nr 6 avser 1914 (tryckt 1917)
Sammanställningar och bearbetningar av observationer och mätningar. De utgörs huvudsakligen av tabeller, kartor och grafiska framställningar.

 
Typ: Rapport
Publicerad: juni 2023
Alla publikationer
Rapportserier
Ämnesområden
Publiceringsår