Beräkning av de karaktäristiska avrinningsvärdena i vattendrag med icke känd avrinning

Typ: Rapport
Serie: Meddelanden från SMHA Band 7 Nr 10
Författare: Folke Bergsten
Publicerad:

Sammanfattning

Standard formulas have been set up for the computation of the caracteristic values of the run off in such Swedish water-courses, where discharge records are lacking. The formulas have been founded on the pretty extensive material which now is available at the Meteorological and Hydrological Office of Sweden.