Sök publikationer

De svenska vattendragens arealförhållanden 5. Umeälv m. fl.

FaktabladHydrologi

Delarna 1 och 2 av detta arbete omfatta Torneälv t. o. m. Kalixälv och äro publicerade i Hydrografiska Byråns årsböcker 1914 och 1915 samt separat. Del 3 omfattar vattendragen mellan Kalixälv och Piteälv och utgavs år 1925 i Meddelanden från statens meteorologisk-hydrografiska anstalt, bd. 3, n:o …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meddelanden från SMHA band 4 N:o 4
Författare: Gustaf Wersén
Publicerad: 1928

SMHIs årsredovisning 2023

Årsredovisningar

SMHIs årsredovisning 2023

 
Typ:
Publicerad: 26 februari 2024

De svenska vattendragens arealförhållanden 4. Piteälv m. fl.

FaktabladHydrologi

Delarna 1 och 2 av detta arbete omfatta Torneälv t. o. m. Kalixälv och äro publicerade i Hydrografiska Byråns årsböcker 1914 och 1915 samt separat. Del 3 omfattar vattendragen mellan Kalixälv och Piteälv och utgavs år 1925 såsom Meddelande från statens meteorologisk-hydrografiska anstalt, bd. 3, …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meddelanden från SMHA band 3 N:o 11
Författare: Gustaf Wersén
Publicerad: 1926

De svenska vattendragens arealförhållanden 3 Luleälven m fl.

FaktabladHydrologi

Delarna 1 och 2 av detta arbete omfatta Torneälv t. o. m. Kalixälv och äro publicerade i Hydrografiska Byråns årsböcker 1914 och 1915 samt separat. Denna del omfattar vattendragen mellan Kalix- och Piteälvars vattensystem. Innehållet utgöres av text, fyra tabeller och en karta. I texten redogöres …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meddelanden från SMHI Band 3 N:o 2
Författare: Gustaf Wersén
Publicerad: 1925

De svenska vattendragens arealförhållanden Inledning. 1 Torneälv

FaktabladHydrologi

I Hydrografiska byråns årsbok 1 (för åren 1908 och 1909) förekom en förteckning över de svenska huvudflodområdena och deras arealer jämte en kortare text till densamma. Denna förteckning fortsättes härmed; och lämnas därvid uppgifter om namn på floder och sjöar, de kartblad i större skala, på vilka …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Särtryck ur Hydrografiska byråns årsbok för 1914
Författare: Gustaf Wersen
Publicerad: 1917

Studier över Gavleåns hydrografi och samband med vattenområdets ekonomiska geografi

FaktabladHydrologi

De svenska bygderna ha av ålder varit grupperade omkring sjöarna och vattendragen, till vilka de ur såväl kommunikations- som näringssynpunkt varit mer eller mindre intimt anslutna. Därför har även den ekonomiska strukturen inom de olika bygdeenheterna i sina förändringar från århundrade till …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meddelanden från Hydrografiska byrån 9
Författare: Gösta Ekelöf
Publicerad: 1918

Den kemiska denudationen i Sverige

FaktabladHydrologi

Under åren 1909-1925 hava Hydrografiska Byrån och (fr. o .m.  år 1919) Statens Meteorologisk-Hydrografiska Anstalt i Stockholm låtit insamla vattenprov från svenska vattendrag, vilka prov underkastats kemisk och mekanisk analys för utrönande av de mängder lösta och uppslammade ämnen, vilka av …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meddelanden från SMHA Band 5 N:o 3
Författare: J.V. Eriksson
Publicerad: 1929

Algrapport nummer 1, 2024

RapporterOceanografi

I Kattegatt var artdiversiteten av växtplankton hög med tanke på årstiden, men de totala cellantalen var låga. I Skagerrak var artdiversiteten något lägre. I Skagerrak besöktes endast Släggö, den mer kustnära stationen. Planktonsamhället i Västerhavet var ett typiskt vintersamhälle med mestadels …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Maria Karlberg
Publicerad: januari 2024

Svenska sjöars isläggnings- och Islossningstidpunkter 1911/12-1960/61

RapporterHydrologi

Del I                                                                                    …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Notiser och Preliminära rapporter Hydrologi Nr 4
Författare: A. Moberg
Publicerad: 1967

High resolution air quality modelling of NO2, PM10 and PM2.5 for Sweden

RapporterRMKMeteorologiKlimat

In this development project, concentrations of NO2, PM10 and PM2.5 have been calculated for the whole of Sweden for the year 2019. Simulations have been made with a new methodology that enables an almost completely seamless combination of dispersion modelling on three scales; regional, urban and …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RMK 120
Författare: Maria Grundström, Christian Asker, David Segersson, Helene Alpfjord Wylde, Eef van Dongen, Mattias Jakobsson, Fredrik Windmark
Publicerad: november 2023
Alla publikationer
Rapportserier
Ämnesområden
Publiceringsår