De svenska vattendragens arealförhållanden 6. Ångermanälven och Indalsälven m. fl.

Typ: Rapport
Serie: Meddelanden från SMHA Band 4 N:o 7
Författare: Gustaf Wersén
Publicerad:

Sammanfattning

Denna del omfattar vattendragen mellan Umeälvs och Ljungans nederbördsområden. Innehållet utgöres av text och tre tabeller. I texten redogöres för tabellernas uppställning och arealuträkningen. Slutligen jämföras arealuträkningens resultat med äldre arealsiffror.