Sök publikationer

Algrapport nummer 11, 2023

RapporterOceanografi

Artdiversiteten och de totala cellantalen var låga i Skagerrak men högre i Kattegatt. Kiselalger dominerade vid samtliga stationer och bland de större cellerna. Pseudo-nitzschia* var vanlig vid de flesta stationer. De små cellerna hade en dominans av cryptomonader och Emiliania huxleyi. De …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Marie Johansen
Publicerad: november 2023

Tåkern en hydrografisk undersökning

FaktabladHydrologi

Med föreliggande arbete framläggas resultaten av den undersökning av sjön Tåkerns hydrografi, som pågått sedan år 1908 och vars förhistoria jag här i korthet vill beröra.

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meddelanden från SMHA Band 4 N:o 10
Författare: Ragnar Melin
Publicerad: 1928

Beräkning av de karaktäristiska avrinningsvärdena i vattendrag med icke känd avrinning

FaktabladHydrologi

Standard formulas have been set up for the computation of the caracteristic values of the run off in such Swedish water-courses, where discharge records are lacking. The formulas have been founded on the pretty extensive material which now is available at the Meteorological and Hydrological Office …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meddelanden från SMHA Band 7 Nr 10
Författare: Folke Bergsten
Publicerad: 1943

Nederbörden i Sverige Medelvärden 1901-1930

FaktabladMeteorologi

I och med det här föreliggande arbetet har ännu ett meteorologiskt element, nämligen nederbörden, underkastats en statistisk bearbetning avseende den internationellt fastställda perioden 1901-1930. Tidigare har temperaturen (A. Ångström: Lufttemperatur och temperaturanomalier i Sverige 1901-30, …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meddelanden Ser. A Nr 4
Författare: C.C. Wallén
Publicerad: 1951

Algrapport nummer 10, 2023

RapporterOceanografi

Endast två stationer var möjliga att provta i västerhavet denna resa på grund av hård vind och sjögång. Vid både Släggö i Skagerrak och vid Anholt E i Kattegatt var artdiversiteten hög med en dominans av kiselalger vid båda stationerna. Bland kiselalgerna var det potentiellt giftiga släktet …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: november 2023

Algrapport nummer 9, 2023

RapporterOceanografi

Septemberexpeditionens högsta antal arter noterades vid Släggö och dinoflagellaterna Scrippsiella-gruppen och Ensiculifera carinata var talrika. De totala cellantalen var dock generellt sett låga vid alla västkuststationer. Det fanns flera arter av dinoflagellater än av kiselalger i proverna och …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik, Maria Karlberg
Publicerad: oktober 2023

Rapport från havet med R/V Svea vecka 34-35, 2023

RapporterOceanografi

SMHI genomförde en syre- och näringskartering under SLU Aquas fiskeexpedition; International Bottom Trawl Survey (IBTS-Q3), som täcker Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt. SMHI deltar på denna expedition för att utföra CTD-mätningar i samband med varje tråldrag och för att ta vattenprover för …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: oktober 2023

The Swedish National Marine Monitoring Programme 2022

RapporterROOceanografi

Sammanfattning                                                                             Temperaturen …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO_75
Författare: Ann-Turi Skjevik, Karin Wesslander, Lena Viktorsson
Publicerad: 19 september 2023

Årsrapport 2022 från utsjöövervakningen

RapporterOceanografi

Resultat från Sveriges nationella marina övervakning i den fria vattenmassan under året 2022. 

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 75
Författare: Lena Viktorsson, Karin Wesslander, Ann-Turi Skjevik
Publicerad: september 2023

Klimat i förändring 2023 Syntesrapport

RapporterKlimatologiKlimat

Sammanfattning                                                                                …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 72
Författare: FN:s klimatpanel IPCC – Sammanfattning för beslutsfattare
Publicerad: 14 september 2023
Alla publikationer
Rapportserier
Ämnesområden
Publiceringsår