Svenska sjöars isläggnings- och Islossningstidpunkter 1911/12-1960/61

Typ: Rapport
Serie: Notiser och Preliminära rapporter Hydrologi Nr 4
Författare: A. Moberg
Publicerad:

Sammanfattning

Del I                                                                                                          Redovisning av observationsmaterial

Sammanställningarna avser att utgöra en redovisning och presentation av ett föreliggande observationsmaterial och de kommer senare att användas som grund för ytterligare bearbetningar och undersökningar av samband mellan isläggnings- respektive islossningstidpunkter och olika faktorer som påverkar dessa tidpunkter.