De svenska vattendragens arealförhållanden 3 Luleälven m fl.

Typ: Rapport
Serie: Meddelanden från SMHI Band 3 N:o 2
Författare: Gustaf Wersén
Publicerad:

Sammanfattning

Delarna 1 och 2 av detta arbete omfatta Torneälv t. o. m. Kalixälv och äro publicerade i Hydrografiska Byråns årsböcker 1914 och 1915 samt separat. Denna del omfattar vattendragen mellan Kalix- och Piteälvars vattensystem. Innehållet utgöres av text, fyra tabeller och en karta. I texten redogöres för tabellernas uppställning, för areal- och flodlängdsuträkningen, för kartans upprättande samt för vattenförgreningarna. Slutligen jämföras arealuträkningens resultat med äldre arealsiffror