Tåkern en hydrografisk undersökning

Typ: Rapport
Serie: Meddelanden från SMHA Band 4 N:o 10
Författare: Ragnar Melin
Publicerad:

Sammanfattning

Med föreliggande arbete framläggas resultaten av den undersökning av sjön Tåkerns hydrografi, som pågått sedan år 1908 och vars förhistoria jag här i korthet vill beröra.